KOPPER(I)SULFID Kemiska egenskaper, användning, produktion

Kemiska egenskaper

Kopparsulfid, Cu2S, , MW 159,15, förekommer naturligt som det blå eller grå mineralet chalcocit, . Koppar(I)sulfid eller kopparglans är olöslig i vatten men sönderfaller i salpetersyra och koncentrerad svavelsyra.

Koppar(I)sulfid framställs genom upphettning av blandningar av koppar och svavel i en väteatmosfär eller genom utfällning av en lösning av ett koppar(II)ammin-salt med vätesulfid eller alkalisulfider. Det används i smörjmedel, solceller, halvledare och självlysande färger.

Fysikaliska egenskaper

Mörkblå eller svarta ortogonala kristaller; olösliga i vatten; svagt lösliga i saltsyra; sönderdelas av salpetersyra och koncentrerad svavelsyra; måttligt lösliga i ammoniumhydroxid; löser sig i kaliumcyanidlösningar.

Användningar

Kopparsulfid (I) används i självlysande färger; antifoulingfärger; i fasta smörjmedelsblandningar; i solceller; i elektroder; och som katalysator.
Förbindelsen förekommer i naturen som mineralet chalcocit (kopparglans) med varierande färger.

Förberedelse

Koppar(I)sulfid finns i naturen som mineralet chalcocit. Det kan också framställas genom upphettning av koppar(II)sulfid med väte i närvaro av små mängder svavel.
Alternativt kan koppar(I)sulfid framställas genom upphettning av koppar med vätesulfid och väte; eller genom upphettning av metallen med svavel i en atmosfär av koldioxid- och metanolångor.

Reaktioner

Vid upphettning i luft oxideras koppar(I)sulfid och bildar koppar(II)oxid och svaveldioxid:
Cu2S + 2O2→ 2CuO + SO2
Uppvärmning i avsaknad av luft ger koppar(II)sulfid och koppar:
Cu2S→ CuS + Cu
Vid upphettning med salpetersyra sönderdelas koppar(I)sulfid och bildar kopparnitrat och vätesulfid. Föreningen löser sig i vattenlösningar som innehåller cyanidjoner och bildar lösliga kopparcyanidkomplex.
Koppar(I)sulfid reagerar med polysulfidanjoner i vattenlösningar och bildar lösliga kopparpolysulfider.

Kemiska egenskaper

Svart pulver eller klumpar, lösligt i salpetersyra och ammoniumhydroxid, olösligt i vatten. Förekommer i form av mineralet chalcocit.

Användningsområden

Antifoulingfärger, solceller, elektroder, fasta smörjmedel, självlysande färger, katalysatorer.

Definition

ChEBI: En kopparsulfid där metallen befinner sig i oxidationstillstånd +1.

Definition

Kopparglans: En mineralform av koppar(I)sulfid,Cu2S.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.