F-2 – Informatie over Anonieme Alcoholisten

Blad voor gebruik door P.I./C.P.C.-gebruik.

Het afdrukken van een enkel exemplaar van dit artikel is toegestaan, in overeenstemming met de A.A. World Services, Inc. Content Use Policy.

Voor iedereen die nieuw is in A.A.
Voor iedereen die mensen doorverwijst naar A.A.

Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die mogelijk een drankprobleem hebben als voor mensen die in contact staan met mensen die een probleem hebben of van wie vermoed wordt dat ze een probleem hebben. De meeste informatie is in meer detail beschikbaar in literatuur die gepubliceerd is door A.A. World Services, Inc. Dit blad vertelt wat u van Anonieme Alcoholisten kunt verwachten. Er wordt beschreven wat A.A. is, wat A.A. doet en wat A.A. niet doet.

Wat is A.A.?

Alcoholics Anonymous is een internationale gemeenschap van mannen en vrouwen die een drankprobleem hebben gehad. Het is niet-professioneel, zelfvoorzienend, multiraciaal, apolitiek, en bijna overal beschikbaar. Er zijn geen leeftijds- of opleidingseisen. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die iets aan zijn of haar drankprobleem wil doen.

Zinloosheid en andere problemen dan alcohol

Sommige professionals noemen alcoholisme en drugsverslaving “middelenmisbruik” of “chemische afhankelijkheid”. Daarom worden niet-alcoholisten soms voorgesteld aan A.A. en aangemoedigd om A.A.-bijeenkomsten bij te wonen. Niet-alcoholisten mogen open A.A.-bijeenkomsten bijwonen als waarnemers, maar alleen degenen met een drankprobleem mogen gesloten A.A.-bijeenkomsten bijwonen.

Wat doet A.A.?

1. A.A.-leden delen hun ervaringen met anderen. A.A.-leden delen hun ervaring met iedereen die hulp zoekt bij een drankprobleem; zij verlenen persoonlijke service of “sponsoring” aan de alcoholist die uit welke bron dan ook naar A.A. komt.

2. Het A.A. programma, uiteengezet in onze Twaalf Stappen, biedt de alcoholist een manier om een bevredigend leven zonder alcohol te ontwikkelen.

3. Dit programma wordt besproken op A.A. groepsbijeenkomsten.

a. Bijeenkomsten met open sprekers – open voor alcoholisten en niet-alcoholisten. (Het bijwonen van een open A.A. bijeenkomst is de beste manier om te leren wat A.A. is, wat het doet, en wat het niet doet). Op sprekersbijeenkomsten “vertellen A.A.-leden hun verhaal.” Zij beschrijven hun ervaringen met alcohol, hoe zij bij A.A. kwamen, en hoe hun leven is veranderd als gevolg van Anonieme Alcoholisten.

b. Open discussiebijeenkomsten – een lid spreekt kort over zijn of haar ervaring met drinken, en leidt dan een discussie over A.A.-herstel of een drankgerelateerd probleem dat iemand naar voren brengt. (Gesloten bijeenkomsten zijn voor A.A.-ers of voor iedereen die een drankprobleem heeft.)

c. Gesloten discussiebijeenkomsten – worden net als open discussies gehouden, maar dan alleen voor alcoholisten of aspirant-A.A.s.

d. Stappenbijeenkomsten (meestal besloten) – bespreking van een van de Twaalf Stappen.

e. A.A.-leden houden ook bijeenkomsten in correctionele en behandelingsfaciliteiten.

f. A.A.-leden kunnen gevraagd worden om de voorlichtingsbijeenkomsten over A.A. te leiden als onderdeel van A.S.A.P. (Alcohol Safety Action Project) en D.W.I. (Driving While Intoxicated) programma’s. Deze bijeenkomsten over A.A. zijn geen reguliere A.A. groepsbijeenkomsten.

Wat A.A. niet doet

A.A. doet niet:

1. 1. Alcoholisten motiveren om te herstellen.

2. Leden werven.

2. Leden werven.

3. Onderzoek doen of sponsoren.

4. 4. Presentielijsten of casestudy’s bijhouden.

5. 5. Zich aan te sluiten bij “raden” van sociale organisaties (hoewel A.A.-leden, -groepen en -diensten dikwijls met hen samenwerken).

