• Słowniczek
  • Tester kabli PROFIBUS
  • Tester kabli PROFINET
  • Overwiew: PROFINET-Cable

J

Podobnie jak jodłowanie alpinisty może być ledwo słyszalne w dolinie, sygnały elektryczne mogą zanikać na długich ścieżkach transmisji lub gubić się. Jeżeli kiedykolwiek układałeś kabel antenowy w domu, możesz wiedzieć, że odległość między gniazdem antenowym a urządzeniem odbiorczym nie powinna być zbyt duża. Tanie kable mają tendencję do gubienia sygnału już od długości dziesięciu do dwudziestu metrów. Powodem tego jest tłumienie, czyli fizyczna wartość będąca różnicą pomiędzy siłą sygnału indukowanego i odbieranego. Jest ona podawana w decybelach (Db).

Obliczanie wartości tłumienia

Tłumienie (A) zależy nie tylko od długości toru transmisyjnego, ale również od częstotliwości transmisji, materiału, z którego wykonane jest medium transmisyjne, jak również od fizycznych warunków otoczenia. Stopień tłumienia może być obliczany zarówno dla napięć sygnału (U), jak i dla prądów sygnału (I). Wzory są następujące:

    D = 20 x log(U1/U2)
    D = 20 x log(I1/I2)
    (przy czym: 1 jest dla indukowanego, a 2 dla odbieranego.)

Ponieważ wartości są logarytmiczne, należy pamiętać, że istnieją między nimi zależności nieliniowe. Przykład: Tłumienie 6 dB może zmniejszyć napięcie sygnału o 50 %, podczas gdy tłumienie 0,5 dB zmniejsza napięcie sygnału tylko o 11 %. W celu dokonania oszacowań jakościowych za pomocą wymiaru tłumienia, wartości muszą być ustalone w odniesieniu do długości ścieżki transmisyjnej. Dlatego też powszechnie stosuje się specyfikację „decybel na jednostkę długości”.

Długości linii i tłumienie w sieci PROFINET Przesłuch końcowy i długości linii w sieci PROFINET

Korelacja pomiędzy tłumieniem a długością linii

W międzynarodowych specyfikacjach kablowych International Standards Organization (ISO) i europejskich norm przemysłowych (EN), korelacja pomiędzy tłumieniem a długością schodzi na dalszy plan na korzyść częstotliwości transmisji. I tak dla skrętki kategorii 5e przy częstotliwości 100 MHz określono maksymalną wartość tłumienia 24 dB – niezależnie od tego, czy długość linii wynosi 1 m czy 100 m. W praktyce okazało się, że ustalona wartość graniczna powoduje, że na krótszych liniach niedostatki jakościowe są pomijane. Dlatego Indu-Sol zaleca, aby przy ocenie jakościowej kabli sieciowych brać pod uwagę tylko wartości graniczne zależne od długości.

Do sprawdzenia tłumienności kabli sieciowych PROFINET i Ethernet najlepiej użyć urządzenia pomiarowego ETHERtest V5. Za jego pomocą można również instrumentalnie rejestrować i oceniać rezystancję, ekranowanie, ewentualne opóźnienia i poprawność styku. Jeśli wyposażycie Państwo urządzenie w dodatkowe adaptery, jest ono również w stanie przeprowadzać pomiary tłumienności i OTDR wielo- i jednomodowych kabli z włókna szklanego. Zarejestrowane pomiary są automatycznie zapisywane przez ETHERtest V5 i wyświetlane graficznie, dzięki czemu można zlokalizować źródło uszkodzenia z dokładnością do decymetra. Dostarczone oprogramowanie PC zestawia zmierzone wartości w formie dziennika pomiarowego.

Uwaga: W przypadku miedzi i włókien optycznych, które są stosowane w przemysłowych sieciach komunikacyjnych, obok tłumienia występują dalsze efekty, które nie mogą być pominięte przy ocenie sygnału i jakości transmisji. Należą do nich tłumienie powrotu i cross talk.

  • Powrót do góry

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.