Veel geneesmiddelen die via de mond worden ingenomen, kunnen van invloed zijn op het spijsverteringsstelsel. Het gaat hierbij zowel om geneesmiddelen op recept (die door een arts zijn voorgeschreven en door een apotheker worden verstrekt) als om geneesmiddelen zonder recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen (OTC). Een verklarende woordenlijst aan het eind van dit informatieblad beschrijft enkele veelvoorkomende geneesmiddelen op recept en zonder recept die invloed kunnen hebben op het spijsverteringsstelsel. Hoewel deze geneesmiddelen meestal veilig en effectief zijn, kunnen er bij sommige mensen schadelijke effecten optreden. OTC’s veroorzaken meestal geen ernstige bijwerkingen als ze worden ingenomen zoals op het etiket staat aangegeven. Het is belangrijk dat u het etiket leest voor informatie over de ingrediënten, bijwerkingen, waarschuwingen en wanneer u een arts moet raadplegen. Overleg altijd met uw arts voordat u een geneesmiddel voor de eerste keer gebruikt en voordat u nieuwe geneesmiddelen toevoegt aan de geneesmiddelen die u al gebruikt. Vertel de arts over alle andere geneesmiddelen (op recept en vrij verkrijgbare geneesmiddelen) die u gebruikt. Bepaalde geneesmiddelen die samen worden ingenomen, kunnen op elkaar inwerken en schadelijke bijwerkingen veroorzaken. Vertel de arts ook over eventuele allergieën of gevoeligheden voor voedsel en geneesmiddelen en over medische aandoeningen die u hebt, zoals diabetes, nier- of leveraandoeningen. Zorg ervoor dat u alle aanwijzingen voor het gebruik van het geneesmiddel begrijpt, inclusief de dosering en het schema, mogelijke interacties met voedsel, alcohol en andere geneesmiddelen, bijwerkingen en waarschuwingen. Als u een oudere volwassene bent, lees dan alle aanwijzingen zorgvuldig door en stel uw arts vragen over het geneesmiddel. Naarmate u ouder wordt, kunt u vatbaarder zijn voor wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die bijwerkingen veroorzaken. Mensen met een voedselintolerantie zoals glutenintolerantie moeten ervoor zorgen dat hun geneesmiddelen geen vulstoffen of additieven met gluten bevatten. Neem contact op met uw arts als u vragen of zorgen hebt over uw geneesmiddelen. Volg de orders van de arts nauwkeurig op en meld onmiddellijk alle ongebruikelijke symptomen of de waarschuwingssignalen die hieronder worden beschreven.

De slokdarm

Irritatie

Sommige mensen hebben moeite met het doorslikken van geneesmiddelen in tablet- of capsulevorm. Tabletten of capsules die in de slokdarm blijven zitten, kunnen chemische stoffen afgeven die de slokdarmwand irriteren. De irritatie kan zweren, bloedingen, perforatie (een gat of scheur) en vernauwingen (vernauwing) van de slokdarm veroorzaken. Het risico op door de pil veroorzaakte verwondingen van de slokdarm neemt toe bij personen met aandoeningen van de slokdarm, zoals stricturen, sclerodermie (verharding van de huid), achalasie (onregelmatige spieractiviteit van de slokdarm, waardoor de passage van voedsel wordt vertraagd), en beroerte. Sommige geneesmiddelen kunnen zweren veroorzaken wanneer ze in de slokdarm vast komen te zitten. Deze geneesmiddelen omvatten aspirine, verschillende antibiotica zoals tetracycline, kinidine, kaliumchloride, vitamine C, en ijzer.

Waarschuwingsverschijnselen

Pijn bij het doorslikken van voedsel of vloeistof.
Gevoel van een tablet of capsule die “vastzit” in de keel.
Duffe, pijnlijke pijn in de borst of schouder na inname van geneesmiddelen.

Voorzorgsmaatregelen

Tabletten of capsules inslikken terwijl u rechtop staat of zit.
Voordat u een tablet of capsule inneemt, slikt u enkele slokken vloeistof door om de keel te smeren en slikt u vervolgens de tablet of capsule door met ten minste een vol glas (8 ounce) vloeistof.
Niet onmiddellijk na het innemen van geneesmiddelen gaan liggen om ervoor te zorgen dat de pillen via de slokdarm in de maag terechtkomen.
Neem contact op met uw arts als het pijnlijk slikken aanhoudt of als pillen in de keel blijven steken.

