Leerdoelen

  • Beschrijf de bloed- en zenuwvoorziening van botten

Bloed wordt naar rijp compact bot toegevoerd via het Haversiaans kanaal. Haversiaanse kanalen worden gevormd wanneer afzonderlijke lamellen concentrische ringen vormen rond grotere longitudinale kanalen (met een diameter van ongeveer 50 µm) in het botweefsel. Haversiaanse kanalen lopen meestal evenwijdig aan het oppervlak en langs de lange as van het bot. De kanalen en de omringende lamellen (8-15) worden een Haversiaans systeem of een osteon genoemd. Een Haversiaans kanaal bevat gewoonlijk één of twee haarvaten en zenuwvezels. De Haversiaanse kanalen omgeven ook zenuwcellen in het hele bot en communiceren met osteocyten in lacunae (ruimten binnen de dichte botmatrix die de levende botcellen bevatten) via canaliculi. Deze unieke opstelling is bevorderlijk voor de opslag van minerale zoutafzettingen die het botweefsel zijn sterkte geven.

Haversiaans kanaal: De Haversiaanse kanalen omgeven bloedvaten en zenuwcellen in het hele bot.

De vasculaire toevoer van lange beenderen is afhankelijk van verschillende punten van instroom, die complexe sinusoïdale netwerken binnen het bot voeden. Deze lopen op hun beurt naar verschillende kanalen door alle oppervlakken van het bot, behalve die welke bedekt zijn met gewrichtskraakbeen.

Epiphyseale plaat: Afbeelding toont de plaats van de epifyseale platen (of lijnen) en de articulaire oppervlakken van lange beenderen.

Volkmannskanalen zijn kanalen die helpen bij de bloed- en zenuwtoevoer van het periosteum naar het Haversiaans kanaal. Een of twee belangrijke diafyseale voedingsaders komen schuin de schacht binnen via een of twee voedingsforamina die naar de voedingskanalen leiden. De plaats van binnenkomst en de hoek ervan zijn vrijwel constant en karakteristiek weg van de groeiende epifyse gericht.

Op enkele na met dubbele of geen foramina, heeft 90% van de lange beenderen een enkel nutriëntenforamen in het middelste derde deel van de schacht. De voedingsslagaders verdelen zich in opgaande en neergaande takken in de medullaire holte. Deze naderen de epifyse en verdelen zich in kleinere rami. Nabij de epifyse anastomeren zij met de metafyseale en epiphyseale slagaders.

De bloedvoorziening van de onvolgroeide beenderen is vergelijkbaar, maar de epifyse is een discrete vasculaire zone, gescheiden van de metafyse door de groeiplaat. Epifyseale en metafyseale bloedvaten komen binnen aan beide zijden van het groeikraakbeen, waarbij anastamosen tussen beide weinig of afwezig zijn.

Groeikraakbeen ontvangt zijn bloedtoevoer van beide bronnen en ook van een anastamotische kraag in het aangrenzende perichondrium. Het jonge periost is meer vasculair, heeft meer metafyseale vertakkingen, en zijn vaten communiceren vrijer met die van de schacht dan het volwassen periost.

Kernpunten

  • Haversiaanse kanalen lopen gewoonlijk evenwijdig aan het oppervlak en langs de lange as van het bot en bevatten gewoonlijk één of twee haarvaten en zenuwvezels.
  • Volkmann’s kanalen zijn kanalen die helpen bij de bloed- en zenuwtoevoer van het periosteum naar het Haversiaanse kanaal.
  • De vasculaire toevoer van lange beenderen hangt af van verschillende punten van instroom.
  • Behoudens enkele met dubbele of geen foramina (plaatsen in het bot waar capillairen zich insluiten), heeft 90% van de lange beenderen een enkel voedingsforamen in het middelste derde deel van de schacht.
  • Jonge periost is meer vasculair en zijn vaten communiceren vrijer met die van de schacht in vergelijking met volwassen periost.

Key Terms

  • perichondrium: Een laag dicht, onregelmatig bindweefsel dat het kraakbeen van zich ontwikkelend bot omgeeft.
  • Volkmann’s kanaal: Ook bekend als perforerende gaten, dit zijn microscopische structuren gevonden in het compacte bot die kleine slagaders door het bot voeren.
  • anastomose: Samengevoegd of samengelopen.
  • Haversiaans kanaal: Een hol kanaal in het midden van een osteon, dat evenwijdig loopt met de lengte van een bot.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.