COPPER(I)SULFIDE Chemische Eigenschappen,Gebruiken,Productie

Chemische Eigenschappen

Koper(I)sulfide, Cu2S, , MW 159.15, komt van nature voor als het blauwe of grijze mineraal chalcociet, . Koper(I)sulfide of kopersulfide is onoplosbaar in water maar ontleedt in salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur.

Koper(I)sulfide wordt bereid door mengsels van koper en zwavel te verhitten in een waterstofatmosfeer of door precipitatie van een koper(II)ammine zoutoplossing met waterstofsulfide of alkalisulfiden. Het wordt gebruikt in smeermiddelen, zonnecellen, halfgeleiders, en lichtgevende verven.

Fysische eigenschappen

Donkerblauwe of zwarte orthogonale kristallen; onoplosbaar in water; slecht oplosbaar in zoutzuur; ontleedbaar door salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur; matig oplosbaar in ammoniumhydroxide; lost op in kaliumcyanideoplossingen.

Toepassingen

Koper(I)sulfide wordt gebruikt in lichtgevende verven; aangroeiwerende verven; in vaste smeermiddelmengsels; in zonnecellen; in elektroden; en als katalysator.
De verbinding komt in de natuur voor als het mineraal chalcociet (koperglans) met variërende kleuren.

Voorbereiding

Koper(I)sulfide is in de natuur beschikbaar als het mineraal chalcociet. Het kan ook worden gemaakt door koper(II)sulfide te verhitten met waterstof, in aanwezigheid van kleine hoeveelheden zwavel.
Aternatief kan koper(I)sulfide worden bereid door koper te verhitten met waterstofsulfide en waterstof; of door het metaal te verhitten met zwavel in een atmosfeer van koolstofdioxide en methanoldamp.

Reacties

Bij verhitting aan de lucht oxideert koper(I)sulfide tot koper(II)oxide en zwaveldioxide:
Cu2S + 2O2→ 2CuO + SO2
Bij verhitting in afwezigheid van lucht ontstaan koper(II)sulfide en koper:
Cu2S→ CuS + Cu
Bij verhitting met salpeterzuur ontleedt koper(I)sulfide tot kopernitraat en waterstofsulfide. De verbinding lost op in waterige oplossingen die cyanide-ionen bevatten, waarbij oplosbare koper-cyanidecomplexen worden gevormd.
Koper(I)sulfide reageert met polysulfideanionen in waterige oplossingen waarbij oplosbare koperpolysulfiden worden gevormd.

Chemische eigenschappen

Zwart poeder of klonten.Oplosbaar in salpeterzuur en ammoniumhydroxide; onoplosbaar in water. Komt voor als het mineraal chalcociet.

Toepassingen

Antifoulingverven, zonnecellen, elektroden, vaste smeermiddelen, lichtgevende verven, katalysator.

Definitie

ChEBI: Een kopersulfide waarin het metaal zich in de oxidatietoestand +1 bevindt.

Definitie

Koperoog: Een minerale vorm van koper(I)sulfide,Cu2S.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.