Slokdarmreflux

De onderste slokdarmsfincterspier (LES) bevindt zich tussen de slokdarm en de maag. De spier zorgt ervoor dat voedsel na het slikken in de maag terechtkomt. Bepaalde geneesmiddelen verstoren de werking van de sluitspier, waardoor de kans op terugvloeiing of reflux van de sterk zure maaginhoud in de slokdarm toeneemt. Geneesmiddelen die slokdarmreflux kunnen veroorzaken zijn onder meer nitraten, theofylline, calciumkanaalblokkers, anticholinergica en anticonceptiepillen.

Waarschuwingssymptomen

Zuurbranden of indigestie.
Sensatie van voedsel dat terugkomt in de keel.

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd voedingsmiddelen en dranken die reflux kunnen verergeren, waaronder koffie, alcohol, chocolade, en gebakken of vette voedingsmiddelen.
Beperk het roken of stop er bij voorkeur mee.
Niet onmiddellijk na het eten gaan liggen.

De maagirritatie

Een van de meest voorkomende door geneesmiddelen veroorzaakte letsels is irritatie van het maagslijmvlies veroorzaakt door niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s). NSAID’s kunnen de maag irriteren doordat ze het vermogen van het slijmvlies verzwakken om weerstand te bieden aan het zuur dat in de maag wordt aangemaakt. Soms kan deze irritatie leiden tot ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis), zweren, bloedingen of perforatie van het slijmvlies. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat maagirritatie kan optreden zonder een van de onderstaande symptomen te hebben. Oudere mensen lopen vooral risico op irritatie door NSAID’s omdat zij vaker regelmatig pijnstillers slikken voor artritis en andere chronische aandoeningen. Ook personen met een voorgeschiedenis van maagzweren en verwante complicaties of gastritis lopen risico. Deze personen moeten hun arts over deze vroegere aandoeningen vertellen. Er kunnen speciale geneesmiddelen nodig zijn om het maagslijmvlies te beschermen.

Waarschuwingssymptomen

Stevige buikkrampen of pijn of een brandend gevoel in de maag of rug.
Zwarte, teerachtige of bloederige ontlasting.
Bloedig braaksel.
Zwaar brandend maagzuur of indigestie.
Diarree.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik omhulde tabletten, die de maagirritatie kunnen verminderen.
Mijd het drinken van alcoholische dranken tijdens het gebruik van geneesmiddelen.
Neem geneesmiddelen in met een vol glas water of melk of met voedsel, wat irritatie kan verminderen.

Vertraagde maaglediging

Sommige geneesmiddelen veroorzaken een vertraging van de zenuw- en spieractiviteit in de maag. Deze vertraging leidt ertoe dat de maaginhoud langzamer dan normaal wordt geleegd. Geneesmiddelen die deze vertraging kunnen veroorzaken zijn onder andere anticholinergica en geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson en depressie.

Waarschuwingsverschijnselen

Nausea.
Bloeden.
Voel van volheid.
Het overgeven van voedsel dat vele uren eerder is gegeten.
Pijn in de buik.
Zuurbranden of indigestie.
Gevoel van voedsel dat terugkomt in de keel.

Voorzorgsmaatregelen

Voer frequente, kleine maaltijden.
Neem gedurende ongeveer 30 minuten na het eten geen rust.
Neem contact op met uw arts als de verschijnselen aanhouden. Uw arts kan overwegen uw dosering van het geneesmiddel te wijzigen of een nieuw geneesmiddel te proberen.

De darm Constipatie

Constipatie kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan geneesmiddelen. Deze medicijnen beïnvloeden de zenuw- en spieractiviteit in de dikke darm (colon). Dit leidt tot een langzame en moeizame passage van de ontlasting. Medicijnen kunnen ook darmvocht binden en de ontlasting hard maken. Geneesmiddelen die vaak constipatie veroorzaken zijn onder andere antihypertensiva, anticholinergica, cholestyramine, ijzer, en maagzuurremmers die voornamelijk aluminium bevatten.

Waarschuwingsteken

Constipatie die ernstig of invaliderend is of die enkele weken duurt.

Voorzorgsmaatregelen

Voldoende drinken.
Eet een evenwichtige voeding met volle granen, fruit en groenten.
Sport regelmatig.
Neem laxeermiddelen alleen onder toezicht van een arts.

