Eerdere studies hebben aangetoond dat de percentages van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD) zeer vergelijkbaar zijn, beide ongeveer 7% in steekproefpopulaties . Het percentage comorbiditeit tussen de twee bleek bijna 50% te zijn. Onderzoek naar de comorbiditeit van de stoornissen wijst op een gedeelde etiologie tussen beide. Het doel van het huidige onderzoek was na te gaan in hoeverre de gedeelde etiologie te wijten is aan gemeenschappelijke genetische factoren voor beide stoornissen. We onderzochten ook of bepaalde subtypes van elke stoornis meer met elkaar verbonden zijn dan andere. Per post verstuurde vragenlijsten werden ingevuld door ouders (voornamelijk moeders) van 1285 tweelingparen van 5 en 16 jaar uit het vrijwillige Australische Tweelingen Register (ATR). Inbegrepen waren een op de DSM-IV gebaseerd ADHD formulier, de alternatieve SWAN (Strengths and Weaknesses of ADHD Symptoms and Normal Behaviour scale) en de Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ). Statistische analyses, waaronder structurele vergelijkingsmodellen, werden uitgevoerd om de genetische factoren van beide stoornissen te onderzoeken. De modellering toonde een sterk gedeelde additieve genetische component tussen de meeste subtypes van ADHD en DCD en de subtypes van de andere stoornis. Analyses die de twee ADHD-maatstaven vergeleken toonden een overlap in de symptomen die door elke maat werden gemeten, maar ook significante verschillen. De DCD-fijnmotorische en ADHD-Inattentieve stoornis waren het sterkst met elkaar verbonden met behulp van de op de DSM-IV gebaseerde schaal. Op de SWAN-schaal waren de resultaten vergelijkbaar, maar de algemene coördinatieschaal was ook zeer sterk gekoppeld. Implicaties voor het gebruik van verschillende beoordelingsinstrumenten worden besproken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.