6. Haar leden te volgen of te controleren. 6. Het volgen of trachten te controleren van haar leden.

7. Het stellen van medische of psychologische diagnoses of prognoses.

8. 8. Detox- of verplegingsdiensten, ziekenhuisopname, drugs, of enige medische of psychiatrische behandeling te verschaffen.

9. 9. Religieuze diensten aan te bieden of retraites te organiseren/sponsoren.

10. 10. Educatie over alcohol te geven.

11. Huisvesting, voedsel, kleding, werk, geld, of andere welzijns- of sociale diensten aanbieden.

12. Huiselijk of beroepsmatig advies te verstrekken.

13. geld voor haar diensten of bijdragen uit niet-A.A.-bronnen aanvaarden.

14. In de afgelopen jaren hebben A.A.-groepen veel nieuwe leden verwelkomd die afkomstig waren uit gerechtelijke programma’s en behandelingsinrichtingen. Sommigen zijn vrijwillig tot A.A. gekomen; anderen onder een zekere druk. In ons pamflet “Hoe A.A.-leden meewerken” staat het volgende:

We kunnen geen enkel aspirant A.A.-lid discrimineren, zelfs niet als hij of zij onder druk van de rechtbank, een werkgever of een andere instantie bij ons komt.

Hoewel de kracht van ons programma ligt in het vrijwillige karakter van het lidmaatschap van A.A., hebben velen van ons voor het eerst bijeenkomsten bijgewoond omdat we ertoe gedwongen werden, hetzij door iemand anders, hetzij door innerlijk ongemak. Maar voortdurende blootstelling aan A.A. leerde ons de ware aard van de ziekte kennen…. Wie de doorverwijzing naar A.A. heeft gemaakt is niet waar A.A. in geïnteresseerd is. Het is de probleemdrinker die onze zorg is…. We kunnen niet voorspellen wie zal herstellen, noch hebben we de autoriteit om te beslissen hoe herstel moet worden gezocht door een andere alcoholist.

Bewijs van deelname aan bijeenkomsten

Soms vraagt een doorverwijsbron om bewijs van deelname aan A.A. bijeenkomsten.

Groepen werken op verschillende manieren samen. Er is geen vaste procedure. De aard en omvang van de betrokkenheid van een groep bij dit proces is geheel aan de individuele groep.

Sommige groepen laten, met toestemming van het aspirant-lid, een A.A.-lid de aanwezigheid bevestigen op een strookje dat door de verwijzingsbron is verstrekt. De doorverwezen persoon is verantwoordelijk voor het terugzenden van het bewijs van aanwezigheid.

Dit bewijs van aanwezigheid op bijeenkomsten maakt geen deel uit van de procedure van A.A.. Elke groep is autonoom en heeft het recht om al dan niet aanwezigheidsbewijzen te tekenen. In sommige gebieden doen de aanwezigen verslag van zichzelf, op verzoek van de verwijzende instantie, en verlichten zo het doorbreken van de anonimiteit van A.A.-leden.

Literatuur

A.A. Conferentie-goedgekeurde literatuur is beschikbaar in het Frans en Spaans. Voor extra exemplaren van dit blad of voor een literatuurcatalogus kunt u schrijven of bellen met het General Service Office.

The A.A. Grapevine, een maandelijks internationaal tijdschrift – ook bekend als “onze vergadering in druk” – bevat vele interessante verhalen over herstel van alcoholisme, voornamelijk geschreven door leden van A.A. Het is een nuttige inleiding en een voortdurende link naar A.A.’s diverse gemeenschap en rijkdom aan herstelervaring. Het Spaanstalige tijdschrift La Viña verschijnt tweemaandelijks.

Voor informatie over de Grapevine of om een abonnement te bestellen op de AA Grapevine of La Viña: (212) 870-3404;
fax (212) 870-3301; website: www.aagrapevine.org.

Conclusie

Het primaire doel van A.A. is de boodschap van herstel uit te dragen aan de alcoholist die hulp zoekt. Bijna elke behandeling voor alcoholisme probeert de alcoholist te helpen nuchter te blijven. Ongeacht de weg die we volgen, we gaan allemaal naar dezelfde bestemming, herstel van de alcoholist. Samen kunnen we doen wat niemand van ons alleen zou kunnen bereiken. We kunnen dienen als een bron van persoonlijke ervaring en een voortdurend ondersteunend systeem zijn voor herstellende alcoholisten.

A.A. World Services, Inc., Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163. Tel. (212) 870-3400. www.aa.org

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.