F-2 – Information om Anonyme Alkoholikere

Skema til P.I./C.P.C.C. brug.

Det er tilladt at udskrive et enkelt eksemplar af dette punkt i overensstemmelse med A.A. World Services, Inc. Politik for brug af indhold.

For alle, der er nyankomne til A.A.
For alle, der henviser folk til A.A.

Denne information er både til folk, der måske har et alkoholproblem, og til dem, der er i kontakt med folk, der har, eller som mistænkes for at have et problem. De fleste af oplysningerne findes mere detaljeret i litteratur, der er udgivet af A.A. World Services, Inc. Dette ark fortæller, hvad man kan forvente af Anonyme Alkoholikere. Det beskriver, hvad A.A. er, hvad A.A. gør, og hvad A.A. ikke gør.

Hvad er A.A.?

Alcoholics Anonymous er et internationalt fællesskab af mænd og kvinder, der har haft et alkoholproblem. Det er ikke-professionelt, selvforsørgende, multiracial, upolitisk og tilgængeligt næsten overalt. Der er ingen krav til alder eller uddannelse. Medlemskab er åbent for alle, der ønsker at gøre noget ved sit alkoholproblem.”

Singlyst og andre problemer end alkohol

Som nogle fagfolk betegner alkoholisme og stofmisbrug som “stofmisbrug” eller “kemisk afhængighed”. Ikke-alkoholikere bliver derfor nogle gange introduceret til A.A. og opfordret til at deltage i A.A.-møder. Ikke-alkoholikere kan deltage i åbne A.A.-møder som observatører, men kun personer med et alkoholproblem kan deltage i lukkede A.A.-møder.

Hvad gør A.A.?

1. A.A.-medlemmer deler deres erfaringer med alle, der søger hjælp til et alkoholproblem; de yder person-til-person-service eller “sponsorat” til den alkoholiker, der kommer til A.A. fra en hvilken som helst kilde.

2. A.A.-programmet, som er beskrevet i vores Tolv Trin, tilbyder alkoholikeren en måde at udvikle et tilfredsstillende liv uden alkohol på.

3. Dette program drøftes på A.A.-gruppemøder.

a. Møder med åbne talere – åbne for alkoholikere og ikke-alkoholikere. (Deltagelse i et åbent A.A.-møde er den bedste måde at lære, hvad A.A. er, hvad det gør, og hvad det ikke gør). På talermøderne “fortæller A.A.-medlemmer deres historier”. De beskriver deres erfaringer med alkohol, hvordan de kom til A.A., og hvordan deres liv har ændret sig som følge af Anonyme Alkoholikere.

b. Åbne diskussionsmøder – et medlem taler kort om sine drikkeoplevelser og leder derefter en diskussion om A.A.’s helbredelse eller om ethvert alkoholrelateret problem, som nogen bringer op. (Lukkede møder er for A.A.A.-medlemmer eller andre, der måske har et alkoholproblem.)

c. Lukkede diskussionsmøder – afholdes på samme måde som åbne diskussioner, men kun for alkoholikere eller kommende A.A.A.er.

d. Trinmøder (normalt lukkede) – diskussion af et af de tolv trin.

e. A.A.-medlemmer tager også møder med til fængsels- og behandlingsinstitutioner.

f. A.A.-medlemmer kan blive bedt om at afholde informationsmøder om A.A. som en del af A.S.A.P. (Alcohol Safety Action Project) og D.W.I. (Driving While Intoxicated) programmer. Disse møder om A.A. er ikke almindelige A.A.-gruppemøder.

Hvad A.A. ikke gør

A.A. gør ikke:

1. Skaber den indledende motivation for alkoholikere til at komme sig.

2. Hverve medlemmer.

3. Indgå i eller sponsorere forskning.

4. Føre deltagerlister eller sagsfortegnelser.

5. Deltag i “råd” af sociale organisationer (selv om AA-medlemmer, grupper og servicekontorer ofte samarbejder med dem).

6. 7. Følger op på eller forsøger at kontrollere sine medlemmer.

7. Stiller medicinske eller psykologiske diagnoser eller prognoser.

8. Udsteder medicinske eller psykologiske diagnoser eller prognoser.

Tilbyde afvænnings- eller sygeplejeydelser, indlæggelse, medicin eller anden medicinsk eller psykiatrisk behandling.