Diarree

Diarree is een veel voorkomende bijwerking van veel geneesmiddelen. Diarree wordt vaak veroorzaakt door antibiotica, die de bacteriën aantasten die normaal in de dikke darm leven. Door antibiotica veroorzaakte veranderingen in de darmbacteriën maken overgroei van een andere bacterie mogelijk, Clostridium difficile (C. difficile), die de oorzaak is van een ernstiger door antibiotica veroorzaakte diarree. De aanwezigheid van C. difficile kan colitis veroorzaken, een darmontsteking waarbij de darm overtollig water en slijm “wegtrekt”, wat leidt tot losse, waterige ontlasting. Bijna elk antibioticum kan door C. difficile veroorzaakte diarree veroorzaken, maar de meest voorkomende zijn ampicilline, clindamycine en de cefalosporines. Door antibiotica veroorzaakte colitis wordt behandeld met een ander antibioticum dat op C. difficile inwerkt. Diarree kan ook een bijwerking zijn van geneesmiddelen die geen colitis veroorzaken, maar die de bewegingen of het vochtgehalte van de dikke darm veranderen. Colchicine is een veel voorkomende oorzaak van door medicijnen veroorzaakte diarree. Magnesiumhoudende maagzuurremmers kunnen de werking van laxeermiddelen hebben en bij overmatig gebruik diarree veroorzaken. Bovendien kan misbruik van laxeermiddelen leiden tot beschadiging van de zenuwen en spieren van de dikke darm en diarree veroorzaken.

Waarschuwingsverschijnselen

Bloed, slijm, of pus in de ontlasting.
Pijn in de onderbuik.
Koorts.

Voorzorgsmaatregelen

Als de diarree enkele dagen aanhoudt, raadpleeg dan uw arts.

De lever

De lever verwerkt de meeste geneesmiddelen die in de bloedbaan terechtkomen en regelt de werking van geneesmiddelen in het hele lichaam. Zodra een geneesmiddel in de bloedbaan terechtkomt, zet de lever het om in chemische stoffen die het lichaam kan gebruiken en verwijdert giftige chemische stoffen die andere organen niet kunnen verdragen. Tijdens dit proces kunnen deze chemische stoffen de lever aanvallen en beschadigen. Door medicijnen veroorzaakte leverschade kan lijken op de symptomen van een acute of chronische leverziekte. De enige manier waarop een arts door geneesmiddelen veroorzaakte leverschade kan vaststellen, is door te stoppen met het gebruik van het verdachte geneesmiddel en door andere leverziekten uit te sluiten met behulp van diagnostische tests. In zeldzame gevallen kan langdurig gebruik van een geneesmiddel leiden tot chronische leverschade en littekenvorming (cirrose). Geneesmiddelen die ernstige leverschade kunnen veroorzaken zijn onder meer grote doses acetaminofen (en zelfs in kleine doses wanneer ze samen met alcohol worden ingenomen), anticonvulsiva zoals fenytoïne en valproïnezuur, het bloeddrukverlagende middel methyldopa, het kalmeringsmiddel chloorpromazine, antituberculinen die worden gebruikt om tuberculose te behandelen zoals isoniazide en rifampine, en vitaminen zoals vitamine A en niacine.

Waarschuwingsverschijnselen (bij leverbeschadiging)

Erge vermoeidheid.
Buikpijn en zwelling.
Jezucht (gele ogen en huid, donkere urine).
Koorts.
Nausea of braken.

Voorzorgsmaatregelen

Als u ooit een leveraandoening of galstenen heeft gehad, moet u dit met uw arts bespreken voordat u geneesmiddelen gaat gebruiken die invloed kunnen hebben op de lever of de galblaas.
Neem deze geneesmiddelen alleen in de voorgeschreven of aanbevolen doses.

Glossarium van geneesmiddelen

Het volgende glossarium is een gids voor geneesmiddelen die worden gebruikt om veel medische aandoeningen te behandelen. De woordenlijst bevat niet alle geneesmiddelen die van invloed kunnen zijn op het spijsverteringsstelsel. Als een geneesmiddel dat u gebruikt hier niet wordt vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Acetaminofen

Acetaminofen verlicht koorts en pijn door de pijncentra in het centrale zenuwstelsel te blokkeren. Voorbeelden van merknamen zijn Tylenol, Panadol, en Datril.

Antaciden

Antaciden verlichten brandend maagzuur, zure spijsvertering, zure maag, en symptomen van maagzweer. Ze werken door maagzuur te neutraliseren. Aluminiumhydroxide-antacida omvatten Alu-Tab en Amphojel; calciumcarbonaat-antacida omvatten Tums, Alka Mints, en Rolaids Calcium Rich; magnesium-antacida omvatten Mylanta en Maalox.

