Gelieve er nota van te nemen dat Gendentsa en of haar bestuurders als inspectieorgaan niet het laatste woord hebben wanneer het aankomt op de beslissingen die al dan niet worden genomen door de regelgever Het Directoraat Stralingscontrole. De informatie op deze website dient uitsluitend ter informatie en is uitsluitend bedoeld om vergunninghouders te faciliteren bij nalevingskwesties. Gendentsa is gebonden door de regelgeving zoals vastgelegd door de regelgever en SANAS in zijn verplichtingen als inspectie-instelling. Apparatuur waarvoor het ministerie van Volksgezondheid geen vergunning heeft verleend, wordt pas geïnspecteerd wanneer voor die apparatuur een vergunning is verleend overeenkomstig de wet inzake gevaarlijke stoffen van 1973 (Hazardous substance act, 1973 http://www.doh.gov.za/docs/regulations/1973/reg1332.htm). Alle door de keuringsinstantie verkregen informatie is privé en vertrouwelijk. Zie de vertrouwelijkheidsverklaringen die door alle personeelsleden zijn ondertekend. Vergunninghouders mogen alleen informatie inwinnen over hun eigen apparatuur waarvoor zij een vergunning hebben. Voordat informatie kan worden vrijgegeven, moet telefonisch een veiligheidscontrole worden uitgevoerd

Let op: Gendentsa is geaccrediteerd voor scopes

    • 10 Tandheelkundige
    • 10.1 Röntgenapparatuur voor tandheelkundig gebruik
    • 10.2 Digitale röntgenapparatuur voor tandheelkundig gebruik
    • 10.3 Cone Beam CT
    • 1 Rapporteringsmonitoren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.