Paråkning är idag den tekniskt sett svåraste disciplinen. Paråkare gör samma hopp och snurrar som singelåkare, ibland med färre varv, men tajmingen är mycket mer kritisk eftersom de måste utföra rörelserna i perfekt samklang. Förutom hopp och snurrar utför paråkarna lyft som är unika för deras disciplin. Mer ogripbart men inte mindre viktigt är behovet av ett uttrycksfullt och övertygande samspel mellan partnerna när de tolkar musiken.

-Figuråkningens historiker James Hines

Paråkningens obligatoriska element omfattar parlyft, twistlyft, kasthopp, hopp, spinnkombinationer, dödsspiraler, stegsekvenser och koreografiska sekvenser. De element som utförs av parlag måste ”länkas samman genom att koppla ihop steg av olika slag” och genom andra jämförbara rörelser och med en mängd olika grepp och positioner. Laget behöver inte alltid utföra samma rörelser och kan separera från tid till annan, men de måste ”ge ett intryck av samklang och harmoni i programkompositionen och utförandet av skridskoåkningen”. De måste begränsa rörelser som utförs på två fötter och måste använda hela isytan fullt ut. ISU anger också följande om hur programmen utförs av paråkningsteam: ”Harmoniska steg och anslutande rörelser, i takt med musiken, ska bibehållas under hela programmet”. ISU publicerade 1966 en domarhandbok som beskriver vad domarna behövde titta på under tävlingar i paråkning.

ParlyftEdit

Huvudsartikel: Konståkningens lyft § Parlyft
Det ryska parlaget Maria Mukhortova och Maxim Trankov utför ett parlyft vid Europamästerskapen 2010

Östtyskarna Mandy Wötzel och Axel Rauschenbach, 1988

Det finns fem grupper av lyft i paråkning, kategoriserade i stigande svårighetsgrad och bestämda av greppet i det ögonblick då kvinnan passerar mannens axel.

 • Grupp ett: Hållposition vid armhålan
 • Grupp två: Hållposition vid midjan
 • Grupp tre: Hållposition med handen mot höften eller övre delen av benet (ovanför knäet)
 • Grupp fyra: Hållposition med handen mot handen (typ presslyft)
 • Grupp fem: Domare tittar på följande när de bedömer parlyft: snabbhet i in- och utträde, kontroll av kvinnans fria ben när hon kommer ut ur lyftet, med målet att hålla benet högt och svepande, kvinnans position i luften, mannens fotarbete, snabba och enkla positionsbyten och bibehållande av flödet under hela lyftet. Domarna börjar räkna hur många varv parlagen utför från det ögonblick då kvinnan lämnar isen till det ögonblick då mannens arm (eller armar) börjar böja sig efter att han har gjort en fullständig förlängning och kvinnan börjar sjunka ner.

  Ett komplett lyft i paråkning måste innefatta fullständig förlängning av lyftarmen eller armarna, om det krävs för den typ av lyft som utförs. Små lyft, eller sådana där mannen inte lyfter händerna högre än axlarna, eller lyft som innefattar rörelser där mannen håller kvinnan i benen, är också tillåtna. Mannen måste genomföra minst ett varv. Kvinnan kan utföra både en enkel start och en svår start. En svår start kan innefatta, men är inte begränsad till, följande: en somersaultstart, en enhandsstart, en Ina Bauer, en spread-eagle, spiraler som ingångskurva utförda av en eller båda partnerna, eller en danslyft som omedelbart följs av en parlyftstart. Svåra landningar innefattar, men är inte begränsade till, följande: somrar, enhandslandningar, variationer i grepp och mannens spread-eagle-positioner vid avhopp. Bärlyft definieras som ”det enkla bärandet av en partner utan rotation” är tillåtet; de räknas inte som överliggande lyft, men betraktas som övergångselement. Ett lyft bedöms som olagligt om det utförs med ett felaktigt grepp.

  De enda gånger paråkningspartners kan ge varandra hjälp vid utförandet av lyft är ”genom grepp från hand till hand, från hand till arm, från hand till kropp och från hand till övre delen av benet (ovanför knäet)”. De får byta grepp, eller gå från ett grepp till ett annat eller från en hand till en annan i ett enhandsgrepp, under lyft. Lagen får färre poäng om kvinnans position och ett byte av grepp utförs samtidigt. De får fler poäng om utförandet av kvinnans position och bytet av grepp är ”väsentligt olika från lyft till lyft”. Lagen kan öka svårighetsgraden av lyft i vilken grupp som helst genom att använda ett enhandsgrepp.

