Temporal contiguity opstår, når to stimuli opleves tæt på hinanden i tid, og som følge heraf kan der dannes en association. I pavlovsk konditionering er styrken af associationen mellem den konditionerede stimulus (CS) og den ukonditionerede stimulus (US) i høj grad påvirket af tidsmæssig kontiguitet. Ved operant konditionering påvirkes forbindelsen mellem den operante adfærd og forstærkeren/straffen også i høj grad af den tidsmæssige sammenhæng. Overtroisk adfærd opstår som følge af den tidsmæssige sammenhæng mellem en adfærd og en forstærker/straffer, der er uafhængig af denne adfærd.

Du benytter dig af aspekter af tidsmæssig sammenhæng hver gang du foretager en kausal vurdering. For eksempel, når din mave bliver urolig, forsøger du typisk at finde ud af hvorfor. Når du forsøger at finde årsagen til dine mavepine, er det mere sandsynligt, at du vil placere skylden på den kinesiske mad, du spiste tidligere på eftermiddagen, i modsætning til den fastfood, du spiste ugen før. Det skyldes, at du spiste den kinesiske mad på et tidspunkt, der var tættere på, at din mavepine opstod.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.