Nedenfor besvarer SOCOTEC dine ofte stillede spørgsmål om ozonvandbehandling.

 • Hvad er ozonvandbehandling?
 • Hvordan fremstilles ozon?
 • Hvorfor bruges ozon til at rense vand?
 • Hvordan virker ozonvandbehandling?
 • Er ozonbehandlet vand sikkert?
 • Er ozon i overensstemmelse med ACoP L8?
 • Er ozonbehandlet kølevand klassificeret som spildevand af de lokale vandmyndigheder?
 • Påvirker ozon vandbalancen?
 • Er ozon ætsende?
 • Hvad er de miljømæssige fordele ved at bruge ozon som desinfektionsmiddel?
 • Hvordan kan ozonbehandling af vand anvendes i fødevare- og drikkevareindustrien?
 • Er ozon omfattet af forordningerne om biocidholdige produkter?

Hvad er vandbehandling med ozon?

Ozon (O3) er et uorganisk molekyle og er en allotropisk form af oxygen; hvert molekyle indeholder tre oxygenatomer i stedet for de normale to. Det er en lyseblå gas, der dannes naturligt i atmosfæren og har en skarp lugt. Det er den ozon, der dannes ved lynudladninger under et tordenvejr, som giver luften dens karakteristiske friske og rene lugt bagefter.

Hvordan fremstilles ozon?

På samme måde som ozon dannes naturligt ved udladning af elektricitet under et tordenvejr, produceres der store mængder ozon i den moderne elektriske ozongenerator. Denne metode til ozondannelse dannes ved koronaudladning. En høj spænding ledes over en gasstrøm, der indeholder ilt. Energien fra højspændingen splitter et iltmolekyle (02); i to iltatomer (0) – som rekombineres med almindelige iltmolekyler (02) for at danne ozon (03).

For at forbedre ozongeneratorens ydeevne kan ren ilt erstatte den omgivende luft og dermed give en større procentdel ilt i luftstrømmen.

Ozon kan også dannes i nærheden af visse typer ultraviolette lamper, men dette vil dog kun producere ozon ved lave koncentrationer. Da ozon er meget reaktivt og har en kort halveringstid, er det meget vanskeligt at opbevare og transportere. Ozon skal derfor altid produceres på stedet til umiddelbar brug.

Hvorfor bruges ozon til at rense vand?

Ozon er et kraftigt oxidationsmiddel, som, når det opløses i vand, producerer et bredspektret biocid, der ødelægger alle bakterier, vira og cyster. Ozonvandbehandling har været anvendt kommercielt til behandling af drikkevand siden 1904.

Hvordan virker ozonvandbehandling?

Ozon er det kraftigste oxidationsmiddel, der er tilladt til brug på nuværende tidspunkt (kun fluor er stærkere – brugen heraf er forbudt i de fleste lande).

Som oxidationsmiddel er det 51 % stærkere end klor og har en dræberhastighed, der er 3,125 gange hurtigere. Ozon har sin biocidvirkning på grund af sin evne til at oxidere organisk materiale i bakteriemembraner, hvilket svækker cellevæggen og fører til cellebrud, der forårsager øjeblikkelig celledød.

I modsætning hertil skal klor og alle andre oxiderende og ikke-oxiderende biocider transporteres gennem cellemembranen for at forstyrre enten den nukleare reproduktionsmekanisme eller forskellige enzymatiske livgivende reaktioner i cellen, hvilket i begge tilfælde resulterer i en væsentlig mindre biocidvirkning.

Derfor er ozon i stand til at ødelægge alle bakterier, alger og biofilm uden risiko for resistensopbygning eller immunitet. Selv resistente og problematiske vandige mikroorganismer som f.eks. Giardia, Cryptosporidium, streptococcus fecalis og E. coli, der forårsager alvorlige problemer for menneskers sundhed i drikkevand, inaktiveres let og hurtigt af ozon. Ozon forbliver effektivt i et bredt pH-område.

Men selv om virus er mere modstandsdygtige over for ozondestruktion end bakterier, sker viral inaktivering lettere ved ozonering end ved halogenering.

Er ozonbehandlet vand sikkert?

Ja, oxidation er en naturlig proces og eliminerer behovet for kemikalier. Vandbehandling med ozon har været anvendt verden over i mange år, og store drikkevarevirksomheder er stærkt afhængige af teknologien.

Overholder ozonering ACoP L8?

Ozone er opført som et oxiderende biocid i L8 og er blevet formelt testet af DoE, som har bekræftet effektiviteten som biocid uden behov for sekundært biocid eller dispergeringsmiddel.

Er ozonbehandlet kølevand klassificeret som spildevand af lokale vandmyndigheder?

