Mordet på president William McKinley 1901 ledde till att Secret Service utökade sitt uppdrag till att även omfatta skydd av presidenten. Photo12/UIG via Getty Images

När Secret Service startades 1865 var förfalskning ett stort problem. På den tiden var häpnadsväckande en tredjedel till hälften av de pengar som flödade runt i landet falska. Därav president Abraham Lincolns skapande av Secret Service för att spåra upp brottslingarna. Bara två år senare, 1867, utökades byråns uppgifter till att även omfatta att gripa personer som försökte lura staten genom smuggling, postrån, markbedrägeri och annat.

Ironiskt nog dödades Lincoln samma kväll som han undertecknade lagen om att inrätta Secret Service. Men det var inte förrän president William McKinley mördades 1901 – det tredje mordet på en sittande president – som Secret Service utökades till att omfatta skydd av presidenten. Under det följande århundradet ändrades presidentskyddet ständigt, ofta som ett resultat av ett nytt mord eller mordförsök.

Advertisering

I dag är Secret Service skyldiga att skydda presidenten och vicepresidenten och deras närmaste familjer, tidigare presidenter, makar och minderåriga barn under 16 år, större president- och vicepresidentkandidater och deras makar samt utländska statsöverhuvuden och deras makar när de besöker Förenta staterna.(En presidents vuxna barn kan vägra skydd.)

Secret Service-skydd är också obligatoriskt vid evenemang som av chefen för Department of Homeland Security har utsetts till National Special Security Events – till exempel Super Bowl. Vid dessa evenemang tar Secret Service ledningen för säkerhetsåtgärderna. Den kommer att samarbeta med lokala brottsbekämpande myndigheter för att se till att alla – både dignitärer och allmänheten – hålls säkra

Under dessa drygt 100 år har andra förändringar skett inom byrån. Till exempel tog Secret Service över kontrollen över Vita husets polisstyrka 1930 och finansministeriets vaktstyrka, som nu kallas finansministeriets polisstyrka, 1937. År 1971 svor myndigheten in sina fem första kvinnliga specialagenter. År 2003 överfördes Secret Service från finansdepartementet till det nya Department of Homeland Security.

Efter terroristattackerna den 11 september 2001 och det efterföljande antagandet av USA Patriot Act fick myndigheten i uppdrag att skapa ett nationellt nätverk av Electronic Crimes Task Forces (ECTF) baserat på en modell som då användes i New York. ECTF:erna arbetar för att förebygga och bekämpa attacker mot USA:s medborgare, institutioner och kritiska strukturer, nämligen sådana som rör cyberbrott.

ECTF:erna består av personal från lokala, delstatliga och federala brottsbekämpande myndigheter, samt åklagare och medlemmar från den privata industrin och den akademiska världen. Alla i arbetsgrupperna arbetar tillsammans för att bidra med sin speciella expertis för att bekämpa brott som bankbedrägerier, virus och maskar, internethot och identitetsstöld. I dag finns det 39 ECTF:er utspridda över hela landet och i Europa. Dessutom samarbetar Secret Service med ytterligare 46 Financial Crimes Task Forces.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.