Naftowcy amerykańscy i brytyjscy zagospodarowali pierwsze meksykańskie pola naftowe w latach 1901-1910. Podczas rewolucji meksykańskiej (1910-1920) kilka zagranicznych firm rozpoczęło eksport produkcji z szybów wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej w stanie Veracruz. W 1920 r. Meksyk był drugim co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie. Jednak w latach 20. produkcja gwałtownie spadła, ponieważ kilka pól naftowych zostało wyczerpanych, a Royal Dutch Shell i Standard Oil Company of New Jersey zaczęły konsolidować produkcję, rafinację i wydobycie w Meksyku. W latach 30. pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze, artykuł 27 meksykańskiej konstytucji z 1917 r. stanowił, że wszystkie węglowodory należą do narodu, ale firmy naftowe ignorowały to prawo, ponieważ nabyły tereny roponośne przed uchwaleniem konstytucji. Po drugie, meksykańscy pracownicy naftowi utworzyli w 1936 roku ogólnokrajowy związek zawodowy i rozpoczęli strajk, domagając się jednego kontraktu zbiorowego dla całej branży. Firmy naftowe stawiały opór zarówno rządowi, jak i związkom aż do 18 marca 1938 roku, kiedy to prezydent Lázaro Cárdenas (1895-1970) znacjonalizował meksykańskie aktywa Shell, Standard Oil i piętnastu innych firm z kapitałem zagranicznym. W lipcu 1938 roku rząd Cárdenasa założył Petróleos Mexicanos (PEMEX), aby nimi zarządzać.

Przy założeniu PEMEX stał się jedną z największych na świecie firm naftowych i silnym symbolem meksykańskiej suwerenności. PEMEX otrzymał monopol nie tylko na własność, ale także na produkcję, rafinację i dystrybucję produktów naftowych na terenie kraju, zezwalając jedynie na bardzo ograniczony udział zagraniczny. Było to przedsięwzięcie oparte na współpracy, zarządzane przez rząd i związek naftowy, w którym dominującym partnerem był rząd. Prezydent Meksyku wybierał większość członków zarządu i dyrektora generalnego. Strategia długoterminowa polegała na podporządkowaniu państwowego koncernu naftowego narodowym celom gospodarczym. W ramach dotacji dla krajowego przemysłu i transportu PEMEX sprzedawał benzynę i olej opałowy po niskich, ustalonych przez rząd cenach. Ponadto odprowadzał wysokie podatki do budżetu państwa, a jego administracja była obsadzona urzędnikami dominującej partii politycznej w Meksyku – Partido Revolucionario Institutional (PRI). Co więcej, kontrakt PEMEX-u z 1942 roku z Meksykańskim Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Naftowego skutecznie uczynił z firmy zakład zamknięty. Szefowie związku dyktowali, kto dostanie, a kto nie dostanie wysokopłatnej pracy w PEMEX, a związek stał się znany z korupcji i przemocy. Zatrudnienie w PEMEX zawsze rosło szybciej niż produkcja. W konsekwencji PEMEX służył ekonomicznym i politycznym interesom Meksyku, ale nigdy nie dorównał konkurencyjności i rentowności Siedmiu Sióstr (siedmiu wielkich korporacji, które wówczas dominowały na międzynarodowym rynku naftowym: Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Socal, British Petroleum i Shell).

W tych okolicznościach PEMEX wniósł godny uwagi wkład w rozwój meksykańskiego przemysłu naftowego. Dużym wyzwaniem był bojkot eksportu meksykańskiej ropy zorganizowany przez międzynarodowe koncerny naftowe. W rzeczywistości rynki krajowe wchłaniały już większość meksykańskiej produkcji, a atak na Pearl Harbor w 1941 roku położył kres bojkotom eksportowym. Dyplomaci meksykańscy i amerykańscy w 1942 roku rozstrzygnęli spór o zapłatę za znacjonalizowane nieruchomości, a Meksyk dokonał restytucji w postaci dostaw ropy naftowej do firm naftowych, mimo że Wielka Brytania i Meksyk nie rozliczyły się z posiadłości Shell aż do 1947 roku.

PEMEX zaspokajał prawie całe zapotrzebowanie na energię dynamicznie rozwijającej się gospodarki meksykańskiej. Wprowadził kilka nowych pól naftowych, ale w latach 50. nadal w dużym stopniu opierał się na nieruchomościach starych firm, zwłaszcza Poza Rica w Vera-cruz. PEMEX rozbudowywał swoje zdolności rafineryjne i stacje benzynowe w całym kraju, stając się popularnym dostawcą taniej benzyny wśród amerykańskich turystów i mieszkańców strefy przygranicznej. Jego najbardziej znany dyrektor generalny z początkowego okresu, Antonio J. Bermúdez (1892-1977), który pracował w latach 1946-1958, jest uznawany za twórcę udanej pionowej integracji przemysłu naftowego pod kontrolą państwa, od szybu do pompy. Jednak ważne dodatki i technologie musiały być pozyskiwane z zagranicy. W tym celu PEMEX nawiązał precedensową współpracę z małymi, niezależnymi firmami amerykańskimi i dostawcami. Te małe firmy podejmowały się poszukiwań w ramach „umów ryzyka”, w których ponosiły straty kapitałowe w przypadku niepowodzenia, a w przypadku sukcesu dzieliły się zyskami z PEMEX. Rząd amerykański dostarczał kapitału poprzez pożyczki dla rządu meksykańskiego na „rozwój gospodarczy”. Krajowe źródła kapitału na ekspansję PEMEX-u rzadko dostarczały więcej niż 30 procent jego całkowitych inwestycji