  Det finns tre typer av positioner som kvinnan utför: upprätt, eller när hennes överkropp är vertikal, stjärnan, eller när hon är vänd åt sidan med överkroppen parallell med isen, och plattan, eller när hennes position är platt och vänd uppåt eller nedåt med överkroppen parallell med isen. Lyftningen avslutas när mannens arm eller armar börjar böja sig efter att han fullbordat en fullständig förlängning och när kvinnan börjar sjunka ner.

  TwistlyftningRedigera

  Huvaartikel: Konståkningens lyft § Twistlyft
  Tong Jian och Pang Qing från Kina utför ett twistlyft vid OS 2010

  Skate Canada kallar twistlyft för ”ibland den mest spännande och upphetsande komponenten i paråkning”. De kan också vara den svåraste rörelsen att utföra korrekt. Domarna tittar på följande när de utvärderar twistlyft: snabbhet vid inträde och utträde, om kvinnan utför en delad position när hon är på väg till toppen av twistlyftet, hennes höjd när hon väl är där, rena rotationer, en ren fångst av mannen (åstadkommet genom att placera båda händerna vid kvinnans midja och utan att någon del av hennes överkropp rör honom) och ett en-fots-utträde utfört av båda partnerna. Ett parlag kan göra twistlyft mer komplicerat när kvinnan utför en delad position (varje ben är minst 45° från hennes kroppsaxel och benen är raka eller nästan raka) före rotationen. De kan också få fler poäng när mannens armar är i sidled och raka eller nästan raka efter att han släpper kvinnan. Svåra starter inkluderar svängar, steg, rörelser och små lyft som utförs före starten och med ett kontinuerligt flöde. Parlagen förlorar poäng om de inte har tillräckligt många rotationer, en halv rotation eller mer.

  Det första fyrdubbla twistlyftet som utfördes i internationella tävlingar utfördes av det ryska parlaget Marina Cherkasova och Sergei Shakhrai vid Europamästerskapen 1977.

  Solosprång och kastsprångEdit

  SolosprångEdit

  Parlag, både juniorer och seniorer, måste utföra ett solosprång under sina korta program; det kan inkludera en dubbelflip eller dubbel Axel för juniorer, eller någon form av dubbel- eller trippelhopp för seniorer. I fristilen får både juniorer och seniorer utföra endast ett solosprång och endast en hoppkombination eller -sekvens. En hoppsekvens består av två hopp, utan begränsningar för antalet varv per hopp. Den börjar med vilken typ av hopp som helst, omedelbart följt av ett hopp av Axel-typ. Skridskoåkarna måste under en hoppkombination se till att de landar på samma fot som de startade på och att de utför en hel rotation på isen mellan hoppen. De kan dock utföra en Euler mellan de två hoppen. När Euler utförs separat anses det vara ett icke-listat hopp. Juniorpar, under sina korta program, får inga poäng för solospringet om de utför ett annat hopp än vad som krävs. Både junior- och seniorpar får inga poäng om de under sina fristilsprogram upprepar ett hopp med över två varv.

  Alla hopp räknas i den ordning som de utfördes. Om partnerna inte utför samma antal varv under ett solosprång eller en del av en hoppsekvens eller kombination (som kan bestå av två eller tre hopp), räknas endast hoppet med färre varv med i poängen. Den dubbla axeln och alla trippel- och fyrdubbla hopp, som har mer än två varv, måste vara olika från varandra, även om hoppsekvenser och kombinationer kan innehålla samma två hopp. Extra hopp som inte uppfyller kraven räknas inte in i lagets poäng. Det är dock tillåtet för lagen att utföra samma två hopp under en hoppkombination eller -sekvens. Om de utför något eller båda hoppen eller hoppen felaktigt är det bara det felaktigt utförda hoppet som inte räknas och det räknas inte som en hoppsekvens eller hoppkombination. Båda partnerna kan utföra två solosprång under sina korta program, men det andra hoppet är värt färre poäng än det första.

