Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) jest niezależną agencją rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, która zachowuje zaufanie publiczne do systemu bankowego poprzez ubezpieczanie depozytów. Siedziba FDIC znajduje się w Waszyngtonie, D.C., z kilkoma biurami regionalnymi i licznymi biurami terenowymi w całych Stanach Zjednoczonych. Agencja jest zarządzana przez pięcioosobową Radę Dyrektorów, z których wszyscy są mianowani przez prezydenta i potwierdzani przez Senat, przy czym nie więcej niż trzech jest z tej samej partii politycznej.

Utworzenie i cel FDIC

Kongres Stanów Zjednoczonych utworzył FDIC w 1933 r. podczas Wielkiego Kryzysu w odpowiedzi na powszechne upadki banków i ogromne straty klientów banków. Fundusze dla agencji są dostarczane w taki sam sposób, jak fundusze dla prywatnej firmy ubezpieczeniowej, ale na większą skalę. Składki płacone są przez wszystkie uczestniczące instytucje. FDIC ubezpiecza depozyty w krajowych bankach i stowarzyszeniach oszczędnościowych – 5,406 na dzień 31 grudnia 2018 roku. FDIC nie otrzymuje żadnych federalnych dolarów podatkowych.

Premiums are paid by all participating institutions. Łącznie ponad 3 biliony dolarów amerykańskich jest ubezpieczonych przez fundusz o wartości około 50 miliardów dolarów. Konwencjonalne konta czekowe, konta oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe i konta depozytowe rynku pieniężnego są ubezpieczone do $100,000 na deponenta w każdym banku. Większość kont emerytalnych jest ubezpieczona do $250,000 na deponenta. FDIC nie ubezpiecza akcji, obligacji, rent, polis ubezpieczeniowych, papierów wartościowych ani funduszy wzajemnych. Straty wynikające z przyczyn innych niż niewypłacalność finansowa, takich jak napad na bank, klęska żywiołowa, awaria komputera, błędy księgowe lub kradzież tożsamości, są pokrywane przez oddzielne polisy ubezpieczeniowe wykupione przez poszczególne instytucje. W niektórych przypadkach mogą być dostępne środki cywilne.

W przypadku upadku określonej instytucji finansowej, FDIC może zrobić jedną z kilku rzeczy. Zazwyczaj depozyty klientów i kredyty upadłej instytucji są sprzedawane innej instytucji. Deponenci automatycznie stają się klientami nowej instytucji i zazwyczaj nie zauważają żadnych istotnych zmian na swoich kontach poza nazwą instytucji, która posiada depozyty.

FDIC i cyberbezpieczeństwo

FDIC była przedmiotem szczególnej kontroli po naruszeniach danych w 2015 i 2016 roku. Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) wydało raport w maju 2019 r. Chociaż tylko zredagowana wersja raportu została udostępniona publicznie, OAG zauważył, że FDIC sklasyfikował 12 z tych incydentów jako „poważne incydenty”, a te poważne incydenty obejmowały ujawnienie publicznych tożsamości i informacji ponad 120 000 osób, a także zastrzeżonych i wrażliwych danych biznesowych dotyczących instytucji finansowych.

Raport OAG został zainicjowany przez audyt zamówiony przez Senacką Komisję ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich. Audyt skupił się na dwóch kontrolach bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i wykrywanie zagrożeń cybernetycznych w sieci FDIC: zapory sieciowe oraz narzędzie do zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), które łączy funkcje zarządzania informacjami bezpieczeństwa (SIM) i zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa (SEM) w jeden system zarządzania bezpieczeństwem.

Kryzys finansowy z 2008 r.

W latach 2008-2013, 489 banków i instytucji oszczędnościowych upadło podczas tego, co obecnie nazywa się Wielką Recesją. Straty poniesione przez Fundusz Ubezpieczeń Depozytów w celu zamknięcia upadających banków i ochrony ubezpieczonych deponentów przekroczyły przychody funduszu. W latach 2011-2016 FDIC wykorzystał rozszerzone uprawnienia przyznane mu na mocy ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. (Dodd-Frank Act) do zmiany strategii zarządzania funduszem oraz metodologii ocen ubezpieczenia depozytów opartych na ryzyku.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.