Människor kan inte se infrarött. Det är därför vi är rädda för djur som ormar, sängbaggar och rovdjuret. Vi behöver inte längre leva med denna rädsla! Forskare har visat att vår näthinna under vissa omständigheter faktiskt kan upptäcka infrarött ljus.

Recent Video

Den här webbläsaren har inte stöd för videoelementet.

Översta bilden: Det är värt att notera att även om det finns många djur som känner av infrarött ljus är det relativt få av dem som känner av det med ögonen. Ormar utvecklade infraröd ”syn” två gånger. De äldre boiderna, en klass som inkluderar boa och pyton, har gropar som är fodrade med värmesensorer längs över- och underkäkarna. Crotalines, gropvipor, har ett sensorfodrat membran som sträcker sig över en grop mellan ögonen och näsan.

G/O Media kan få provision

Reklam

Det ser ut som om informationen från dessa gropar kombineras med synen från näthinnorna i hjärnans syncentral, så de ser det förmodligen. Vampyrfladdermöss känner också av den infraröda strålning som deras byte avger med gropar runt näsan.

Advertisement

Bäddbaggar bär sin infraröda sensor på sin antenn. Och en viss typ av skalbagge, som dras till eldar eftersom den lägger sina ägg i bränd ved, har gropar som liknar boa constrictor. Även om alla dessa djur har ögon, och vissa har vad vi skulle betrakta som ”värmesyn”, använder inget av dem sin optiska näthinna för att få denna värmesyn.

Vad är det för ljus?

Vetenskapsmän vid Washington University School of Medicine i St Louis var glada över att få arbeta med en ny kraftfull infraröd laser. En av de viktiga saker de behövde göra när de arbetade med den var att kontrollera om lasern var avstängd eller på. Att titta på maskinen med ögonen skulle inte räcka, eftersom den infraröda lasern inte är synlig för mänskliga ögon.

Advertisement

Vilket gjorde det märkligt att folk runt om i labbet såg gröna ljusblixtar när lasern var på. Blinkningarna försvann när lasern stängdes av igen. Hur kunde människor, utan att ens försöka, se infrarött ljus med sin näthinna när inte ens djur ser infrarött ljus med sin näthinna? Och varför var ljuset grönt?

Experimenten med infrarött ljus

En internationell forskargrupp bestämde sig för att experimentera med människor och lasrar. De använde olika infraröda lasrar för att blinka ljus mot människor. Blixtarna var noggrant beräknade så att var och en skulle ge människor samma mängd fotoner som strömmade mot deras ögon, men dessa fotoner skulle komma i olika tidsintervall. Ett kort tidsintervall innebar att de infraröda fotona kom i en flodvåg. En lång tid lät fotonerna sippra genom försökspersonernas näthinnor.

Reklam

Inuti människans ögon finns fotopigment – pigment som ändrar struktur när de träffas av en foton. Den del av fotopigmentet som ändrar sin struktur är kromoforen. Den är kopplad till en så kallad opsin. Om man ger en kromofor precis rätt mängd energi ändrar den sin struktur och skär loss opsinet och startar den process som slutar med det vi kallar ”seendet”. De enda fotoner som har rätt mängd energi för att förändra en mänsklig kromofor finns i våglängdsområdet 390-720 nanometer. Infrarött, i våglängdsområdet 1000 nanometer, är för stort och har för låg energi för att slå en kromofor så att den ändrar sin form.

Reklam

Men om enorma mängder infraröda fotoner översvämmade ögat under en kort tidsperiod skulle två infraröda fotoner kunna träffa kromoforen på en gång. Deras kombinerade energi är tillräcklig för att få den att ändra sin struktur och göra det möjligt för människor att se vad de annars inte skulle kunna se. Två fotoner på 1 000 nanometer summerar, energimässigt sett, till en foton på cirka 500 nanometer – vilket är i det gröna området av det visuella spektrumet. Om det infraröda ljuset koncentreras tillräckligt skulle vi alltså kunna se grönt.

Advertisement

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.