Vă rugăm să rețineți că Gendentsa și/sau directorii săi, în calitate de organism de inspecție, nu are ultimul cuvânt în ceea ce privește deciziile care pot fi sau nu luate de către autoritatea de reglementare Direcția Control Radiații. Informațiile conținute în cadrul acestui site web sunt furnizate doar în scop informativ și sunt menite doar să faciliteze titularii de licențe în probleme de conformitate. Gendentsa este obligată să respecte reglementările stabilite de autoritatea de reglementare și de SANAS în obligațiile sale în calitate de organism de inspecție. Orice echipament care nu este licențiat de către Departamentul de Sănătate nu va fi inspectat până când echipamentul respectiv nu va fi licențiat în conformitate cu Hazardous substance act, 1973 http://www.doh.gov.za/docs/regulations/1973/reg1332.htm. Toate informațiile obținute de către organismul de inspecție sunt private și confidențiale. Vă rugăm să consultați declarațiile de confidențialitate semnate de tot personalul. Titularii de licență pot solicita informații numai cu privire la propriul echipament pentru care au primit licență. Un proces de verificare a securității va trebui să fie făcut telefonic înainte ca orice informație să poată fi eliberată

NOTA BENE: Gendentsa este acreditată pentru domeniile

    • 10 Dental
    • 10.1 Echipament de radiologie dentară
    • 10.2 Echipament de radiologie dentară digitală
    • 10.3 CT cu fascicul conic
    • 1 Monitoare de raportare

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.