Brug Ohm’s lov til at beregne spænding, strøm, modstand eller effekt i et elektrisk kredsløb. Indtast to vilkårlige kendte værdier for at finde de to andre. Indtast f.eks. spænding og effekt for at finde strømmen og modstanden.

Effekt: watt

Hvad er Ohm’s lov?

Ohm’s lov definerer forholdet mellem elektrisk strøm, modstand og spænding. Mere specifikt siger den, at strømmen gennem et kredsløbselement er direkte proportional med den potentialforskel, der påføres det, og omvendt proportional med modstanden.

Ohm’s lov giver dig mulighed for at finde spænding, strøm, effekt og modstand, hvis mindst to af værdierne er kendt.

For eksempel, hvis spænding og modstand er kendt, vil lommeregneren finde effekt og strøm. Alternativt kan regnemaskinen løse effekt og modstand, hvis spænding og strøm er kendt.

Ohm’s lovformel

Ohm’s lovformel er I = E/R, hvor I er strømmen gennem en leder målt i ampere, E er potentialforskellen over lederen målt i volt, og R er en leders modstand målt i ohm.

I = ER

Dermed siger formlen, at strømmen I er lig med spændingen E divideret med modstanden R.

Ohm’s lovtrekant

Ohm’s lovtrekant illustrerer, hvordan man finder volt, ampere eller ohm. For at bruge den skal du dække den enhed, du vil beregne, for at afsløre formlen til at løse den.

Ohm’s lovtrekant, hvor E repræsenterer spænding, I repræsenterer strøm og R repræsenterer modstand.

For at løse for volt skal du f.eks. dække E med tommelfingeren, hvilket afslører, at spænding er lig med I × R.

Hvad betyder bogstaverne i Ohm’s lovformel?

I Ohm’s lovformel står E for elektromotorisk kraft eller spænding, I for intensitet eller strøm og R for modstand.

Georg Simon Ohm skabte Ohm’s lov i en artikel, der blev offentliggjort i 1827, længe før spændings-, strøm- og modstandsenheder blev defineret.

Det var først i 1881, at volt, ampere og ohm blev defineret, over 50 år efter at Ohm’s lov blev offentliggjort. Dette forklarer, hvorfor bogstaverne ikke er relateret til de moderne enheder, der anvendes i formlen.

Watt’s lov og effektformlen

Watt’s lov fastslår, at elektrisk effekt målt i watt er lig med kredsløbets strømstyrke gange spændingen. Denne formel ligner meget Ohm’s lov og kan være med til at løse effekt eller watt.

Vi bruger ofte effektformlen er i forbindelse med Ohm’s lov til at løse elektriske egenskaber, når kredsløbets effekt er kendt.

P = I × E

Så siger effektformlen, at effekten P er lig med strømmen I gange spændingen E.

Effekttrekanten

Effekttrekanten illustrerer formlen til at finde watt, volt eller ampere. Ligesom i den anden trekant skal du dække den enhed, du vil løse, for at afsløre formlen til at løse den.

For eksempel skal du for at løse ampere dække I med tommelfingeren, hvilket afslører, at strømmen er lig med P/E.

Effektformel, hvor P repræsenterer effekt, I repræsenterer strøm og E repræsenterer spænding.

Vores watt til ampere-beregner bruger denne formel til at konvertere mellem effekt og strøm i f.eks. elektriske kredsløb.

Ohm’s Law Wheel

Vi kan bruge Ohm’s lov til at beregne volt, watt, ampere eller ohm, forudsat at mindst to målinger er kendt. Formlen giver os mulighed for at udlede ligningerne til beregning af en hvilken som helst måling givet to andre kendte værdier.

Ohm’s lovhjul viser alle de formler, du kan bruge til at finde volt, watt, ampere eller ohm. Se alle de afledte formler nedenfor.

Ohm’s lovhjul med alle de formler, der kan bruges til at beregne volt, ampere, ohms eller watt.

Voltformler

Løs for spænding ved hjælp af disse formler:

Spænding = Strøm × Modstand

Spænding = Effekt ÷ Strøm

Spænding = Effekt × Modstand

Watt Formler

Løs for effekt ved hjælp af disse formler:

Effekt = Spænding × Strøm

Effekt = Spænding2 ÷ Modstand

Effekt = Strøm2 × Modstand

Amp Formler

Løs strømmen ved hjælp af disse formler:

Effekt = Spænding2 ÷ Modstand

Effekt = Strøm2 × Modstand

Amp Formler:

Strøm = Spænding ÷ Modstand

Strøm = Effekt ÷ Spænding

Strøm = Effekt ÷ Modstand

Ohm Formler

Løs modstand ved hjælp af disse formler:

Vedstand = Spænding ÷ Strøm

Vedstand = Spænding2 ÷ Effekt

Vedstand = Effekt ÷ Strøm2

Vi bruger Ohm’s lov til mange ting, f.eks. til at bestemme den maksimale størrelse af mikrobølgeovne eller det maksimale antal lysarmaturer, som et kredsløb kan håndtere uden at skabe brandfare.

Vores beregner af belysningsomkostninger kan hjælpe med at finde belysningsenergiforbruget, og vores beregner af elomkostninger kan hjælpe med at finde omkostningerne ved at drive elektriske apparater.

Brug Ohm’s lov til at hjælpe med at dimensionere et elektrisk kredsløb eller finde ud af, hvor stort et varmelegeme der sikkert kan bruges på en almindelig stikkontakt. Du kan også finde vores spændingsfaldsberegner til at bestemme spændingsfaldet, den minimale ledningsstørrelse, der er nødvendig, og den maksimale ledningslængde til dit næste elektriske projekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.