Hur man blir arborist

För att bli arborist krävs både praktisk erfarenhet av att arbeta med träd och formell utbildning. En arborist kan få utbildning på jobbet från trädvårdsföretag, plantskolor, kommuner och trädgårdsföretag. Även om det inte alltid är ett krav kräver vissa arbetsgivare att deras anställda ska få en ISA-certifiering (International Society of Aboriculture).

För att ansöka till ett arboristprogram kan studenterna behöva ha arbetslivserfarenhet och/eller en associerad examen eller en kandidatexamen i ett ämne som är relaterat till arboristyrket, t.ex. trädgårdsskötsel eller skogsbruk. Arborikulturprogrammen listar de förutsättningar som krävs innan studenterna kan godkännas.

Programmen inom arborikultur täcker ämnen som trädodling, skötsel och förvaltning. De omfattar även identifiering och förebyggande av sjukdomar, avlägsnande av invasiva arter, beskärning, plantering, transplantation och strukturellt stöd. Eleverna i detta program lär sig också hur man på ett säkert sätt använder selar, rep och olika klätterutrustningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.