WerkingsmechanismeGriseofulvine

Remmt de mitose van schimmelcellen door vernietiging van de mitotische gebruiksstructuur, waardoor de metafase celdeling wordt verstoord.

Therapeutische indicatiesGriseofulvine

Schimmelinfecties van de huid, het haar en de nagels.

PosologieGriseofulvine

Oraal, advertenties.500-1.000 mg/dag, kinderen: 10 mg/kg/dag; in enkelvoudige of verdeelde doses (na de maaltijd).

Contra-indicatiesGriseofulvine

Porfyrie, H.I., lupus erythematosus, zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelenGriseofulvine

Lactatie. Kan de zaadcellen beschadigen. Kan de nierspiegel van vanillylmandelic acid valselijk verhogen. Bij orale anticonceptiva risico op bloedingen, amenorroe en anticonceptiefalen, aanvullende anticonceptieve maatregelen nemen tijdens en tot 1 maand na de behandeling.

Hepatic impairmentGriseofulvine

Contra-indicated.

InteractiesGriseofulvine

Vermindert de respons van: cumarine-anticoagulantia bij gelijktijdige toediening.
De werkzaamheid vermindert door: barbituraten.
Verhoogt de werking van: alcohol.

ZwangerschapGriseofulvine

Het is gecontra-indiceerd bij zwangerschap. Vrouwen mogen niet zwanger worden tijdens de behandeling met griseofulvine of in de maand na de behandeling; bij zwangerschap moet genetisch advies worden ingewonnen.

LactatieGriseofulvine

Het is niet bekend of griseofulvine wordt uitgescheiden in de moedermelk, en de veiligheid bij zuigelingen is niet vastgesteld.

BijwerkingenGriseofulvine

Huiduitslag, urticaria, hoofdpijn, gastro-intestinaal ongemak, duizeligheid, vermoeidheid, granulocytopenie, leukopenie.

Vidal VademecumBron: De inhoud van deze monografie van werkzame bestanddelen volgens de ATC-classificatie is geschreven met inachtneming van de klinische informatie van alle in Spanje toegelaten en op de markt gebrachte geneesmiddelen die onder genoemde ATC-code zijn ingedeeld. Voor gedetailleerde informatie die door de AEMPS voor elk geneesmiddel is toegelaten, wordt verwezen naar de overeenkomstige door de AEMPS toegelaten SPC.

Monografieën werkzame bestanddelen: 01/01/2015

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.