Verschillende methoden worden gebruikt om PSH te behandelen. Medicijnen worden gebruikt om de episoden te beëindigen of te voorkomen dat ze zich voordoen. Ook hyperbare zuurstoftherapie is onderzocht. Andere behandelingen zijn gebruikt, maar hun succes wordt van geval tot geval gemeten. Succesvolle behandelingen met kwalitatieve resultaten of werkzaamheid voor bredere groepen patiënten zijn niet ontwikkeld.

MedicationEdit

De twee meest gebruikte medicamenten bij de behandeling van paroxysmale sympathische hyperactiviteit zijn morfinesulfaat en bètablokkers. Morfine is nuttig bij het helpen stoppen van episoden die zijn begonnen op te treden. Bètablokkers zijn nuttig om het optreden van “sympatische stormen” te voorkomen. Andere geneesmiddelen die zijn gebruikt en in sommige gevallen nuttig zijn gebleken, zijn dopamine-agonisten, andere verschillende opiaten, benzodiazepinen, clonidine, en baclofen. Chloorpromazine en haloperidol, beide dopamine-antagonisten, hebben in sommige gevallen de PSH-symptomen verergerd. Deze geneesmiddelen worden momenteel gebruikt voor behandeling; de precieze routes zijn niet bekend en het nut voor een breed spectrum is speculatief.

MorfineEdit

Morfine is effectief gebleken bij het afbreken van episoden; soms is het de enige medicatie die de sympathische respons kan bestrijden. Morfine helpt de ademhalingsfrequentie en de bloeddruk te verlagen. Het wordt gegeven in doses van twee milligram tot acht milligram, maar kan tot twintig milligram worden toegediend. Misselijkheid en braken zijn veel voorkomende bijwerkingen. Ontwenning wordt soms gezien bij patiënten.

BètablokkersEdit

Niet-selectieve bètablokkers zijn het meest effectief in het verminderen van de frequentie en de ernst van PSH-episodes. Zij helpen het effect van circulerende catecholamines te verminderen en de stofwisseling te verlagen, die bij patiënten tijdens PSH-episoden hoog is. Bètablokkers helpen ook bij het verminderen van koorts, diaphorese en in sommige gevallen dystonie. Propanolol is een bètablokker die vaak wordt toegediend omdat het relatief goed door de bloed-hersenbarrière dringt. Gewoonlijk wordt het toegediend in doses van twintig milligram tot zestig milligram om de vier tot zes uur bij de behandeling van PSH.

AnderenEdit

Clonidine is een alfa-receptoragonist die helpt de sympathische activiteit die de hypothalamus verlaat te verminderen en de circulerende catecholamines te verminderen. Het is nuttig bij het verlagen van de bloeddruk en de hartslag, maar het heeft niet veel effect op andere symptomen. Het kan ook de sympathische inhibitie in de hersenstam versterken. Bromocriptine is een dopamine-agonist die de bloeddruk helpt verlagen. De effecten zijn bescheiden, maar ze worden niet goed begrepen. Baclofen is een GABA-agonist die spierspasmen onder controle helpt houden en nuttig blijkt te zijn bij de behandeling van dystonie. Benzodiazepinen binden zich aan GABA-receptoren en werken als spierverslappers. Benzodiazepinen bestrijden ook hoge bloeddruk en ademhalingsfrequentie; ze worden echter in verband gebracht met glaucoom, wat een vrij ernstige bijwerking is. Gabapentine remt de afgifte van neurotransmitters in de dorsale hoorn van het ruggenmerg en verschillende gebieden van het centrale zenuwstelsel. Het helpt bij de behandeling van milde symptomen en kan langer worden verdragen in vergelijking met andere medicamenteuze behandelingen. Dantroleen helpt dystonie en koorts te bestrijden door de samentrekkings- en ontspanningscycli van de spieren te beïnvloeden. Het belemmert de afgifte van calcium uit het sarcoplasmatisch reticulum, waardoor het samentrekken van de spieren wordt geremd. Het veroorzaakt een vermindering van de ademhaling, maar het kan zeer gevaarlijk zijn voor de lever. Nogmaals, deze behandelingen worden geval per geval bekeken en behandelen de symptomen goed. Ze behandelen niet het syndroom in zijn geheel of preventief. De werkzaamheid varieert van patiënt tot patiënt, zoals ook de symptomen dat doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.