Pál egy hetedik és utolsó “egy” szóval egészíti ki a 4. versben megkezdett listát. A keresztények mindannyian ugyanannak az Istennek a kegyelme által üdvözülnek, amelyet az Ó- és Újszövetségben egyedileg meghatározott és azonosított. A modern felfogással ellentétben, miszerint a keresztények ugyanazt az Istent imádják, mint más vallások, a keresztények az Atya, a Fiú és a Lélek egyedülálló Istenét imádják. A legitim kereszténység elfogadja Jézust Isten isteni Fiának, valamint Urának.
Pál is megjegyezte, hogy ez az Atya “mindenek felett, mindenek által és mindenben van”. Ebben a versben a “minden”-re való négy utalás mindegyike ugyanabból a görög gyökszóból, a pas-ból származik. Ezt a megfogalmazást Pál arra használja, hogy minden lehetséges szempontot lefedjen, ami felett Isten szuverén lehet. Nincs nála magasabb isten vagy lény. Krisztus minden törvényes követője ragaszkodik ehhez az “egy Isten” hithez. Ez a felfogás annyira alapvető, és annyira kritikus a hit szempontjából, hogy a Szentírás első szavaira vezethető vissza: “Kezdetben volt Isten” (1Mózes 1:1). A Tóra egyik alapvető hite, hogy Isten egy (5Mózes 6:4-5).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.