Zie ook open en Open Source .

In de informatietechnologie beschrijft proprietary een technologie of product dat uitsluitend eigendom is van één bedrijf dat zorgvuldig waakt over de kennis over de technologie of de innerlijke werking van het product. Sommige propriëtaire producten kunnen alleen goed of helemaal niet functioneren wanneer ze worden gebruikt in combinatie met andere producten van hetzelfde bedrijf. Een voorbeeld van een propriëtair product is Adobe Acrobat , waarvan de Portable Document Format ( PDF ) bestanden alleen kunnen worden gelezen met de Acrobat Reader. Microsoft wordt vaak aangehaald als het beste voorbeeld van een bedrijf dat voor een propriëtaire aanpak kiest. Opgemerkt moet worden dat de propriëtaire aanpak een traditionele aanpak is. In de loop van de geschiedenis is de kennis van de wijze waarop een onderneming haar produkten vervaardigt gewoonlijk als een waardevol geheim bewaard en juridische middelen zoals het octrooi, het handelsmerk en het auteursrecht werden uitgevonden om de intellectuele eigendom van een onderneming te beschermen.

Een van de belangrijkste beweegredenen achter de ontwikkeling van produkten met gebruikmaking van propriëtaire technologie is eenvoudig – kopers worden gedwongen andere produkten te gebruiken die door dezelfde onderneming op de markt worden gebracht. Microsoft wordt vaak beschouwd als het voorbeeldige bedrijf op het gebied van propriëtaire geavanceerdheid. Niettemin leidt de sterkste reden ten gunste van het gebruik van propriëtaire standaarden tot de sterkste reden ten nadele: klanten zijn misschien niet geneigd een product te kopen dat hun keuze van andere beperkt. De IT-wereld gaat steeds meer in de richting van open standaardisatie.

Criteria voor open standaardprodukten zijn onder meer: afwezigheid van specificiteit voor een bepaalde leverancier, brede verspreiding van standaarden, en gemakkelijke en gratis of goedkope toegankelijkheid. Een van de bekendste voorbeelden van een open-standaardprodukt is het Linux-besturingssysteem (er zijn gratis versies van Linux en goedkope versies. De laatste zijn toegankelijk voor service en updates.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.