Antibiotica

Antibiotica vernietigen of blokkeren de groei van bacteriën die infectie veroorzaken. Er zijn honderden antibiotica beschikbaar, waaronder penicillines (Amoxil, Amcil en Augmentin), clindamycine, cefalosporines (Keflex en Ceclor), tetracyclines (Minocin, Sumycin en Vibramycin), quinolonen (Cipro) en sulfamiddelen (Bactrim).

Anticholinergica

Deze klasse van geneesmiddelen beïnvloedt de zenuwcellen of zenuwvezels en omvat geneesmiddelen tegen depressie, angst en nervositeit. Voorbeelden van anticholinergica zijn propantheline (Pro-banthine) en dicyclomine (Bentyl). Voorbeelden van antidepressiva zijn amitriptyline (Elavil en Endep), en nortriptyline (Aventyl en Pamelor). Geneesmiddelen voor het verlichten van de symptomen van de ziekte van Parkinson behoren ook tot deze categorie. Voorbeelden zijn levodopa (Dopar) en carbidopa en levodopa combinatie (Sinemet).

Anticonvulsiva

Deze medicijnen bestrijden epilepsie en andere vormen van epileptische aanvallen. Ze werken door overactieve zenuwimpulsen in de hersenen te verminderen. Voorbeelden van geneesmiddelen uit deze klasse zijn fenytoïne (Dilantin) en valproïnezuur (Dalpro).

Antihypertensiva

Antihypertensiva verlagen de hoge bloeddruk. Ze werken door de bloedvaten te ontspannen, waardoor het bloed gemakkelijker stroomt. Voorbeelden van antihypertensiva zijn methyldopa (Aldomet) en clonidinehydrochloride (Catapres).

Antituberculinen

Deze geneesmiddelen tegen tuberculose beperken de groei van bacteriën of voorkomen dat tuberculose ontstaat bij mensen die een positieve tuberculinehuidtest hebben. Merknamen zijn INH, Dow-Isoniazid, Rifadin, en Rimactane.

Calciumkanaalblokkers

Deze geneesmiddelen tegen angina (pijn op de borst) en hoge bloeddruk beïnvloeden de beweging van calcium in de cellen van het hart en de bloedvaten, ontspannen de bloedvaten, en verhogen de stroom van bloed en zuurstof naar het hart. Voorbeelden van calciumkanaalblokkers zijn diltiazem (Cardizem), nifedipine (Procardia), en verpamil (Isoptin).

Chlorpromazine

Dit kalmeringsmiddel verlicht angst of onrust. Voorbeelden van merknamen zijn Thorazine en Ormazine.

Colchicine

Dit geneesmiddel verlicht de ontsteking bij jicht en voorkomt dat de aanvallen terugkeren.

Iron

Iron is een mineraal dat het lichaam nodig heeft om rode bloedcellen te produceren. IJzersupplementen worden gebruikt om ijzertekort of ijzergebreksanemie te behandelen.

Laxeermiddelen

Veel vormen van laxeermiddelen zijn beschikbaar voor het verlichten van constipatie. Bekende merknamen van laxeermiddelen zijn Phillips’ Milk of Magnesia, Citroma, Epsomzouten, Correctol en ExLax.

Nitraten

Deze geneesmiddelen tegen angina (pijn op de borst) ontspannen de bloedvaten en verhogen de bloedstroom naar het hart. Voorbeelden van generieke en merknamen zijn isosorbidedinitraat (Iso-Bid en Isonate) en nitroglycerine (Nitro-Bid en Nitrocap).

Nonsteroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)

Deze geneesmiddelen blokkeren de aanmaak door het lichaam van prostaglandinen, stoffen die pijn en ontstekingen mediëren. NSAID’s verlichten de pijn bij chronische en acute ontstekingsaandoeningen, waaronder artritis en andere reumatische aandoeningen, en pijn bij verwondingen, bursitis, tendinitis en gebitsproblemen. NSAID’s verlichten ook de pijn die gepaard gaat met niet-ontstekingsaandoeningen. Generieke en merknamen van NSAID’s zijn onder meer aspirine (Bayer en Bufferin), ibuprofen (Advil, Nuprin, en Motrin), tometin (Tolectin), naproxen (Naprosyn), en piroxicam (Feldene).

