Begrebet ‘strukturalisme’ kan anvendes på enhver analyse, der lægger vægt på strukturer og relationer, men det betegner normalt en europæisk (især fransk) tankegang fra det 20. århundrede, der anvender metoderne fra strukturel lingvistik til studiet af sociale og kulturelle fænomener. Med udgangspunkt i den indsigt, at sociale og kulturelle fænomener ikke er fysiske objekter og begivenheder, men objekter og begivenheder med betydning, og at deres betydning derfor må være et fokus for analysen, afviser strukturalisterne kausalanalyse og ethvert forsøg på at forklare sociale og kulturelle fænomener enkeltvis. De fokuserer i stedet på den interne struktur af kulturelle objekter og, endnu vigtigere, på de underliggende strukturer, der gør dem mulige. Hvis man f.eks. skulle undersøge slips, ville strukturalismen forsøge at rekonstruere (1) slipsenes indre struktur (de modsætninger – bred/smal, højlydt/dæmpet – der gør det muligt for forskellige slags slips at have forskellige betydninger for medlemmerne af en kultur) og (2) de underliggende “vestimentære” strukturer eller systemer i en given kultur (hvordan hænger slips sammen med andre beklædningsgenstande og brugen af slips med andre socialt kodede handlinger).

Ferdinand de Saussure, grundlæggeren af strukturel lingvistik, insisterer på, at for at studere sprog må analytikere beskrive et sprogligt system, som består af strukturer og ikke af substans. Den fysiske lyd af et ord eller tegn er irrelevant for dets sproglige funktion: det, der tæller, er de relationer, de kontraster, der adskiller tegnene fra hinanden. I morsealfabetet kan en begynders prik være længere end en eksperts streg: det er den strukturelle relation, forskellen mellem prik og streg, der betyder noget.

For strukturalismen er det afgørende punkt, at analyseobjektet ikke er det korpus af ytringer, som lingvister kan indsamle, det som Saussure identificerer som parole (tale), men det underliggende system (la langue), et sæt af formelle elementer, der er defineret i forhold til hinanden, og som kan kombineres på forskellig vis for at danne sætninger. Strukturalisterne hævder ofte, at analysen af relationssystemer er den rette måde at studere menneskelige fænomener på, at vores verden ikke består af ting, men af relationer, og at strukturalisterne hævder derfor ofte at levere et nyt paradigme for de humanistiske videnskaber. I Frankrig fortrængte strukturalismen i 1960’erne eksistentialismen som en offentlig filosofisk bevægelse. Filosofisk set har strukturalismens fortalere været optaget af at adskille den fra fænomenologien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.