Definition:

Hvad betyder virksomhedens strategi?

Hvad er definitionen af virksomhedens strategi? En virksomhedsstrategi indebærer en klart defineret, langsigtet vision, som organisationer opstiller, og som søger at skabe virksomhedsværdi og motivere arbejdsstyrken til at gennemføre de rette handlinger for at opnå kundetilfredshed. Desuden er virksomhedsstrategi en kontinuerlig proces, der kræver en konstant indsats for at få investorerne til at betro virksomheden deres penge og dermed øge virksomhedens egenkapital. De organisationer, der formår at levere kundeværdi ufejlbarligt, er de organisationer, der jævnligt reviderer deres virksomhedsstrategi for at forbedre de områder, der måske ikke leverer de ønskede resultater.

Lad os se på et eksempel.

Eksempel

Selskabets strategier kan vedrøre forskellige aspekter af en virksomhed, men de strategier, som de fleste organisationer anvender, er omkostningslederskab og produktdifferentiering.

Kostlederskab er en strategi, som organisationer gennemfører ved at tilbyde deres produkter og tjenester så lavt, som forbrugerne er villige til at betale, og derved være konkurrencedygtige og realisere en salgsmængde, der gør det muligt for dem at være førende i branchen. Typiske eksempler på omkostningsledere er Wal-Mart i detailbranchen, McDonalds i restaurationsbranchen og Ikea, møbelforhandleren, der tilbyder boligudstyr til lave priser, men af god kvalitet, ved at købe sine produkter på nye markeder og derved have en høj fortjenstmargen.

Produktdifferentiering henviser til organisationers bestræbelser på at tilbyde forbrugerne et unikt værditilbud. Typisk opnår virksomheder, der formår at differentiere deres produkter fra konkurrenterne, en konkurrencefordel og opnår derved en højere indtjening. Ofte anvender konkurrenterne omkostningslederskab for at konkurrere direkte med disse virksomheder; alligevel er kundetilfredshed og kundeloyalitet de faktorer, der i sidste ende gør eller ødelægger en strategi.

Andre eksempler på virksomhedsstrategier omfatter den horisontale integration, den vertikale integration og den globale produktstrategi, dvs.dvs. når multinationale virksomheder sælger et homogent produkt over hele kloden.

Virksomhedsstrategier er altid vækstorienterede, idet de søger at fastholde en virksomheds eksisterende kundebase og samtidig tiltrække nye kunder.

Summarisk definition

Definition af virksomhedsstrategier: Ved virksomhedsstrategi forstås en virksomheds vision og taktik for at overgå konkurrenterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.