Definitie: Corporate strategie omvat de bedrijfsacties van een onderneming met als doel de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken en tegelijkertijd een concurrentievoordeel te behalen.

Wat betekent Corporate Strategie?

Wat is de definitie van corporate strategie? Een bedrijfsstrategie houdt een duidelijk omschreven langetermijnvisie in die organisaties vaststellen met het doel bedrijfswaarde te creëren en het personeel te motiveren de juiste acties uit te voeren om klanttevredenheid te bereiken. Daarnaast is bedrijfsstrategie een continu proces dat een constante inspanning vereist om investeerders te overtuigen het bedrijf hun geld toe te vertrouwen, waardoor het eigen vermogen van het bedrijf toeneemt. Organisaties die erin slagen om zonder mankeren klantwaarde te leveren, zijn die organisaties die hun bedrijfsstrategie regelmatig herzien om gebieden te verbeteren die mogelijk niet de beoogde resultaten opleveren.

Laten we eens naar een voorbeeld kijken.

Voorbeeld

Corporate strategieën kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van een bedrijf, maar de strategieën die de meeste organisaties gebruiken zijn kostenleiderschap en productdifferentiatie.

Kostleiderschap is een strategie die organisaties toepassen door hun producten en diensten zo laag aan te bieden als de consument bereid is te betalen, waardoor zij concurrerend zijn en een omzetvolume realiseren waarmee zij de leiders in de sector kunnen zijn. Typische voorbeelden van kostenleiders zijn Wal-Mart in de detailhandel, McDonalds in de restaurantbranche, en Ikea, de meubelverkoper die laaggeprijsde, maar kwalitatief goede huishoudelijke apparatuur aanbiedt door zijn producten in opkomende markten in te kopen, waardoor hij een hoge winstmarge heeft.

Productdifferentiatie verwijst naar de inspanning van organisaties om consumenten een uniek waardevoorstel te doen. Typisch is dat bedrijven die erin slagen hun producten te differentiëren van de concurrentie, een concurrentievoordeel behalen en daardoor hogere winsten realiseren. Vaak gebruiken concurrenten kostenleiderschap om direct te concurreren met deze bedrijven; maar klanttevredenheid en klantloyaliteit zijn de factoren die uiteindelijk een strategie maken of breken.

Andere voorbeelden van bedrijfsstrategieën zijn de horizontale integratie, de verticale integratie, en de wereldwijde productstrategie, d.w.z.d. wanneer multinationale bedrijven een homogeen product over de hele wereld verkopen.

Ondernemingsstrategieën zijn altijd op groei gericht, waarbij wordt getracht het bestaande klantenbestand van een bedrijf te behouden en tegelijkertijd nieuwe klanten aan te trekken.

Samenvattende definitie

Definieer Bedrijfsstrategieën: Ondernemingsstrategie betekent de visie en tactiek van een onderneming om beter te presteren dan de concurrentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.