Fråga: ”
Svar: Vem var Cornelius i Bibeln? Cornelius i Bibeln var en centurion, en befälhavare i det italienska regementet i den romerska militären. Han bodde i Caesarea. Hans berättelse i Apostlagärningarna 10 är viktig eftersom det var i Cornelius hushåll som Gud offentligt öppnade kyrkans dörrar för den hedniska världen. Aposteln Petrus var närvarande för att se det ske, precis som han hade varit vittne till att dörrarna öppnades för samariterna (Apg 8) och judarna (Apg 2).
Trots att han var romare var Cornelius en gudsdyrkare, en judisk proselyt som var känd och respekterad av den judiska församlingen (Apg 10:22). Kornelius var en from man som regelbundet bad och gav till välgörenhet (vers 2). En eftermiddag när Cornelius bad fick han en syn av en Guds ängel som berättade för honom att Gud hade hört hans böner (Apg 10:30-31). Ängeln sa till Cornelius att han skulle leta upp Petrus, som bodde i Joppa hos Simon, en garvare (vers 32). Kornelius skickade genast två av sina tjänare och en from soldat till Joppa för att hitta Petrus och föra honom tillbaka.
Under tiden förberedde Gud Petrus hjärta för att betjäna sina kommande hedniska besökare. Gud gav Petrus en vision av ett sortiment av djur, både rena och orena (Apg 10:11-12). Petrus hörde en röst som sade: ”Stå upp, Petrus. Döda och ät” (vers 13). Petrus motsatte sig denna befallning eftersom han aldrig tidigare hade ätit icke-kosher mat (vers 14), men rösten svarade: ”Kalla inte något orent som Gud har gjort rent för orent” (vers 15). Denna syn upprepades tre gånger, och sedan hörde Petrus Anden säga att tre män letade efter honom och att han skulle följa med dem utan att tveka (verserna 19-20). Petrus fann Cornelius’ två tjänare och soldaten, och de berättade för Petrus om Cornelius’ besök av en ängel och bad honom komma och tala med Cornelius (vers 22). Petrus bjöd in männen att stanna över natten, och nästa dag följde Petrus dem tillbaka till Caesarea (vers 23).
När Petrus kom in i Cornelius hem föll centurionen vördnadsfullt ner vid Petrus’ fötter, men Petrus lyfte upp honom och sade: ”Stå upp …. Jag är själv bara en människa” (Apg 10:25-26). Petrus påminde sedan Cornelius om att det stred mot judisk lag att Petrus umgicks med hedningar. Petrus förklarade dock att Gud hade visat honom i en syn att han inte skulle kalla någon människa för vanlig eller oren. Petrus förstod att djuren i hans vision var symboliska för hedningarna, som Gud förberedde sig på att ge evangeliet till (Apg 10:28-29). Kornelius berättade sedan för Petrus om ängeln som hade sagt åt honom att söka upp Petrus. Både Petrus och Kornelius såg att Gud hade agerat för att föra dem samman.
Petrus sade då: ”Jag inser nu hur sant det är att Gud inte visar någon favorisering utan tar emot från alla nationer den som fruktar honom och gör vad som är rätt” (Apg 10:34-35), och sedan förkunnade han evangeliet för alla som var församlade i Kornelius’ hus. Medan Petrus talade tog hedningarna emot den heliga anden, vilket visade sig genom att de talade i tungor, och döptes med vatten (Apg 10:44-48). Petrus och de judar som var med honom såg början på något nytt som Gud gjorde: ”De har tagit emot den heliga anden precis som vi” (vers 47). ”Minipingsten” i Cornelius hus var ett positivt bevis på att evangeliet var till för alla människor, inte bara för judar (se Lukas 2:10; Matteus 28:19)
När man betraktar berättelsen om Cornelius i Bibeln är det viktigt att notera att det inte räcker med att vara religiös för att frälsa en person. Kornelius var så fromm som de kan bli, och han dyrkade den enda sanna Guden. Ändå behövde han fortfarande höra evangeliet och reagera positivt på det. Det var därför Gud sände Petrus, så att Cornelius kunde få höra om Kristi död och uppståndelse, vilket Petrus tydligt förkunnade (Apg 10:39-40, 43). Det var först efter att Cornelius och hans hushåll hade tagit emot budskapet om Jesus som de fick den helige Ande och föddes på nytt. Historien om Cornelius visar inte bara på nödvändigheten av evangeliet utan visar också att Gud kommer att röra himmel och jord för att föra evangeliet till dem som är redo att ta emot det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.