En syra är ett ämne som kan avge protoner (#H^+#).

För en oxysyra, #XOH#, beror denna förmåga på #XO#-gruppens höga elektronåterkallande effekt på väteatomen, vilket beskrivs i detalj nedan.

Elementet X är en elektronegativ icke-metall, som #N, S, Cl# etc. eller en metall med högt oxidationstillstånd, som #Mn(VII)# eller #Cr(VI)#.

Med hjälp av syreatomens höga elektronegativitet orsakar paret #XO”-”# en dragande effekt på elektronparet i bindningen #O-H#.

Protonen (#H^+#), i slutet av kedjan, är delvis oskärmad och redo att överföras för att binda ett elektronpar som tillhandahålls av en basisk art.

Denna process kallas jonisering och lämnar en oxoanjon, #XO^-# som rest av oxosyran.

Den fullständiga syra-bas- eller protonöverföringsprocessen är alltså:

#XOH + :B^”-” -> XO^”-” + H:B#

Exempel med salpetersyra (#HNO_3 = O_2NOH#, där #X = O_2N#) och hydroxidjonen som bas:

#HNO_3 + :OH^”-” -> NO_3^”-” + H_2O#

Exempel med salpetersyra och ammoniak som bas:

#HNO_3 + :NH_3 -> NO_3^”-” + NH_4^+#

I vissa fall är det centrala elementet inte starkt elektronegativt, men det får en tillbakadragande effekt genom sina bindningar med extra syreatomer, som i kolsyra (#H_2CO_3 = OC(OH)_2#), fosforsyra, #H_3PO_4 = OP(OH)_3#, fosforsyra #H_3PO_3 = OPH(OH)_2#.

I allmänhet gäller att ju högre antalet extra syreatomer är, desto starkare är oxysyran (dvs. den är lättare joniserbar).

Detta kan påvisas genom många bevis, som t.ex:

a) Salpetersyra #HNO_3 = O_2NOH# är starkare än salpetersyra #HNO_2 = ONOH#

b) Svavelsyra #H_2SO_4 = O_2S(OH)_2# är starkare än svavelsyra #H_2SO_3 = OS(OH)_2#

c) Kloroxisyrorna är starkare i ordningen:

#HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4# det vill säga:

#ClOH < OClOH < O_2ClOH < O_3ClOH#

eller med namnet:

hypoklorig <klorig < klorig < klorsyra < perklorsyra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.