Amethyst, en genomskinlig, grovkornig sort av kiselmineralet kvarts som uppskattas som en halvädelsten för sin violetta färg. Dess fysikaliska egenskaper är de samma som för kvarts, men den innehåller mer järnoxid (Fe2O3) än någon annan kvartsvariant, och experter anser att dess färg härrör från dess järninnehåll. Enligt andra teorier beror färgen på mangan eller kolväten. Uppvärmning avlägsnar färgen från ametist eller ändrar den till citrins gula färg; de flesta kommersiella citriner tillverkas på detta sätt. Bland anmärkningsvärda förekomster av ametist finns bland annat i Brasilien, Uruguay, Ontario och North Carolina.

Ametist

© Erica and Harold Van Pelt Photographers

Namnet, som härstammar från grekiskans amethystos, ”inte berusad”, ger uttryck för den antika folktron att stenen skyddar ägaren mot berusning. I antika skrifter användes det latinska namnet amethystus för ametist, lila korund och lila granat. Ametist är februari månads födelsesten och är vanligen facetterad i steg- eller smaragdslipning, men den har använts för huggna intaglios sedan urminnes tider. Ametist nämns i Bibeln (2 Mosebok 28:19; 39:12) som en av de 12 stenar som prydde bröstskölden (ḥoshen) för Yahwehs överstepräster.

Ett prov av ametist, trigonal kiseloxid, från Amatitlán, Guerrero, Mex.

Fotografi av Sandy Grimm. Houston Museum of Natural Science, ED 60 Z

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.