Je důležité, aby rodiče a trenér(é) sportovce sledovali příznaky otřesu mozku po každém dni návratu ke sportu. Sportovec by měl přejít k dalšímu kroku pouze v případě, že v aktuálním kroku nemá žádné nové příznaky. Pokud se sportovci příznaky vrátí nebo pokud se u něj objeví nové příznaky, je to známka toho, že sportovec příliš tlačí na pilu. Sportovec by měl s těmito aktivitami přestat a měl by kontaktovat svého lékaře. Po delším odpočinku a bez příznaků otřesu mozku může sportovec začít s předchozím krokem.

Krok 1: Návrat k běžným činnostem (například do školy)
Sportovec se vrátil ke svým běžným činnostem (například do školy) a má od svého poskytovatele zdravotní péče zelenou k zahájení procesu návratu do hry. Návrat sportovce k běžným aktivitám zahrnuje postupný proces. Začíná několika dny odpočinku (2-3 dny) a následuje lehká aktivita (například krátké procházky) a mírná aktivita (například jízda na stacionárním kole), která nezhoršuje příznaky. Více informací o krocích vedoucích k návratu k běžným aktivitám naleznete na adrese: https://www.cdc.gov/headsup/basics/concussion_recovery.html.

Krok 2: Lehká aerobní aktivita
Začněte pouze s lehkým aerobním cvičením, které zvýší tepovou frekvenci sportovce. To znamená asi 5 až 10 minut na rotopedu, chůze nebo lehkého běhu. V této fázi nezvedejte žádné závaží.

Krok 3: Mírná aktivita
Pokračujte s aktivitami, které zvýší tepovou frekvenci sportovce pohybem těla nebo hlavy. Sem patří mírný jogging, krátký běh, středně intenzivní stacionární cyklistika, středně intenzivní vzpírání (méně času a/nebo menší váha oproti jejich typické rutině).

Krok 4: Těžká, bezkontaktní aktivita
Přidejte těžkou bezkontaktní fyzickou aktivitu, jako je sprint/běh, vysoce intenzivní stacionární cyklistika, pravidelná rutina vzpírání, bezkontaktní sportovní cvičení (ve 3 rovinách pohybu).

Krok 5: Trénink &plný kontakt
Mladý sportovec se může vrátit k tréninku a plnému kontaktu (pokud je to pro daný sport vhodné) v řízeném tréninku.

Krok 6: Soutěž
Mladý sportovec se může vrátit k soutěži.

Mladý sportovec se může vrátit k soutěži.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.