  Ett hoppförsök, där en eller båda partnerna utför en tydlig förberedelse för en start men kliver till ingångskanten eller placerar skridskoens tåspets i isen och lämnar isen med eller utan sväng, räknas som ett hoppmoment. Om partnerna utför ett ojämnt antal varv under ett solosprång eller som en del av en hoppkombination eller -sekvens, räknas hoppet med det lägre antalet varv. De får inga poäng om de utför olika typer av hopp. Ett litet hopp eller ett hopp med upp till ett halvt varv (betraktas som ”dekoration”) markeras inte som ett hopp och kallas istället för en ”övergång”. Hopp som inte är listade räknas inte heller som hopp, men kan också kallas övergång och kan användas som ”en speciell ingång till hoppet”. Om partnerna utför en snurr och ett hopp rygg mot rygg, eller tvärtom, betraktas de som separata element och laget får fler poäng för att ha utfört en svår start eller ingång. De förlorar poäng om partnerna faller eller kliver ur ett hopp under en hoppsekvens eller kombination.

  KasthoppRedigera

  Rena Inoue och John Baldwin, Jr. 2004

  Throw jumps är ”partnerassisterade hopp där damen kastas upp i luften av mannen vid starten och landar utan hjälp av sin partner på en bakåtriktad ytterkant”. Skate Canada säger att ”den manliga partnern hjälper kvinnan att flyga”. Många parskridskoåkare anser att kasthoppet är ”ett hopp snarare än ett kast”. Kasthoppet anses också vara ett assisterat hopp som utförs av kvinnan. Mannen stödjer kvinnan, initierar hennes rotationer och hjälper henne med höjd, timing och riktning.

  Typerna av kasthopp är bland annat: kast Axel, kast salchow, kast toe loop, kast loop, kast flip och kast Lutz. Hastigheten på lagets inträde i kasthoppet och antalet utförda rotationer ökar dess svårighetsgrad, liksom höjden och/eller avståndet de skapar. Parlagen måste utföra ett kasthopp under sina korta program; seniorlagen kan utföra ett valfritt dubbel- eller trippelkasthopp och juniorlagen måste utföra en dubbel- eller trippelloop. Om kasthoppet inte uppfyller kraven enligt ISU:s beskrivning, inklusive om det har fel antal varv, får det inget värde.

  Det första kastade trippelaxelhoppet som utfördes i tävling utfördes av det amerikanska parlaget Rena Inoue och John Baldwin, Jr. vid de amerikanska mästerskapen 2006. De utförde det även vid Four Continents Championships 2006 och vid de olympiska vinterspelen 2006. Kastet trippel Axel är ett svårt kast att utföra eftersom kvinnan måste utföra tre och ett halvt varv efter att ha blivit kastad av mannen, ett halvt varv mer än andra trippelhopp, och eftersom det kräver en framåtriktad start.

  SpinsEdit

  Huvudartikel: Konståkningsspins § Paråkning och isdans
  Östtyska paråkarna Sabine Baeß och Tassilo Thierbach utför en parspin, 1979

  Tatiana Volosozhar och Stanislav Morozov från Ryssland utför en side-by-side spin, 2007

  SolosnurrkombinationerRedigera

  Solosnurrkombinationen måste utföras en gång under det korta programmet i paråkningstävlingar, med minst två varv i två grundpositioner. Båda partnerna måste inkludera alla tre grundpositioner för att få alla möjliga poäng. Det måste göras minst fem varv på varje fot. Snurror kan inledas med hopp och måste ha minst två olika grundpositioner, och båda partnerna måste ha två varv i varje position. En solosnurrkombination måste ha alla tre grundpositioner (kamelspinning, sittspinning och upprättstående positioner) utförda av båda partnerna, när som helst under snurren för att få fullt poängvärde, och måste ha alla tre grundpositioner utförda av båda partnerna för att få fullt värde för elementet. En snurr med mindre än tre varv räknas inte som en snurr, utan betraktas som en skridskoåkning. Om en skridskoåkare byter till en position som inte är grundposition räknas det inte som en positionsförändring. Antalet varv i icke-grundläggande positioner, som kan betraktas som svåra variationer, räknas in i lagets totala antal varv. Endast positioner, oavsett om de är grundläggande eller inte grundläggande, måste utföras av partnerna samtidigt.

