Worstelt u met het begrijpen van geloof?

Om geloof te begrijpen moet ik het altijd in termen van een relatie plaatsen. Wanneer we spreken over een Bijbels geloof, spreken we in termen van geloof hebben… vertrouwen… gebaseerd op onze relatie met God door Zijn zoon, Jezus Christus.

Met dat in gedachten… gebaseerd op mijn begrip van de Schrift…

Hier zijn 10 overwegingen om Bijbels geloof te begrijpen:

1. Geloof wordt voor ons gedefinieerd als “zeker zijn van hetgeen wij hopen en zeker zijn van hetgeen wij niet zien” (Hebreeën 11:1-2)

2. Geloof gelooft zelfs wanneer het geen zin heeft om te geloven, niet vanwege het bewijs dat voor je ligt, maar vanwege het vertrouwen dat je stelt in het voorwerp van je geloof.

3. Geloof is gebaseerd op de wil van die persoon in wie je je geloof stelt, niet op mijn wil. Je kunt bijvoorbeeld vertrouwen hebben dat de persoon van wie je het meeste houdt je nooit pijn zal doen, maar of hij dat doet of niet ligt aan zijn wil, niet aan de jouwe.

4. Bijbels geloof is in een persoon, de persoon van God. (God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest… zij zijn Eén.) Het geloof is niet in mij of mijn bekwaamheden, maar op God en Zijn bekwaamheden.

5. Toen Jezus de illustratie van het verzetten van bergen gebruikte, gaf Hij een voorbeeld van de kracht van God en hoe wij ons hele geloof op Hem moeten stellen. Hij sprak niet over de kracht van mijn vermogen om geloof te hebben, maar veeleer over de kracht van Hem in wie wij ons geloof stellen. Als het Gods wil is om een berg te verplaatsen, dan zal Hij dat zeker doen. Je kunt het Hem zelfs vragen door geloof. (Vergeet niet dat Jezus ook zei: “buiten Mij kunt gij niets doen.”)

6. Als we het dan hebben over geloof in God, hebben we het over Zijn wil, niet over onze wil. Dat is hoe Jezus ons leerde te bidden…. “Onze Vader, die in de hemelen zijt… Uw wil geschiede….” Geloof is gebaseerd op God’s agenda, niet mijn agenda. Het is niet jouw vermogen om bergen te verzetten. Het is Gods vermogen. Het is niet jouw wil om bergen te verzetten; het is Gods wil.

7. Geloof is gebaseerd op de beloften van God, niet op onze hoop of verlangens. Wanneer u worstelt met geloof, twijfelt u niet aan uw kunnen; u twijfelt aan Gods kunnen. Soms raken we van streek omdat God iets niet heeft gedaan waarvan wij denken dat Hij het zou moeten doen, maar God heeft nooit beloofd het te doen. Het kan nooit Zijn wil zijn geweest.

8. Als je dan bidt door geloof, dan bid je dat je God vertrouwt om Zijn wil te doen in jouw leven, niet gebaseerd op jouw wensen of verlangens, maar op wat Hij beloofd heeft te doen. Sommige dingen kunnen we altijd geloven dat God ze zal doen, omdat Hij beloofd heeft ze te doen, zoals “u liefhebben met een eeuwige liefde” (Jeremia 31:3), “alle dingen medewerken ten goede” (Romeinen 8:28), en “u nooit verlaten noch verlaten” (Deuteronomium 31:8). We kunnen bijvoorbeeld niet altijd weten dat God elke ziekte zal genezen, omdat Hij niet beloofd heeft dat Hij dat zal doen. In feite beloofde Hij dat we beproevingen zouden hebben, maar dat we ons door dit alles heen in ons lijden zouden kunnen verblijden.

9. God is betrouwbaar… ons geloof waardig. Ik hou ervan hoe The Message Version 1 Tessalonicenzen 5:24 verwoordt, “Degene die u geroepen heeft is volkomen betrouwbaar. Als Hij het gezegd heeft, zal Hij het ook doen!” Wat doen? Zijn wil. Geloof in de persoon van God is dan gebaseerd op uw vertrouwen dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen.

10. Wanneer uw geloof in overeenstemming is met Gods wil, kunt u absoluut, positief, onbetwistbaar door het geloof beweren dat Gods wil geschiede. Een van de redenen waarom het zo belangrijk is om God persoonlijk te kennen, is dat we Zijn wil zullen kennen, zodat we kunnen weten hoe we naar Gods wil kunnen bidden (Romeinen 12:1-2).

Wat zou jij willen toevoegen aan het begrijpen van Bijbels geloof?

(Dit is een herziening van een eerdere post.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.