”Ångest säger att allt är mitt fel.” Detta är en vanlig klagosång och en källa till stor stress för människor som lever med ångest. Att tro att du bär skulden för allt dåligt som händer – stort eller smått – med människor du bryr dig om är en effekt av ångest som ofta förbises. Denna form av självskuld är nära förknippad med depression. Känslan av att ”allt är mitt fel” är också i hög grad en del av ångest. Att förstå sambandet mellan ångest och självskuld kan hjälpa dig att känna igen det och börja skilja dig från den felaktiga tron att allt är ditt fel.

Varför ångest säger att allt är ditt fel

”Det som hände är ditt fel”, skriker ångest. Oavsett om det är något som hände här och nu – som att ditt barn hade en hemsk dag i skolan – eller en avlägsen händelse – som att en vän till dig bröt benet under en vandring på semestern – så är det utan tvekan ditt fel.

Denna tro på personligt ansvar för dåliga saker som händer kan komma från vilken typ av ångest som helst; den är dock starkt knuten till generaliserad ångeststörning (GAD). Tro det eller ej, men denna form av självskuld är en försvarsmekanism – en copingförmåga.

Generaliserad ångeststörning innebär överdriven oro och rädsla för att negativa saker ska hända. Personer med GAD oroar sig för sig själva och för personer som de bryr sig om. De kan oroa sig för världen i stort och sin egen privata värld. Tankar om ”vad som händer om” hemsöker dem dag och natt. Det är frustrerande och utmattande och orsakar fysiska och känslomässiga symtom samt tankemässiga problem. Att tänka för mycket, oroa sig, skapa (oftast ofrivilligt) värsta tänkbara scenarier och föreställa sig skrämmande resultat av händelser är alla plågsamma komponenter av GAD. Naturligtvis vill man att allt detta ska upphöra.

För att hålla sig flytande i ett hav av ångest behöver människor känna en viss grad av kontroll. Ironiskt nog kan ett försök att få denna kontroll komma från själva roten till GAD: överdriven oro.

Som svar på ”tänk om”, rädslor och inbillade värre scenarier är det naturligt att oroa sig. Vanligtvis skapar människor omedvetet ett samband mellan att oroa sig för något och det resultat som kan hända. Om vi oroar oss tillräckligt mycket kommer det dåliga vi är rädda för inte att hända. Det är en felaktig logik, men den är begriplig när man tänker på djupet av ångest, rädsla och känslomässig smärta som någon upplever med GAD. Tänk om någon oroar sig för sin vän i en annan stad. Han är inte där för att hjälpa vännen eller hålla henne säker. Hon är på egen hand. Överdriven oro är, i hans sinne, det enda han kan göra för att försöka hålla henne säker. Men i hans fall fungerade det inte. Hon råkade ut för en bilolycka. Om han på någon nivå verkligen trodde att oro kunde hålla henne säker, är förlängningen att han var skyldig till hennes olycka.

Låt inte ångest ge dig skulden för allt

Mannen i exemplet ovan brydde sig om sin vän. Eftersom han brydde sig om henne var han orolig för hennes säkerhet. Generaliserad ångeststörning tog dock hans oro och blåste upp den ur proportion. Hans oro, rädsla för hennes säkerhet och inbillade värsta scenarier överväldigade honom. Han behövde ha kontroll över situationen. Möjligen undermedvetet trodde han att om han oroade sig tillräckligt mycket kunde han kontrollera hennes säkerhet. När det inte fungerade skrek hans GAD: ”Din väninna var med om en olycka och allt var ditt fel”.

Angslan är så högljudd när det gäller oro och rädsla och är så ihärdig när det gäller att få dig att känna dig okontrollerbar när det gäller så många saker i ditt liv att det blir en automatisk reaktion att försöka få lite kontroll genom dina tankar. I förlängningen blir den felaktiga tron att allt dåligt som händer är ditt fel också en automatisk reaktion.

I videon nedan delar jag med mig av ett sätt att börja bli av med effekten av ångest som säger att allt är ditt fel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.