Samenvatting: in deze tutorial leert u hoe u het PL/pgSQL select into statement kunt gebruiken om gegevens uit de database te selecteren en aan een variabele toe te wijzen.

Inleiding tot PL/pgSQL Select Into statement

Met het select into statement kunt u gegevens uit de database selecteren en de gegevens aan een variabele toewijzen.

Het volgende illustreert de syntaxis van het select into statement:

Code language: PostgreSQL SQL dialect and PL/pgSQL (pgsql)

In deze syntaxis plaatst u de variabele na het into sleutelwoord. De select into verklaring zal de gegevens die door de select clausule worden geretourneerd aan de variabele toewijzen.

Naast het selecteren van gegevens uit een tabel, kunt u andere clausules van de select verklaring gebruiken, zoals join, group by, en having.

PL/pgSQL Select Into statement example

Zie het volgende voorbeeld:

Code language: PostgreSQL SQL dialect and PL/pgSQL (pgsql)

Output:

Code language: Shell Session (shell)

In dit voorbeeld:

  • Eerst, declareer een variabele genaamd actor_count die het aantal acteurs uit de actor tabel opslaat.
  • Tweede, gebruik de select into verklaring om het aantal acteurs toe te wijzen aan de actor_count.
  • Ten slotte, toon een bericht dat de waarde van de actor_count variabele toont met behulp van de raise notice verklaring.

Samenvatting

  • Gebruik de select into-instructie om gegevens uit de database te selecteren en aan een variabele toe te wijzen.
  • Was deze handleiding nuttig?
  • JaNee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.