En syre er et stof, der er i stand til at afgive protoner (#H^+#).

For en oxysyre, #XOH#, skyldes denne evne, at #XO#-gruppen har en høj elektrontiltrækkende effekt på hydrogenatomet, som beskrevet i detaljer i det følgende.

Elementet X er et elektronegativt ikke-metal, som #N, S, Cl# osv. eller et metal med høj oxidationstype, som #Mn(VII)# eller #Cr(VI)#.

Så forårsager parret #XO”-“#, hjulpet af oxygenatomets høje elektronegativitet, en tilbagetrækningseffekt på elektronparret i #O-H#-bindingen.

Protonerne (#H^+#), der befinder sig i enden af kæden, er delvist uafskærmede og klar til at blive overført til binding af et elektronpar leveret af en basisk art.

Denne proces kaldes ionisering og efterlader en oxoanion, #XO^-# som rest af oxysyren.

Så den komplette syre-base- eller protonoverførselsproces er:

#XOH + :B^”-” -> XO^”-” + H:B#

Eksempel med salpetersyre (#HNO_3 = O_2NOH#, hvor #X = O_2N#) og hydroxidion som base:

##HNO_3 + :OH^”-” -> NO_3^”-” + H_2O#

Eksempel med salpetersyre og ammoniak som base: B#

#HNO_3 + :NH_3 -> NO_3^”-” + NH_4^+#

I nogle tilfælde er det centrale grundstof ikke stærkt elektronegativt, men det får en tilbagetrækningsvirkning ved bindinger med ekstra oxygenatomer, som i kulsyre (#H_2CO_3 = OC(OH)_2#), fosforsyre, #H_3PO_4 = OP(OH)_3#, fosfoninsyre #H_3PO_3 = OPH(OH)_2#.

Generelt gælder, at jo højere antallet af ekstra oxygenatomer er, jo stærkere er oxysyren (dvs. den er lettere ioniserbar).

Dette kan påvises ud fra mange beviser, som f.eks:

a) salpetersyre #HNO_3 = O_2NOH# er stærkere end salpetersyre #HNO_2 = ONOH#

b) svovlsyre #H_2SO_4 = O_2S(OH)_2# er stærkere end svovlsyre #H_2SO_3 = OS(OH)_2#

c) kloroxy-syrerne er stærkere i rækkefølgen:

#HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4# dvs.:

#ClOH <

#ClOH < OClOH < O_2ClOH < O_3ClOH#

eller, ved navn:

hypochlorholdig <chlorholdig <chlorsyre <chlorsyre <perchlorsyre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.