När en komet närmar sig solen värms den upp och släpper ut gas och stoft i en tillfällig atmosfär (kallad koma) runt kometens kärna. Det är växelverkan mellan fotoner av solljus och solvinden med denna koma som ger upphov till de långa kometstjärtar som vi normalt förknippar med denna typ av himlaobjekt.

Kometstjärtarna skapas genom växelverkan med antingen solvinden eller fotoner av solljus. Detta innebär att de alltid pekar bort från solens riktning och därför leder de kometen i dess bana efter perihelium.

Kometer uppvisar vanligtvis 2 huvudsakliga svansar. Gassvansen består av laddade partiklar som sveps med av magnetfält inbäddade i solvinden. Stoftsvansen består, föga förvånande, av stoftpartiklar som frigjorts från kärnan av utflyttade gaser och pressats ut i en böjd svans av strålningstryck. Ibland upptäcks också en tredje svans. Denna neutrala svans består av neutrala natriumatomer som tros frigöras av stoftpartiklar i både koman och stoftsvansen.
Alla tre svansar pekar bort från solen, vilket innebär att de efter perihelium faktiskt ”leder” kometen i dess omloppsbana.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.