Definicja: Strategia korporacyjna obejmuje działania korporacyjne firmy mające na celu osiągnięcie celów firmy przy jednoczesnym uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

Co oznacza strategia korporacyjna?

Jaka jest definicja strategii korporacyjnej? Strategia korporacyjna wiąże się z jasno określoną, długoterminową wizją, którą organizacje ustalają, dążąc do tworzenia wartości korporacyjnej i motywowania pracowników do wdrażania odpowiednich działań w celu osiągnięcia satysfakcji klienta. Ponadto, strategia korporacyjna jest procesem ciągłym, który wymaga nieustannego wysiłku, aby zaangażować inwestorów w powierzenie firmie swoich pieniędzy, zwiększając tym samym kapitał własny firmy. Organizacje, które udaje się dostarczyć wartość klienta nieomylnie są te, które rewidują swoją strategię korporacyjną regularnie w celu poprawy obszarów, które mogą nie przynieść zamierzonych rezultatów.

Spójrzmy na przykład.

Przykład

Strategie korporacyjne mogą odnosić się do różnych aspektów firmy, ale strategie, które większość organizacji używa to przywództwo kosztowe i zróżnicowanie produktu.

Przywództwo kosztowe jest strategią, którą organizacje wdrażają poprzez dostarczanie swoich produktów i usług tak tanich, jak konsumenci są skłonni zapłacić, będąc w ten sposób konkurencyjnym i realizując wielkość sprzedaży, która pozwala im być liderami w branży. Typowe przykłady liderów kosztów to Wal-Mart w branży detalicznej, McDonalds w branży restauracyjnej i Ikea, sprzedawca mebli, który oferuje niedrogie, ale dobrej jakości wyposażenie domu, zaopatrując się w swoje produkty na rynkach wschodzących, dzięki czemu ma wysoką marżę zysku.

Różnicowanie produktów odnosi się do wysiłków organizacji, aby zaoferować konsumentom unikalną propozycję wartości. Zazwyczaj firmy, którym udaje się odróżnić swoje produkty od konkurencji, zyskują przewagę konkurencyjną, a tym samym osiągają wyższe zyski. Często konkurenci zatrudniają przywództwa kosztów bezpośrednio konkurować z tymi firmami, ale zadowolenie klienta i lojalność klientów są czynniki, które ostatecznie zrobić lub złamać strategy.

Inne przykłady strategii korporacyjnych obejmują integrację poziomą, integrację pionową i globalnej strategii produktu, tj.tj. gdy firmy wielonarodowe sprzedają jednorodny produkt na całym świecie.

Strategie korporacyjne są zawsze zorientowane na wzrost, starając się utrzymać istniejącą bazę klientów firmy, jednocześnie przyciągając nowych klientów.

Podsumowanie definicji

Definicja strategii korporacyjnych: Strategia korporacyjna oznacza wizję i taktykę firmy mającą na celu uzyskanie przewagi nad konkurencją.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.