Kaliumchloride

Kalium is een vitaal element in het lichaam. Kaliumsupplementen helpen kaliumtekort te voorkomen en te behandelen bij mensen die diuretica gebruiken.

Quinidine

Dit geneesmiddel wordt vaak gebruikt om een onregelmatige hartslag te corrigeren. Merknamen van kinidine zijn onder meer Quinalan en Quiniglute.

Theofylline

Dit geneesmiddel verlicht ademhalingsmoeilijkheden die gepaard gaan met emfyseem, bronchitis en bronchiale astma. Het geneesmiddel werkt door de spieren van de luchtwegen te ontspannen, waardoor de lucht gemakkelijker in de longen kan stromen. Voorbeelden van merknamen zijn Theo-Dur, Theophyl, en Bronkodyl.

Vitaminen

Vitaminen dienen als voedingssupplement bij mensen met een slecht voedingspatroon, bij mensen die herstellen van een operatie, of bij mensen met speciale gezondheidsproblemen.

Niacine helpt het lichaam bij het afbreken van voedsel voor energie en wordt gebruikt om niacinetekort te behandelen en om het niveau van vetten en cholesterol te verlagen.
Vitamine A is nodig voor normale groei en voor gezonde ogen en huid.
Vitamine C is nodig voor een gezonde functie van cellen.
Aanvullende lezingen AARP Pharmacy Service Prescription Drug Handbook. Glenview, Illinois: Scott, Foreman and Company, 1988. Algemeen naslagwerk voor het publiek van de American Association of Retired Persons dat informatie geeft over de geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven aan personen boven de 50 jaar. Advies voor de Patiënt: Drug Information in Lay Language, USP DI, 12e editie. Rockville, Maryland: De United States Pharmacopeial Convention, 1992. Gids voor de patiënt met informatie over geneesmiddelen op merknaam en generieke naam in secties over doseringsvormen, juiste gebruiksaanwijzingen, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen. Drug Information for the Health Care Professional, USP DI, 12e editie. Rockville, Maryland: The United States Pharmacopeial Convention, 1992. Gids voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die informatie geeft over geneesmiddelen met merknamen en generieke namen in secties over farmacologie, indicaties, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen, algemene dosering, doseringsvormen en raadpleging van patiënten. Kimmey, MG. Gastroduodenal effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Postgraduate Medicine, 1989; 85(5): 65-71. Algemeen overzichtsartikel voor basisartsen. Physicians’ Desk Reference, 46e editie. Montvale, New Jersey: Medical Economics Company, Inc., 1992. Naslagwerk voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met informatie over 2.800 farmaceutische producten in secties over farmacologie, indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen, en dosering en toediening. Stehlin, D. How to take your medicine: nonsteroidal anti-inflammatory drugs. FDA Consumer, 1990; 24(5): 33-35. Algemeen overzichtsartikel voor het publiek.
Aanvullende bronnen National Council on Patient Information and Education
666 11th Street NW., Suite 810
Washington, DC 20001
(202) 347-6711
Distribueert middelen aan het publiek en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over receptplichtige geneesmiddelen.

The United States Pharmacopeial Convention, Inc.
12601 Twinbrook Parkway
Rockville, MD 20852
(301) 881-0666

Distribueert informatie over geneesmiddelengebruik en geneesmiddelennormen aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het publiek.

De Amerikaanse regering keurt geen specifiek commercieel product of bedrijf goed of begunstigt het. Merknamen die in deze publicatie voorkomen, worden alleen gebruikt omdat ze in de context van de hierin gerapporteerde informatie als essentieel worden beschouwd.

National Digestive Diseases Information Clearinghouse
2 Information Way
Bethesda, MD 20892-3570
E-mail: [email protected]

Het National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) is een dienst van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Het NIDDK maakt deel uit van de National Institutes of Health onder de U.S. Public Health Service. Het in 1980 opgerichte clearinghouse verstrekt informatie over spijsverteringsaandoeningen aan mensen met spijsverteringsaandoeningen en aan hun familie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het publiek. NDDIC beantwoordt vragen; ontwikkelt, beoordeelt en verspreidt publicaties; en werkt nauw samen met beroeps- en patiëntenorganisaties en overheidsinstanties om bronnen over spijsverteringsziekten te coördineren.

Publicaties die door het uitwisselingscentrum worden geproduceerd, worden zorgvuldig beoordeeld op wetenschappelijke nauwkeurigheid, inhoud en leesbaarheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.