Lata sześćdziesiąte były dla PEMEX-u czasem coraz większych sprzeczności. Z jednej strony PEMEX ukończył projekty modernizacyjne, które umożliwiły mu produkcję petrochemiczną i gazu ziemnego, z drugiej zaś potwierdzone zasoby ropy naftowej malały, a produkcja ledwo zaspokajała rosnący popyt. W 1971 r. Meksyk stał się importerem netto ropy naftowej. Jednak dzięki amerykańskim pożyczkom i zagranicznym wykonawcom inżynierowie PEMEX-u zagospodarowali złoża Las Reformas na lądzie w Campeche, a także złoża morskie w Zatoce Campeche, w samą porę, aby skorzystać na gwałtownym wzroście cen ropy naftowej po wprowadzeniu w 1973 roku embarga przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Szał rozwoju zaowocował masowym eksportem ropy naftowej od 1977 roku, głównie do amerykańskich konsumentów wdzięcznych za to, że Meksyk nie zdecydował się na przystąpienie do OPEC. Boom naftowy pogłębił wszystkie nieefektywności PEMEX-u, ponieważ zatrudnienie w administracji wzrosło, procedury księgowe się rozmyły, korupcja rozkwitła, szefowie związków zawodowych stali się bardziej autokratyczni, a międzynarodowe zadłużenie kraju wzrosło. Załamanie się cen ropy naftowej i kryzys zadłużenia Meksyku w 1982 roku zahamowały boom, a PEMEX został zmuszony do obniżenia cen eksportowych. Dyrektor generalny został zwolniony, a później uwięziony pod zarzutem korupcji.

Kryzys zadłużenia z 1982 roku – głęboki wstrząs gospodarczy – spowodował ponowne zbadanie PEMEX. Debaty powstały na temat tego, jak uczynić firmę bardziej konkurencyjną. Kiedy reformator gospodarczy Carlos Salinas (ur. 1948) został prezydentem Meksyku w 1988 roku, oświadczył, że PEMEX nie zostanie sprywatyzowany, co jego zdaniem naruszało art. 27 konstytucji, ale że będzie musiał stać się bardziej wydajny. Aby przeforsować reformy, Salinas uwięził cieszącego się złą sławą szefa związków zawodowych, José Hernándeza Galicię, pod wątpliwymi zarzutami naruszenia prawa do broni palnej i korupcji. Ponad 200 000 pracowników zostało następnie zwolnionych w PEMEX, a część sektora petrochemicznego została sprywatyzowana.

Jednakże całkowita prywatyzacja PEMEX pozostała anatemą, pomimo porażki PRI w wyborach w 2000 roku. Prezydent Vicente Fox (ur. 1942) musiał zadowolić się profesjonalizacją administracji firmy, czego dowodem było mianowanie inżyniera chemika Raúla Muñoza Leosa na szefa PEMEX. W 2003 roku Muñoz Leos próbował stymulować ekspansję wydobycia ropy i gazu w Meksyku w ramach nowatorskich „kontraktów wielousługowych” (MSC), w których międzynarodowe koncerny naftowe występowały jako kontrahenci PEMEX-u przy wydobyciu suchego (niezłożonego) gazu ziemnego. Poza MSC, Kongres meksykański wykazał niewielką skłonność do podjęcia reform prawnych koniecznych do uczynienia z Meksyku atrakcyjnej okazji inwestycyjnej dla zagranicznych firm naftowych.

SEE ALSO Boycott;Developmental State, Concept of the;Imperialism;Mexico;NAFTA;Nationalism;Nationalization;OPEC;Petroleum;Roosevelt, Franklin Delano;United States.

BIBLIOGRAFIA

Brown, Jonathan C., and Knight, Alan, eds. The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century. Austin: University of Texas Press, 1992.

De la Vega Navarro, Angel. La evolución del componente petrolero en el desarrollo y la transición de México (Ewolucja komponentu naftowego w rozwoju i transformacji Meksyku). Mexico City: Programa Universitario de Energía, Universidad Nacional Autonómo de México, 1999.

Meyer, Lorenzo, and Morales, Isidro. Petróleo y nación: La política petrolera en México (1900-1987) (Petroleum and Nation: Oil Politics in Mexico). Mexico City: El Colegio de México, 1990.

Randall, Laura. The Political Economy of Mexican Oil (Ekonomia polityczna meksykańskiej ropy naftowej). New York: Praeger, 1989.

Jonathan C. Brown

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.