Spørgsmål: “Hvem var Kornelius i Bibelen?”
Svar: “Hvem var Kornelius i Bibelen? Svar: Kornelius i Bibelen var en centurion, en kommandant i det italienske regiment i det romerske militær. Han boede i Kæsarea. Hans historie i Apostlenes Gerninger 10 er vigtig, fordi det var i Cornelius’ husstand, at Gud åbnede kirkens døre offentligt for hedningeverdenen. Apostlen Peter var til stede for at se det ske, ligesom han havde været vidne til, at dørene blev åbnet for samaritanerne (ApG 8) og jøderne (ApG 2).
Selv om han var romer, var Kornelius en Gudsdyrkelse, en jødisk proselyt, som var kendt og respekteret af det jødiske samfund (ApG 10:22). Kornelius var en from mand, som regelmæssigt bad og gav til velgørenhed (vers 2). En eftermiddag, mens Kornelius bad, fik han et syn af en Guds engel, som fortalte ham, at Gud havde hørt hans bønner (ApG 10:30-31). Englen sagde til Kornelius, at han skulle finde Peter, som opholdt sig i Joppe hos garveren Simon (vers 32). Kornelius sendte straks to af sine tjenere og en from soldat til Joppe for at finde Peter og bringe ham tilbage.
I mellemtiden var Gud ved at forberede Peters hjerte til at tjene sine kommende ikke-jødiske gæster. Gud gav Peter et syn af et udvalg af dyr, både rene og urene (ApG 10:11-12). Peter hørte en stemme, der sagde: “Rejs dig op, Peter. Dræb og spis” (vers 13). Peter modsatte sig denne befaling, da han aldrig havde spist ikke-kosher mad før (vers 14), men stemmen svarede: “Kald ikke noget urent, som Gud har gjort rent, for urent” (vers 15). Dette syn gentog sig tre gange, og derefter hørte Peter Ånden sige, at tre mænd ledte efter ham, og at han uden tøven skulle gå med dem (vers 19-20). Peter fandt Kornelius’ to tjenere og soldaten, og de fortalte Peter om Kornelius’ besøg af en engel og bad ham om at komme og tale med Kornelius (vers 22). Peter inviterede mændene til at blive her natten over, og næste dag fulgte Peter dem tilbage til Kæsarea (vers 23).
Da Peter kom ind i Kornelius’ hjem, faldt centurionen ærbødigt ned for Peters fødder, men Peter løftede ham op og sagde: “Rejs dig op . Jeg er selv kun et menneske” (ApG 10:25-26). Peter mindede derefter Kornelius om, at det var i strid med jødisk lov, at Peter omgik sig med ikke-jøder. Peter forklarede imidlertid, at Gud havde vist ham i et syn, at han ikke måtte kalde nogen mennesker for almindelige eller urene. Peter forstod, at dyrene i hans syn var symbolske for hedningerne, som Gud var ved at forberede sig på at give evangeliet til dem (ApG 10:28-29). Kornelius fortalte derefter Peter om den engel, der havde sagt til ham, at han skulle opsøge Peter. Både Peter og Kornelius så, at Gud havde handlet for at bringe dem sammen.
Peter sagde derefter: “Nu forstår jeg, hvor sandt det er, at Gud ikke favoriserer nogen, men tager imod den fra alle folkeslag, der frygter ham og gør det rette” (ApG 10:34-35), og derefter forkyndte han evangeliet for alle, der var forsamlet i Kornelius’ hus. Mens Peter talte, modtog hedningerne Helligånden, hvilket viste sig ved at tale i tunger, og de blev døbt med vand (ApG 10:44-48). Peter og de jøder, der var sammen med ham, så begyndelsen på noget nyt, som Gud var i færd med at gøre: “De har modtaget Helligånden ligesom vi har modtaget den” (vers 47). “Minipinsefesten” i Kornelius’ hus var et positivt bevis på, at evangeliet var for alle mennesker, ikke kun for jøderne (se Lukas 2:10; Matthæus 28:19)
I betragtning af historien om Kornelius i Bibelen er det vigtigt at bemærke, at det ikke er nok at være religiøs for at frelse et menneske. Kornelius var så from, som man kan være, og han tilbad den eneste sande Gud. Alligevel havde han stadig brug for at høre evangeliet og reagere positivt på det. Derfor sendte Gud Peter, så Kornelius kunne høre om Kristi død og opstandelse, som Peter klart forkyndte (ApG 10:39-40, 43). Det var først, efter at Kornelius og hans husstand havde modtaget budskabet om Jesus, at de modtog Helligånden og blev født på ny. Historien om Kornelius viser ikke kun nødvendigheden af evangeliet, men den viser også, at Gud vil bevæge himmel og jord for at bringe evangeliet til dem, der er klar til at modtage det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.