Kysymys:
Vastaus: ”Kuka oli Kornelius Raamatussa?”
Vastaus: ”Kuka oli Kornelius Raamatussa? Raamatun Kornelius oli sadanpäämies, Rooman armeijan Italian rykmentin komentaja. Hän asui Kesareassa. Hänen tarinansa Apostolien teoissa 10 on tärkeä, koska juuri Korneliuksen taloudessa Jumala avasi julkisesti seurakunnan ovet pakanamaailmalle. Apostoli Pietari oli läsnä näkemässä sen tapahtuvan, aivan kuten hän oli ollut todistamassa ovien avautumista samarialaisille (Ap. t. 8) ja juutalaisille (Ap. t. 2).
Kornius oli roomalaisesta asemastaan huolimatta Jumalan palvoja, juutalainen käännynnäinen, jonka juutalaisyhteisö tunsi ja kunnioitti (Ap. t. 10:22). Kornelius oli hurskas mies, joka rukoili säännöllisesti ja antoi hyväntekeväisyyteen (jae 2). Eräänä iltapäivänä Korneliuksen rukoillessa hän näki näyn Jumalan enkelistä, joka kertoi hänelle, että Jumala oli kuullut hänen rukouksensa (Apt. 10:30-31). Enkeli kehotti Korneliusta etsimään Pietarin, joka asui Joppeassa parkitsija Simonin talossa (jae 32). Kornelius lähetti välittömästi kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotilaan Joppeen etsimään Pietaria ja tuomaan hänet takaisin.
Sillä välin Jumala valmisti Pietarin sydäntä palvelemaan hänen tulevia pakanavieraitaan. Jumala antoi Pietarille näyn erilaisista eläimistä, sekä puhtaista että saastaisista (Apt. 10:11-12). Pietari kuuli äänen sanovan: ”Nouse ylös, Pietari. Tapa ja syö” (jae 13). Pietari vastusti tätä käskyä, koska hän ei ollut koskaan aikaisemmin syönyt ei-kosheria ruokaa (jae 14), mutta ääni vastasi: ”Älä kutsu epäpuhtaaksi mitään, minkä Jumala on tehnyt puhtaaksi” (jae 15). Tämä näky toistui kolme kertaa, ja sitten Pietari kuuli Hengen sanovan, että kolme miestä etsi häntä ja että hänen tulisi epäröimättä mennä heidän mukaansa (jakeet 19-20). Pietari löysi Korneliuksen kaksi palvelijaa ja sotilaan, ja he kertoivat Pietarille enkelin vierailusta Korneliuksen luona ja pyysivät häntä tulemaan ja puhumaan Korneliukselle (jae 22). Pietari kutsui miehet jäämään yöksi, ja seuraavana päivänä Pietari seurasi heitä takaisin Kesareaan (jae 23).
Kun Pietari astui Korneliuksen kotiin, sadanpäämies lankesi Pietarin jalkojen juureen kunnioittaen, mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: ”Nouse ylös … Olen itsekin vain ihminen” (Ap. t. 10:25-26). Sen jälkeen Pietari muistutti Korneliusta siitä, että oli juutalaisten lakien vastaista, että Pietari seurusteli pakanoiden kanssa. Pietari kuitenkin selitti, että Jumala oli näyssä näyttänyt hänelle, ettei ketään ihmistä saisi kutsua tavalliseksi tai saastaiseksi. Pietari ymmärsi, että näyssä esiintyneet eläimet symboloivat pakanoita, joille Jumala oli valmistautumassa antamaan evankeliumin (Ap. t. 10:28-29). Kornelius kertoi sitten Pietarille enkelistä, joka oli käskenyt häntä etsimään Pietaria. Sekä Pietari että Kornelius näkivät, että Jumala oli toiminut tuodakseen heidät yhteen.
Pietari sanoi sitten: ”Nyt minä ymmärrän, kuinka totta on, että Jumala ei suosi suosiota, vaan hyväksyy jokaisesta kansasta sen, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein.” (Apt. 10:34-35) Sitten hän julisti evankeliumia kaikille, jotka olivat kokoontuneet Korneliuksen taloon. Pietarin puhuessa pakanat saivat Pyhän Hengen, mistä osoituksena oli kielillä puhuminen, ja heidät kastettiin vedellä (Apt. 10:44-48). Pietari ja juutalaiset, jotka olivat hänen kanssaan, näkivät, että Jumala oli tekemässä jotain uutta: ”He ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin” (jae 47). Korneliuksen talossa tapahtunut ”minipyhäinvaellus” oli varma todiste siitä, että evankeliumi oli tarkoitettu kaikille ihmisille, ei vain juutalaisille (ks. Luuk. 2:10; Matt. 28:19)
Tarkasteltaessa Raamatun kertomusta Korneliuksesta on tärkeää huomata, että uskonnollisuus ei riitä pelastamaan ihmistä. Kornelius oli yhtä hurskas kuin muutkin, ja hän palvoi yhtä ainoaa oikeaa Jumalaa. Silti hänen täytyi kuulla evankeliumi ja vastata siihen myönteisesti. Siksi Jumala lähetti Pietarin, jotta Kornelius voisi kuulla Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, jota Pietari selvästi julisti (Ap. t. 10:39-40, 43). Vasta kun Kornelius ja hänen perheensä saivat sanoman Jeesuksesta, he saivat Pyhän Hengen ja syntyivät uudesti. Korneliuksen tarina ei ainoastaan osoita evankeliumin tarpeellisuutta, vaan se osoittaa, että Jumala liikuttaa taivasta ja maata tuodakseen evankeliumin niille, jotka ovat valmiita ottamaan sen vastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.