Geladen op 3 juni 2016 door Derek Gilna gepubliceerd in Gevangenis Juridisch Nieuws juni, 2016, pagina 36

Filed under: Statistieken/Trends, Jeugdigen. Locatie: Verenigde Staten van Amerika.

The Pew Charitable Trusts, een non-profit, niet-gouvernementele organisatie, rapporteerde onlangs over de gemengde resultaten van “Scared Straight” -programma’s, die bedoeld zijn om jongeren met een geschiedenis van slecht gedrag af te schrikken om in het strafrechtsysteem te stappen door hen gevangenissen of gevangenissen te laten bezoeken om uit de eerste hand de gevolgen van het overtreden van de wet te zien. Verschillende studies beweren dat dergelijke programma’s in feite de kans op overtreding door deelnemende jongeren kunnen verhogen.

Daterend uit de jaren 1970, zijn Scared Straight-programma’s die een “in-your-face” confronterende aanpak bepleiten lang gedacht dat ze ten goede komen aan risicokinderen, maar een studie uit 2013 door The Campbell Collaboration ontdekte dat deelnemende jongeren 28% meer misdrijven pleegden dan niet-deelnemers. Mark Lipsey van het Vanderbilt Institute for Public Policy Studies kwam tot soortgelijke conclusies en verklaarde botweg dat Scared Straight-programma’s “niet werken.”

Dat kan zijn omdat slechte besluitvorming, een gebrek aan impulscontrole als gevolg van onvolwassenheid, woedeproblemen en middelenmisbruikproblemen niet kunnen worden aangepakt door volwassen gevangenen dreigementen naar jongeren te laten schreeuwen in een poging ze bang te maken.

Niettemin bestaan er nog steeds veel soortgelijke programma’s in het hele land, deels aangespoord door de populaire A&E televisieshow “Beyond Scared Straight,” die verschillende prijzen heeft gewonnen. Ambtenaren van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) zijn echter niet beïnvloed door de popularisering van Scared Straight-programma’s.

Volgens Laurie O. Robinson van het DOJ en Jeff Slowikowski van het Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP): “Het feit dat programma’s nog steeds worden aangeprezen als effectief, ondanks sterk bewijs van het tegendeel, is verontrustend.” Vergelijkbare programma’s in Maryland en Californië, die eerder te zien waren in “Beyond Scared Straight”, zijn opgeschort.

Volgens het OJJDP: “De Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act van 1974, zoals gewijzigd, verbiedt dat jeugdigen die door de rechtbank zijn veroordeeld, worden vastgehouden, opgesloten, of op een andere manier contact hebben met volwassen gedetineerden in gevangenissen en gevangenissen. In overeenstemming met de wet, en ondersteund door onderzoek, financiert OJJDP geen Scared Straight-programma’s en noemt dergelijke programma’s mogelijke schendingen van de federale wet.”

Toch hebben dergelijke uitspraken sommige jurisdicties er niet van weerhouden om door te gaan met de populaire programma’s, die over het algemeen niet duur zijn om op te zetten en te beheren. Raleigh County, West Virginia, begon in 2012 met een Scared Straight-programma en kreeg veel steun van de gemeenschap, vooral van rechter H.L. Kirkpatrick. Volgens de rechter “is Scared Straight controversieel omdat recente studies aantonen dat het slechts gemengde resultaten oplevert als afschrikkingsfactor. Ik geloof echter dat het project zeer nuttig kan zijn, zolang ervoor wordt gezorgd dat de juiste kinderen in het programma worden opgenomen.”

Wanneer de ouders van jongeren die voor dergelijke programma’s worden uitgekozen, een verklaring van afstand moeten afleggen om hen in staat te stellen deel te nemen, is het twijfelachtig of gefrustreerde ouders van onrustige of opstandige jongeren wel in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen, vooral wanneer de twijfelachtige voordelen van de Scared Straight-programma’s worden geprezen door functionarissen van de rechtbank en de gevangenis. Bovendien is het moeilijk om objectieve voordelen te zien van het onderwerpen van kinderen – vooral diegenen die lijden aan geestelijke gezondheidsproblemen of gedragsproblemen die hen ertoe aanzetten om zich te gedragen – aan godslastering, dreiging met fysiek of seksueel misbruik, vernedering en soms dwangmiddelen zoals handboeien of boeien.

Ondanks hun populariteit, hebben Scared Straight programma’s niet bewezen een effectief afschrikmiddel te zijn voor risicojongeren en doen ze in plaats daarvan meer kwaad dan goed, concludeerde de Pew Charitable Trusts. Een meer constructieve aanpak zou jongeren “eerlijke” informatie geven over de gevolgen van misdaad en wangedrag, terwijl de contraproductieve “bangmaak”-component wordt vermeden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.