Två år senare tillverkade Daguerre den första daguerreotypen. Placerades över en behållare med jodpartiklar och bildade på så sätt en silverjodid på ytan som sensibiliserade en silverpläterad kopparplåt. Plåten exponerades sedan i en kamera; silverjodiden reducerades till silver i proportion till densiteten. Den exponerade plåten placerades sedan över en behållare med varmt kvicksilver; ångorna bildade ett amalgam med silvret och gav en bild. Plattan tvättades med en saltlösning för att förhindra ytterligare exponering. Daguerre tillät att hans joderade silverplatta skulle förbli i hans partnerskap, men den skulle kallas ”daguerreotypi”, eftersom den helt och hållet var Daguerres uppfinning. Den första lyckade daguerreotypen, ett stilleben, framställdes 1837. Den första bilden av en människa registrerades på en daguerreotypi 1839.

Samma år accepterade den franska regeringen daguerreotypiprocessen som ett förvärv som skulle delas med allmänheten. Daguerre fick en livslång pension på 6000 franc per år. Isidore Niepce fick 4000 franc per år på livstid.

Samuel F. B. Morse träffade Daguerre för att dela med sig av sin telegraf och för att se daguerreotypen. Morse var så imponerad att han tog med sig processen till Amerika där den accepterades med stor entusiasm.

Daguerre fortsatte att tillverka den kamera han hade tänkt sig med hjälp av sin svåger Alphonse Giroux och Chevaliers linser.

By Vi Whitmire For IPHF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.