9. Tilbyde religiøse tjenester eller være vært for/sponsor for retræter.

10. Deltage i undervisning om alkohol.

11. Tilbyde bolig, mad, tøj, job, penge eller andre velfærds- eller sociale ydelser.

12. Tilbyde husrådgivning eller erhvervsrådgivning.

13. Acceptere penge for sine tjenester eller bidrag fra ikke-A.A.-kilder.

14. Give referencebreve til prøveløsladelsesnævn, advokater, retsembedsmænd, sociale myndigheder, arbejdsgivere osv.

Medlemmer fra retsprogrammer og behandlingsinstitutioner

I de seneste år har AA-grupper budt velkommen til mange nye medlemmer fra retsprogrammer og behandlingsinstitutioner. Nogle er kommet til A.A. frivilligt, andre under en vis grad af pres. I vores pjece “Hvordan A.A. medlemmer samarbejder” står følgende:

Vi kan ikke diskriminere mod et kommende A.A.A.-medlem, selv om han eller hun kommer til os under pres fra en domstol, en arbejdsgiver eller en anden instans.

Og selv om styrken ved vores program ligger i den frivillige karakter af medlemskab af A.A., deltog mange af os først i møderne, fordi vi blev tvunget til det, enten af en anden eller af indre ubehag. Men den fortsatte kontakt med A.A. oplærte os til sygdommens sande natur…. Hvem der henviste til A.A. er ikke det, som A.A. er interesseret i. Det er den problematiske dranker, der er vores bekymring…. Vi kan ikke forudsige, hvem der vil komme sig, og vi har heller ikke autoritet til at bestemme, hvordan andre alkoholikere skal søge helbredelse.

Bevis for deltagelse i møder

Sommetider beder en henvisningskilde om bevis for deltagelse i A.A.-møder.

Grupperne samarbejder på forskellige måder. Der er ingen fast procedure. Arten og omfanget af en gruppes deltagelse i denne proces er helt op til den enkelte gruppe.

Nogle grupper får med det kommende medlems samtykke et AA-medlem til at kvittere for deltagelse på en seddel, som er udleveret af henvisningskilden. Den henviste person er ansvarlig for at returnere beviset for deltagelse.

Dette bevis for deltagelse i møderne er ikke en del af A.A.s procedure. Hver gruppe er selvstændig og har ret til at vælge, om den vil underskrive stævnesedler eller ej. I nogle områder melder deltagerne sig selv, efter anmodning fra den henvisende instans, og letter dermed bruddet på A.A.-medlemmernes anonymitet.

Litteratur

A.A.A. Conference-godkendt litteratur er tilgængelig på fransk og spansk. For yderligere eksemplarer af dette blad eller for et litteraturkatalog bedes du skrive eller ringe til General Service Office.

A.A.A. Grapevine, et månedligt internationalt tidsskrift – også kendt som “vores møde på tryk” – indeholder mange interessante historier om helbredelse fra alkoholisme, primært skrevet af medlemmer af A.A. Det er en nyttig introduktion og et løbende link til A.A.’s mangfoldige fællesskab og rigdom af helbredelseserfaringer. Det spansksprogede tidsskrift La Viña, udkommer to gange om måneden.

For oplysninger om Grapevine eller for at bestille et abonnement på enten AA Grapevine eller La Viña: (212) 870-3404;
fax (212) 870-3301; hjemmeside: www.aagrapevine.org.

Konklusion

A.A.A.’s primære formål er at viderebringe sit budskab om helbredelse til den alkoholiker, der søger hjælp. Næsten enhver alkoholismebehandling forsøger at hjælpe alkoholikeren med at bevare sin ædruelighed. Uanset hvilken vej vi følger, er vi alle på vej mod det samme mål, nemlig alkoholikerens helbredelse. Sammen kan vi gøre det, som ingen af os kunne opnå alene. Vi kan tjene som en kilde til personlige erfaringer og være et løbende støttesystem for alkoholikere, der er ved at komme sig.

A.A. World Services, Inc., Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163. Tlf. (212) 870-3400. www.aa.org

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.