Temporal contiguity uppstår när två stimuli upplevs nära varandra i tiden och som ett resultat av detta kan en association bildas. Vid pavlovsk betingning påverkas styrkan i associationen mellan det betingade stimulus (CS) och det ovillkorade stimulus (US) i hög grad av temporal kontiguitet. I operant konditionering påverkas associeringen mellan det operanta beteendet och förstärkaren/bestraffaren också till stor del av den tidsmässiga kontiguiteten. Otroligt beteende uppstår som ett resultat av den tidsmässiga sammanhängningen mellan ett beteende och en förstärkare/bestraffare som är oberoende av det beteendet.

Du använder dig av aspekter av tidsmässig sammanhängande varje gång du gör en kausal bedömning. När du till exempel får ont i magen försöker du vanligtvis ta reda på varför. När du försöker hitta orsaken till dina magbesvär är det troligare att du lägger skulden på den kinesiska maten som du åt tidigare på eftermiddagen, i motsats till snabbmaten som du åt veckan innan. Detta beror på att du åt den kinesiska maten vid en tidpunkt som låg närmare den tidpunkt då du fick ont i magen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.