Antalet personer med demenssjukdom ökar dramatiskt (1;2). Ta till exempel Kanada. En av fyra kanadensare som är 85 år eller äldre har fått diagnosen, och antalet diagnostiserade personer mer än fördubblas vart femte år (1). I hela världen lider cirka 50 miljoner människor av demens, vilket kostar mer än 948 miljarder dollar per år (2;3). Baserat på denna statistik är det ingen överraskning att förebyggande av demenssjukdomar står högst upp på dagordningen för människor, informella vårdare, vårdgivare och beslutsfattare.

Demens – som oftast orsakas av Alzheimers sjukdom (4-6) – är en försämring av den kognitiva förmågan (4). Den påverkar saker som minne, förståelse, språk och problemlösningsförmåga. Demens blir värre med tiden och kan avsevärt påverka livskvaliteten och en persons förmåga att utföra vardagliga aktiviteter (4).

Före en person drabbas av demens kan han eller hon uppleva mild kognitiv försämring, även känd som MCI (4). Hos en person som har MCI går de kognitiva förändringarna längre än vad som förväntas med åldrandet, men de dagliga funktionerna påverkas inte allvarligt (4). När MCI föreligger kan till exempel förändringar i minne, omdöme och tänkande leda till ökad glömska, större impulsivitet och att man blir distraherad när man talar eller läser (7). Dessa förändringar är dock inte tillräckligt allvarliga för att avbryta ens förmåga att utföra dagliga rutinaktiviteter (4).

Det är nu känt att de förändringar som leder till demens eller MCI börjar långt innan symtomen uppträder (4;8), vilket ger en möjlighet att förebygga sjukdomens uppkomst. En populär idé är att vitaminer eller mineraler (eller båda) kan avvärja kognitiv försämring. Vitaminer och mineraler behövs för att kroppen ska fungera smidigt (4;9) och kan finnas naturligt i de livsmedel vi äter eller köpas som receptfria kosttillskott (4;10).

Kosttillskott som säljs utan recept är en blomstrande verksamhet, och konsumenterna spenderar miljarder dollar på dem varje år. Men när det gäller förebyggande av demens, är de då värda pengarna?

Vad forskningen säger oss

En systematisk översikt jämförde personer som tog vitaminer eller mineraler – särskilt vitamin A, B, C, D och E, betakaroten, kalcium, zink, koppar, folsyra, selen och multivitaminer – med personer som inte gjorde det. I denna genomgång fann man inga bevis för att intag av vitaminer eller mineraler förhindrar demens eller kognitiv försämring bland medelålders eller äldre vuxna utan tecken på befintlig kognitiv försämring. Även om vissa studier i genomgången fann att C-vitamin och betakaroten kan leda till bättre allmän kognition när de tas på lång sikt (i 5 till 18 år), men eftersom dessa studier var av låg kvalitet är det oklart om resultaten är trovärdiga (4).

En annan systematisk översikt tittade på receptfria kosttillskott – särskilt vitamin B, C, D, E, betakaroten, omega-3-fettsyror, gingko biloba soja, folat, kalcium och multivitaminer – och kom fram till liknande resultat, att det för närvarande inte finns tillräckligt med evidens för att stödja användningen av receptfria kosttillskott för att förebygga kognitiv försämring. Detta konstaterades både för vuxna med normal kognition och för vuxna med MCI. Det är också värt att nämna att två av studierna i denna genomgång visade att folsyra och vitamin B12 kan förbättra minnet när de tas i två år, men återigen var studierna av låg kvalitet (9).

Så, var lämnar detta oss?

Men även om den nuvarande forskningen visar att vitaminer och mineraler kanske inte förebygger kognitiv försämring eller demens, är hoppet inte förlorat. Forskning har visat att motion – både för kroppen och hjärnan – kan bidra till att förbättra den kognitiva funktionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.