Compromisul Connecticut, care s-a bazat pe o propunere a juristului și politicianului Roger Sherman din Connecticut, a rezolvat un impas în cadrul Convenției Constituționale din 1787 între statele mari și cele mici cu privire la repartizarea reprezentării în senatul propus. Statele mari au susținut Planul Virginia, care ar fi creat o legislatură bicamerală în care „drepturile de vot … ar trebui să fie proporționale cu cotele de contribuții sau cu numărul de locuitori liberi”. Anticipând sarcini mai mari din cauza centralizării puterii într-un nou guvern național, aceste state au cerut o parte proporțională de control. Statele mici, geloase pe bunăstarea lor, au refuzat să fie clintite de la cererea lor de egalitate într-o cameră unicamerală. Aceasta era problema fundamentală a echilibrului într-o federație de state care diferă atât de mult ca mărime.

La 11 iunie, Sherman a oferit un compromis: două camere, una cu reprezentare egală pentru toate statele și cealaltă cu reprezentare proporțională bazată pe populație. Delegații convenției au adoptat amendamente la această propunere care impuneau ca proiectele de lege care cresc veniturile să provină din Camera Reprezentanților. De asemenea, amendamentele bazau reprezentarea în Cameră pe totalul populației albe și pe trei cincimi din populația de culoare. Propunerea lui Sherman a fost adoptată în forma sa amendată; acest acord a fost de atunci cunoscut sub numele de Compromisul Connecticut, sau Marele Compromis.

BIBLIOGRAFIE

Collier, Christopher, și James L. Collier. Decizia în Philadelphia: The Constitutional Convention of 1787. New York: Random House, 1986.

Farrand, Max, Ed. The Records of the Federal Convention of 1787. Rev. ed., 4 vols. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1937. Ediția originală a fost publicată în 3 vol., 1911.

Rakove, Jack N. Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Constitution. New York: Knopf, 1996.

Rossiter, Clinton. 1787: Marea Convenție. New York: Macmillan, 1966.

Theodore M.Whitfield/c. p.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.