Tässä jaksossa käsitellään yksityiskohtaisesti Delawaren tuloveroa. Delawaressa on kahdenlaisia tuloveroja: 1) Delawaren yhtiövero ja 2) Delawaren henkilökohtainen tulovero. Lisätietoja Delawaren henkilökohtaisesta tuloverosta saat tältä sivulta.

Mikä on Delawaren yhtiöverokanta?

Delawaren yhtiöverokanta on 8,7 %, ja se perustuu yrityksen liittovaltion verotettavaan tuloon.

Minkä yhteisöjen on annettava ja/tai maksettava Delawaren yhtiövero?

Jos yhtiösi on kotimainen tai ulkomainen ja harjoittaa liiketoimintaa Delawaressa, sinun on annettava yhtiöveroilmoitus. Yrityksesi voi olla vapautettu verosta Delawaren lain 30 osaston 1902(b) pykälän nojalla.

Minkä lomakkeen Delaware vaatii jättämään vuosittain?

Veroilmoituslomake 1100 on Delawaren lomake, joka on jätettävä jokaisena joulukuussa päättyvänä kalenterivuonna tai verovuoden päättyessä.

Mikä on Delawaren yhtiöveroilmoituksen jättämisen eräpäivä?

Jos verovuosi perustuu 31. joulukuuta päättyvään kalenterivuoteen, yhtiöveroilmoitus on annettava viimeistään 15. huhtikuuta.

Jos yhtiösi perustuu verovuoteen (eli vuoden loppu on jokin muu kuukausi kuin joulukuu), Delawaren yhtiöveroilmoitus on annettava viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan neljännen kuukauden 15. päivänä. Jos saat liittovaltion pidennyksen, myös Delaware pidentää automaattisesti eräpäivääsi. Jos päätät hakea pidennystä, sinun on silti maksettava kaikki maksettavaksi tulevat arvioidut verot.

Hyväksyykö Delaware konsolidoituja veroilmoituksia?

Ei. Delawaren lain mukaan konsolidoidut yhtiöveroilmoitukset eivät ole sallittuja. Kunkin yrityksen on annettava erillinen yhtiöveroilmoitus, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti tulot ja vähennykset.

Miten Delaware kohtelee S-yhtiöitä?

Jos olet valinnut S-yhtiöverotuksen ja sinulla on tuloja Delawaressa sijaitsevista lähteistä, sinun on annettava lomake 1100S (S-yhtiöiden täsmäytys- ja osakkeenomistajatietojen ilmoitus). Delaware ei peri yhtiöveroa läpikulkevista tuloista, koska Delaware tunnustaa liittovaltion S-yritysvalinnan.

Mitkä ovat S-yhtiön arvioitua veroa koskevat vaatimukset?

Jokainen S-yhtiö, joka saa tuloja Delawaressa sijaitsevista lähteistä, joutuu maksamaan arvioitua henkilökohtaista tuloveroa muualla kuin Delawaressa asuvien osakkeenomistajiensa puolesta. Maksut perustuvat ulkomailla asuvien osuuteen yhtiön jako-osuustulosta. Sekä maassa asuvien että ulkomailla asuvien osakkeenomistajien on ilmoitettava oma osuutensa S-yhtiön jako-osuustulosta henkilökohtaisessa tuloveroilmoituksessaan.

Onko Delawaressa yhtiöveron vähimmäismäärä?

Ei. Delawaressa ei ole lakeja, jotka edellyttävät yhtiöveron vähimmäismäärän maksamista.

Salliiko Delaware nettotoimintatappion (NOL) siirtämisen takaisin?

Delawaren laki sallii yritysten, joilla on nettotoimintatappiota yhden vuoden aikana, katsoa taaksepäin tai siirtää takaisin enintään 30 000 dollaria kummaltakin edeltävältä kahdelta (2) vuodelta mahdollisen voiton kuittaamiseksi. Siirtoaika on 20 vuotta.

Velvoitetaanko Delawaren yhtiöveroilmoitukseen liittämään kopio yrityksen liittovaltion tuloveroilmoituksesta (lomake 1120, 1120A tai 1120S)?

Kyllä. Delawaren laki edellyttää, että jokaisen Delawaren yhtiöveroilmoituksen antavan yrityksen on liitettävä siihen kopio liittovaltion veroilmoituksestaan, mukaan lukien kaikki liitteet ja taulukot.

Mitkä ovat verovapautetun (voittoa tavoittelemattoman) yrityksen yhtiöveroilmoituksen jättämistä koskevat vaatimukset?

Jos IRS on tunnustanut yrityksesi voittoa tavoittelemattomaksi yhtiöksi (501(c)3)-standardin mukaiseksi yhtiöksi), Delawaren yhtiöveroilmoituksen jättäminen ei ole tarpeen. Useimpien Delawaren voittoa tavoittelemattomien (verovapaiden) yhtiöiden on kuitenkin täytettävä ja jätettävä vuosiraportti Delawaren yritysosaston (Delaware Division of Corporations) käsiteltäväksi.

Mitkä ovat holdingyhtiön yhtiöveroilmoitusvelvollisuudet?

Jos sinulla on Delawaren osakeyhtiö ja sen toiminta rajoittuu aineettomien sijoitusten hallinnointiin ja ylläpitoon, yhtiösi saattaa olla vapautettu yhtiöverosta. Sinun on toimitettava lomake 1902AP, Application of Exemption, saadaksesi erityisen päätöksen. Sinun on kuvailtava yhtiösi toimintaa ja esitettävä Delawaren lain 30 osaston 1902(b)(8) pykälän mukaiset vapautuksen perusteet.

Mitkä rangaistukset koskevat yhtiöveron myöhästynyttä jättämistä ja/tai maksamista?

Yhtiöveroilmoituksista, jotka on jätetty myöhässä, peritään rangaistus, jonka suuruus on 5 % kuukaudessa, sekä 0,5 %:n korko kuukaudessa alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Jos ajoissa jätetyssä veroilmoituksessa ilmoitettua verovelkaa ei makseta, peritään lisäsakkoa 1 % kuukaudessa.

Hyväksyykö Delaware yhtiöveroilmoitusten jättämistä sähköisessä muodossa tai magneettitietovälineillä?

Ei. Valitettavasti Delaware ei hyväksy yhtiöveroilmoitusten jättämistä sähköisessä muodossa. Delawaren laki edellyttää, että kaikki veroilmoitukset, mukaan lukien liitteet ja taulukot, jätetään paperilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.