Fredrik I, (född 11 juli 1657 i Königsberg, Preussen -död 25 februari 1713 i Berlin), kurfurste av Brandenburg (som Fredrik III), som blev den förste kungen i Preussen (1701-1713), befriade sina domäner från det kejserliga suzeraintätet och fortsatte den politik för territoriell utvidgning som påbörjats av hans far, Fredrik Wilhelm, den store kurfursten.

Fredrik tog över kurfurstendömet 1688 och började genast, med hjälp av den duktige Eberhard von Danckelmann, hans läromästare från barndomen och numera premiärminister, den väg som skulle ge honom en monarkisk krona tretton år senare. Fredrik upprätthöll ett stort, praktfullt hov och en armé som inte stod i proportion till hans territorier och ställning för att främja sina anspråk.

I den europeiska politiken allierade han sig med Österrike och sjömakterna (England och Holland) mot Frankrike. Preussiska trupper skickades till Nederländerna (1688) för att skydda Vilhelm av Oranges kontinentala landområden mot förväntade franska attacker när Vilhelm korsade Engelska kanalen för att acceptera den engelska kronan. Genom denna handling hoppades Fredrik få det holländska stadshuset för sig själv eller sina ättlingar, men han misslyckades så småningom. Även om Preussens kontingenter i den kejserliga armén under den stora alliansens krig mot Ludvig XIV (1689-97) utmärkte sig överallt, gick Preussen praktiskt taget obelönat ur fördraget i Rijswijk (1697). Den 16 november 1700 undertecknade dock Österrike och Preussen ett hemligt fördrag som gjorde det möjligt för Fredrik att kröna sig själv till kung i Preussen och därmed äntligen förverkliga sin länge efterlängtade ambition. Österrike gick med på denna upphöjning i första hand för att få preussiskt stöd i det hotande kriget mot Frankrike om tronföljden till den spanska tronen. I gengäld lovade Fredrik att skicka 8 000 soldater utöver den normala preussiska kontingenten till den kejserliga armén, att ge habsburgska kandidater företräde i kejserliga val och att rösta med Österrike i alla viktiga frågor i den tyska riksdagen så långt preussiska intressen tillät. När Fredrik krönte sig själv i Königsberg den 18 januari 1701 hade Preussen alltså tunga förpliktelser. Endast hans son, Fredrik Wilhelm I, och hans sonson, Fredrik II den store, kunde till fullo utnyttja Preussens förstärkta ställning och omvandla det nya riket till en europeisk stormakt.

Under det spanska tronföljdskriget (1701-14) förblev Fredrik en lojal allierad till Österrike, och Preussens militära bidrag visade sig vara enastående; men återigen, vid fördraget i Utrecht (1713), var Fredriks territoriella belöningar små och bestod av den schweiziska kantonen Neuchâtel och ett fåtal enklaver vid nedre Rhen.

Skaffa dig en Britannica Premium-prenumeration och få tillgång till exklusivt innehåll. Prenumerera nu

Preussens upphöjning till monarki gav större sammanhållning åt de olika och utspridda Hohenzollernländerna, som nu omvandlades till provinser. Fredrik befriade också det nya riket från det kejserliga rättsliga suveränitetsansvaret och ökade dess inkomster. Ett inflöde av nederländska och franska protestanter bidrog till att skapa nya industrier, återta mark och stimulera det intellektuella livet. Grundandet av universitetet i Halle (1694), konstakademin (1696) och vetenskapsakademin (1700), där den framstående filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz blev den första presidenten, bidrog ytterligare till Preussens växande kulturella betydelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.