  Om en åkare faller när han eller hon går in i en snurr kan han eller hon utföra en annan snurr eller snurrrörelse omedelbart efter fallet, för att fylla den tid som gått förlorad på grund av fallet, men det räknas inte som en solosnurrkombination. Ett fotbyte, i form av ett hopp eller steg över, är tillåtet, och positionsbyte och fotbyte kan utföras separat eller samtidigt. Parlag kräver ”betydande styrka, skicklighet och kontroll” för att utföra ett byte från en grundposition till en annan grundposition utan att först utföra en icke-grundposition. De måste också utföra en kontinuerlig rörelse under hela bytet, utan att hoppa för att utföra den, och de måste hålla grundpositionen i två varv både före och efter bytet. De förlorar poäng om de tar lång tid på sig att nå den nödvändiga grundpositionen.

  Parlag tjänar fler poäng på att utföra svåra in- och utgångar. En entré definieras som ”den förberedelse som omedelbart föregår en snurrning”, inklusive en flygande entré av en eller båda partnerna; den kan inkludera snurrningens inledningsfas. Alla entréer måste ha en ”betydande inverkan” på spinningens utförande, balans och kontroll, och måste avslutas på den första spinande foten. Den avsedda spinnpositionen måste uppnås inom lagets två första varv, och kan endast vara icke-grundläggande i spinnkombinationer. En exit definieras som ”den sista fasen av snurren”; det kan inkludera fasen omedelbart efter snurren. Liksom ingången måste utgången ha en ”betydande inverkan” på spinningens utförande, balans och kontroll. Det finns 11 kategorier av svåra solosnurrvariationer.

  SnurrkombinationerRedigera

  Både junior- och seniorparlagen måste utföra en parsnurrkombination, som kan börja med en flyspin, under sina fristilsprogram. Parspinnkombinationer måste ha minst åtta varv, som ska räknas från ”spinnens början till dess slut”. Om spinnarna utförs med mindre än två varv får paren noll poäng; om de har mindre än tre varv räknas de som en skridskoåkning och inte som en spinn. Parlagen får inte, med undantag för ett kort steg när de byter riktning, stanna när de utför en rotation. Snurror måste ha minst två olika grundpositioner, med två varv i varje position utförda av båda partnerna var som helst inom snurran; fullt värde för kombinationer av parsnurror ges endast när båda partnerna utför alla tre grundpositionerna. En snurr som utförs både med och moturs räknas som en snurr. När ett lag samtidigt utför snurror i båda riktningarna som följer omedelbart efter varandra får de fler poäng, men de måste utföra minst tre varv i varje riktning utan några positionsförändringar.

  Båda partnerna måste utföra minst en positionsförändring och en fotförändring (även om de inte nödvändigtvis görs samtidigt); om så inte är fallet har elementet inget värde. Liksom solosnurrkombinationen har snurrkombinationen tre grundpositioner: kamelspinn, sittspinn och upprättspinn. Liksom solosnurrkombinationen räknas även byten till en position som inte är en grundposition till lagets totala antal varv och räknas inte som ett byte av position. Ett byte av fot måste ha minst tre varv, före och efter bytet, och kan vara vilken grundposition som helst, eller en position som inte är grundposition, för att elementet ska räknas. Kvinnan får lyftas från isen under snurren, men hennes partner måste stanna på en fot, och de varv de utför medan de är i luften räknas till det totala antalet varv. ISU uppger att detta inte ökar svårighetsgraden av en kombinationssnurrning, men att det tillåter kreativitet.

  Fluktuationer i hastighet och variationer i positioner för huvudet, armarna eller det fria benet är tillåtna. Svåra variationer av en kombinerad parspin måste ha minst två varv. De får fler poäng om snurren innehåller tre svåra variationer, varav två kan vara icke-grundpositioner, även om varje partner måste ha minst en svår variation. Samma regler gäller för svåra ingångar i parspinnkombinationer som för solospinnkombinationer, förutom att de måste utföras av båda partnerna för att elementet ska räknas in i deras slutpoäng. En svår utgång, där åkarna lämnar snurran i en lyft- eller snurrrörelse, definieras som ”ett innovativt drag som gör utgången betydligt svårare”. Precis som i solosnurrkombinationen måste utgången ha ”betydande inverkan på balansen, kontrollen och utförandet av snurran”. Om en eller båda partnerna faller när de går in i en snurr kan de utföra en snurr eller en snurrrörelse för att fylla upp den tid som förloras under fallet.