Ozon er meget reaktivt og har derfor en meget kort halveringstid, når det er opløst i vand. Den naturlige reaktion for ozon (03) er at vende tilbage til sin iltform (02). Denne reaktionstid er typisk 10-20 minutter ved 20ºC. Det betyder, at en eventuel aftapning fra et ozonbehandlet ikke-jernholdigt kølesystem ikke vil indeholde nogen kemiske biocider eller korrosionsinhibitorer eller giftige rester og derfor ikke vil blive klassificeret som spildevand og kan bortskaffes til overfladeafledning.

Påvirker ozon vandbalancen?

Ozon har en neutral pH-værdi (ca. 7,0), så det påvirker ikke pH-værdien i systemets vand. Ozon har ingen calcium eller alkalinitet og ingen opløste faste stoffer; derfor påvirker det ikke vandbalancen.

Ozon fjerner spormængder af opløste metaller som jern, mangan og kobber ved at oxidere dem til deres højeste oxidationstrin. De vil derefter udfælde i vandet og bør fjernes ved filtrering.

Er ozon ætsende?

Ozon, når det anvendes korrekt, har vist sig at opretholde minimale korrosionshastigheder, svarende til og ofte bedre end systemer, der behandles med traditionelle kemikalier.

Hvad er de miljømæssige fordele ved at bruge ozon som desinfektionsmiddel?

Da ozongassen produceres in situ og uden brug af kemikalier, er der umiddelbare miljømæssige fordele, herunder:

 • Der dannes ingen forurenende stoffer
 • Det producerede spildevand kan uden risiko ledes ud i vandløb og overfladeafløb – der er ikke behov for en kloak
 • Affaldsvand kan anvendes til andre gråvandsapplikationer – det sparer vandopfyldning fra andre kilder
 • Ingen kemisk fremstilling er nødvendig, hvilket reducerer transporten og eliminerer behovet for kemikalietønder
 • Umiddellig eliminering af risikoen for at løbe tør for kemiske lagre og leveringskomplikationer osv

Hvordan kan ozonvandbehandling anvendes i fødevare- og drikkevareindustrien?

Ozon har været anvendt i over 100 år som konserveringsmiddel til fødevarer og fødevareingredienser samt til rensning i bryggeriindustrien, lugtkontrol og medicinsk terapi.

Ozon er i stand til at ødelægge alle bakterier alger og biofilm uden risiko for resistens, opbygning, immunitet eller giftige rester, hvilket gør ozon til et ideelt valg til direkte anvendelse i fødevare- og drikkevarer.

Ozone er et stærkt desinfektions- og fumigeringsmiddel, som kan bruges til at desinficere fødevarer i opbevaringsrummet og under forsendelse for at forhindre bakterier, skimmel og gær på fødevareoverfladen og til at bekæmpe insekter. Det kan fjerne uønsket smag produceret af bakterier og kemisk fjerne ethylengas for at bremse modningsprocessen, så distributionen kan forlænges.

Generel praksis for rensning af friske frugter og grøntsager består i at vaske i ozonbehandlet vand, og vaskevandet genindvindes og behandles ved filtrering og ozonbehandling. Det behandlede vaskevand er fri for bakterier, farve og suspenderede faste stoffer og kan genbruges for at reducere vandforbruget. I modsætning til konventionelle halogenbaserede vaskesystemer er det spildevand, der udledes ved ozoneringsprocessen, fri for kemiske reststoffer, hvilket er et stigende problem i forbindelse med miljø og grundvandsforurening.

Ozon anvendes også almindeligvis til desinfektion af drikkevand på flaske. Ozon er særlig opløseligt i vand; det er effektivt til at dræbe mikroorganismer gennem oxidation af deres cellemembraner. Ozon har en unik egenskab ved selvnedbrydning og efterlader ingen giftige rester. Denne egenskab giver aftapningsanlæg mulighed for at desinficere drikkevandet og forlænge holdbarheden uden kemisk tilsætning til procesvandet.

Er ozon omfattet af forordningerne om biocidholdige produkter?

Ja – Forordningerne om biocidholdige produkter (EU) 528/2012 (BPR) trådte i kraft den 1. september 2013 og ophævede direktivet om biocidholdige produkter (direktiv 98/8/EF) fra denne dato. Fra den 1. september 2013 er ozon reguleret som et “aktivt stof” i henhold til BPR.

I henhold til BPR skal enhver, der ønsker at markedsføre en ozongenerator til en biocidholdig anvendelse i EU, have sit produkt godkendt i overensstemmelse med BPR. Denne proces kræver i øjeblikket først et dossier om “aktive stoffer” med hensyn til ozon, der skal indsendes senest i september 2016, og derefter en specifik ansøgning for hvert produkt, der skal markedsføres i EU, der skal indsendes senest i september 2017.

SOCOTEC, tidligere ESG, er et stiftende medlem af European Ozone Trade Association (EUOTA), som har indsendt sit dossier til organet for forordninger om biocidholdige produkter.

Find ud af mere om SOCOTEC’s ozonvandbehandlingstjenester eller kontakt os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.