Det var öde år 1846, men det fanns ibland invånare på området. Tidningsrapporter rapporterar att några av husen var bebodda och att en stuga kortvarigt restaurerades som ”Delisle Inn”, men de flesta byggnader stod i stort sett oanvända. Fastigheten gick i arv mellan familjemedlemmar fram till 1901 då den köptes av Arthur Brisbane. Arthur Brisbane använde ett par av byggnaderna som bostäder fram till slutet av 1920-talet.

Från omkring 1900 användes byn som kuliss för stumfilmer. Den mest anmärkningsvärda av de filmer som använde bakgrunden var Lilac Time. 1929 hyrdes 800 hektar av det område som hade blivit känt som ”Deserted Village” ut till Monmouth County Boy Scouts för sommarcamping. Lägret kallades ”Camp Burton at Allaire”. När scouterna tog över området var de övergivna byggnaderna ganska förfallna. Scouterna samarbetade med andra organisationer för den första restaureringen av många av byggnaderna. Kiwanis-klubben i Asbury Park hjälpte till exempel till med restaureringen av affären; förmannens stuga restaurerades av St James Church i Red Bank (den fungerade som förstahjälpsstuga under camping och program); Kiwanis-klubben i Belmar anlade en idrottsplats. Campingen var också öppen för andra organisationer som flickscouter, 4-H, frimurare och andra. Under depressionen användes området som läger för Civilian Conservation Corps. Efter Arthur Brisbanes död förlorade rådet användningen av fastigheten och säsongen 1940 var den sista säsongen. En plakett finns på sidan av General Store som ger en hyllning till BSA-programmet under denna tidsperiod.

I 1941 överlät fru Phoebe C. Brisbane (Arthur Brisbanes änka) egendomen till staten för utveckling till en rekreationspark som ett minnesmärke över sin man. Delstaten New Jersey tillät krigsdepartementet att bygga en låtsas ”tysk stad” på fastigheten under andra världskriget för utbildning av trupper vid Fort Monmouth. På grund av bristen på medel för restaurering gav delstaten New Jersey ett 25-årigt hyresavtal till en ideell förening kallad ”Deserted Village of Allaire” för att de skulle kunna påbörja restaureringen i mitten av 1950-talet. Den ursprungliga styrelsen med 11 medlemmar bestod av en medlem som faktiskt var en ättling till James Allaire; Edwin B. Allaire var medlem av styrelsen 1957.

Försök att samla in medel för restaurering angavs omkring 1952. Byggnaderna och egendomen stod stilla tills restaureringsmedel blev tillgängliga 1957. Vid den tidpunkten hade fastigheten återigen blivit övervuxen med vegetation och byggnaderna var i dåligt skick. Smedjan och den allmänna affären stod i första hand i fokus för restaureringen. Därefter restaurerades stallet och bageriet. Stallarna restaurerades med fokus på att bli en ridskola. Allaire Village blev officiellt registrerad som en statspark i juni 1957 och officiellt återinvigd av guvernör Robert B. Meyner den 24 maj 1958. Museet inrättades genom insatser från New Jersey State Federation of Woman’s Clubs 1958. Även om restaureringen av byn ännu inte är avslutad, gör de byggnader som finns kvar, de tolkningsprogram som bygger på en mängd tillgängliga primära dokument och även landskapet Allaire Village till en sällsynt resurs. Genom dem kan besökarna uppleva och bättre förstå de krafter som formade New Jerseys industriella makt i början av 1800-talet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.