Tuotteet ja palvelut ovat kaksi läheisesti toisiinsa liittyvää käsitettä, ja itse asiassa useimmissa tuotteissa on palveluelementti. Esimerkiksi auton ostaja ostaa nykyään auton konkreettisten osien lisäksi kattavan palvelukokonaisuuden1. Niiden välillä on kuitenkin selvä ero, ja on tärkeää laatia joitakin toimivia määritelmiä. Yksi tapa ajatella niitä on asiakkaiden näkökulmasta. Kun asiakas kysyy ”mitä voitte tehdä minulle?”, hän kysyy tuotteista; kun asiakas kysyy ”mitä voitte tehdä minulle?”, hän kysyy palveluista. Tuote on jotakin, joka voidaan mitata ja laskea, kun taas palvelu ei ole yhtä konkreettinen, vaan se on tulosta taitojen ja asiantuntemuksen soveltamisesta tunnistettuun tarpeeseen. Tuote on jotakin, jota voi osoittaa, kun taas Economistin määritelmän mukaan palvelu on toimintaa, jota ”ei voi pudottaa jaloilleen ”2 , vaikka tämä määritelmä ei pidä paikkaansa, kun tuotteet ovat digitaalisia – painottomia esineitä, joilla ei ole massaa tai aineellista määritelmää sen fyysisen median lisäksi, jolla ne ovat olemassa. Jopa tiedostopohjaisissa työnkuluissa on kuitenkin tehtävä ero tuotettavan tuotteen ja tarpeen täyttämiseksi tarjottavan palvelun välillä. Digitointipalveluiden toimialan tuotteet ja palvelut -hanketta varten nämä ovat kunkin komponentin määritelmät:

1Palmer, Adrian. Principles of Services Marketing. McGraw Hill. Joulukuu 2007. P. 2.. Saatavilla verkossa 8. huhtikuuta. 2010
2The Economist. Taloustiede A- Z. Saatavilla verkossa 8. huhtikuuta 2010

Tuotteet

Tuotteet ovat organisaation tuottamia konkreettisia ja havaittavia kohteita, mukaan lukien digitaaliset tiedostopohjaiset tuotokset. Esimerkkejä digitointipalveluiden toimialan tuotteista:

  • digitaaliset tiedostot, jotka lähetetään verkkotallennusjärjestelmään (NAS/SAN)
  • uusia tulosteita elokuvien filmielementeistä
  • tulosteita näyttelytarkoituksiin
  • referenssikopioita DVD:llä/CD:llä lukusaleille tai muille asiakkaille

Palvelut

Palvelu on olennaisesti aineettoman hyödyn tuottamista, joko sellaisenaan tai aineellisen tuotteen merkittävänä osana, joka jonkinlaisen vaihdon kautta tyydyttää yksilöidyn tarpeen. Joskus palveluja on vaikea tunnistaa, koska ne liittyvät läheisesti tavaraan, kuten diagnoosin ja lääkkeen antamisen yhdistelmä. Esimerkkejä digitointipalvelujen toimialan palveluista:

  • neuvontaa asiakkaiden kanssa tiettyihin tarkoituksiin sopivista tuotteista
  • neuvontaa riskinarvioinnissa ja prioriteettien asettamisessa
  • työskentely standardointikomiteoissa
  • .

  • koulutuksen ja muiden koulutuksellisten toimien toteuttaminen

Sisältyvää tietoa

  • Miten tämä tieto on järjestetty

Sivun alkuun

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.