The Humane Society of Camden County, Inc. (HSCC) är ett icke-vinstdrivande företag som har funnits sedan 1986 för att tillgodose behoven hos hemlösa och övergivna djur i vårt område. HSCC har avtal med Camden County (som omfattar städerna St Marys och Woodbine) och Kingsland. Dessa enheter betalar en del av vår årliga budget i utbyte mot tjänster för att inhysa sina herrelösa djur. Vi behåller herrelösa djur i fem dagar så att förlorade djur kan hämtas tillbaka av sina ägare. Efter fem dagar blir djuren HSCC:s egendom och kan flyttas till vår avdelning för adopterade djur. Det finns ingen begränsning för hur länge ett djur kan stanna i den adoptionsbara avdelningen, ibland flera månader tills de adopteras. i mars 2000 flyttade vi till vårt nya klimatkontrollerade skyddsrum som är fem gånger större än vårt tidigare skyddsrum. En intagningsbyggnad öppnades 2005 för att ta emot en ökande mängd djur och förbättra verksamheten. Sedan 1986 har Humane Society genomfört otaliga insamlingsevenemang för att samla in pengar. Vi hoppas kunna utveckla fler och bättre program och seminarier för att utbilda allmänheten om hemlösa djurs svåra situation och informera dem om de många underbara, kärleksfulla djur som finns tillgängliga på djurhemmet. HSCC drivs av en frivillig styrelse och har betald personal på djurhemmet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.