  DödsspiralerRedigera

  Huvudsartikel: Dödsspiral (konståkning)
  Keauna McLaughlin och Rockne Brubaker utför en dödsspiral under USA:s mästerskap i konståkning 2008

  Dödsspiralen är ”ett cirkulärt rörelsemönster där mannen sänker sin partner till isen medan hon är böjd bakåt glider på en fot”. Det finns fyra typer av dödsspiraler: den främre inre dödsspiralen, den bakåtriktade inre dödsspiralen, den bakåtriktade yttre dödsspiralen och den främre yttre dödsspiralen. Enligt Skate Canada är den främre inre dödsspiralen den lättaste att utföra och den främre yttre dödsspiralen är den svåraste.

  Under säsongen 2019-2020 måste både junior- och seniorparlagen utföra den bakåtriktade inre dödsspiralen, och den dödsspiral som utförs i det korta programmet på seniornivå måste skilja sig från dödsspiralen under det fria programmet. Under 2020-2021 måste både juniorer och seniorer utföra den framåtriktade inre dödsspiralen. Om en annan dödsspiral än den föreskrivna utförs får den inga poäng. En dödsspiral krävs för juniorer och seniorer under deras friåkningsprogram. Mannen får inte göra ett motsatt handgrepp när laget går in i en dödsspiral under det korta programmet, även om det är tillåtet under friåkningen. Kvinnan får dock använda ett motsatt handgrepp under båda programmen. Båda partnerna kan utföra ett byte av armgrepp under båda programmen också.

  StegsekvenserRedigera

  Huvaartikel: Stegsekvenser

  Stegsekvenser i paråkning ska utföras ”tillsammans eller nära varandra”. Stegsekvenser måste vara en del av det korta programmet, men de krävs inte i programmet för friåkning. Det finns inget obligatoriskt mönster, men parlagen måste använda isytan fullt ut. Stegsekvensen måste vara ”synlig och identifierbar”, i vilken form som helst (oval, cirkel, rak linje eller serpentin). Laget måste åka tre meter eller mindre nära varandra när de utför sekvensens korsande inslag. De får inte skiljas åt, utan avbrott, under minst hälften av sekvensen. Byte av grepp, vilket kan inkludera ”ett kort ögonblick” när partnerna inte rör varandra, är tillåtet under stegsekvensen.

  Arbetsbelastningen mellan partnerna måste vara jämn för att hjälpa dem att få fler poäng. Fler poäng belönas till lagen när de byter plats eller grepp, eller när de utför svåra skridskoåkningspass tillsammans. Båda partnerna måste utföra kombinationerna av svåra svängar samtidigt och med en tydlig rytm och ett kontinuerligt flöde. Partnerna kan utföra rockers, counters, brackets, loops och twizzles under kombinationer av svåra svängar. Tre svängar, kantbyten, hopp och/eller hopp och fotbyten är inte tillåtna, och ”minst en sväng i kombinationen måste vara av en annan typ än de andra”. Två kombinationer av svåra svängar är samma om de består av samma svängar som utförs i samma ordning, på samma fot och på samma kanter.

  Koreografiska sekvenserRedigera

  Huvaartikel: Koreografisk sekvens
  Aljona Savchenko och Robin Szolkowy (2005) från Tyskland utför en spiral

  Parlagen måste utföra en koreografisk sekvens under sina friåkningsprogram. Enligt ISU består en koreografisk sekvens ”av alla typer av rörelser som steg, svängar, spiraler, arabesker, spridda örnar, Ina Bauers, hydroblading, alla hopp med högst två varv, snurrar, små lyft osv.”. Den börjar vid den första skridskorörelsen och slutar när laget börjar förbereda sig för att utföra nästa element, såvida inte sekvensen är det sista elementet som utförs under programmet. Domarna utvärderar inte enskilda element i ett koreografiskt segment, utan noterar snarare att det utfördes. Det finns inga restriktioner som begränsar rörelsernas sekvens, men sekvensen måste vara ”tydligt synlig”. För att få så många poäng som möjligt måste paråkare inkludera följande i sina koreografiska sekvenser: de måste vara originella och kreativa, sekvensen måste matcha musiken och återspegla programmets koncept och karaktär, och de måste visa att elementet som sekvens är lätt att utföra. De måste också göra följande: De måste också: ”ha god täckning av isen” eller utföra ett intressant mönster, visa god samklang mellan partnerna och visa ”utmärkt engagemang” och kontroll över hela kroppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.