Liste over bivirkninger af Salagen (pilocarpine) til sundhedspersonale

Hoved &Halskræftpatienter

I kontrollerede undersøgelser fik 217 patienter pilocarpine, hvoraf 68% var mænd og 32% var kvinder. Racefordelingen var 91 % kaukasisk, 8 % sort og 1 % af anden oprindelse. Gennemsnitsalderen var ca. 58 år.

Størstedelen af patienterne var mellem 50 og 64 år (51 %), 33 % var 65 år og derover og 16 % var yngre end 50 år. De hyppigste bivirkninger i forbindelse med Salagen Tabletter var en konsekvens af de forventede farmakologiske virkninger af pilocarpin.

Bivirkning Pilocarpin HCI Placebo (tid.)
10 mg t.i.d. (30 mg/dag) 5 mg t.i.d. (15 mg/døgn)
Svedeture N=121/68% N=141/ 29% N=152/9%
Nausea 15 6 6 4 4
Rhinitis 14 5 7
Diarré 7 4 5
Frysninger 15 3 <1
Skylning 13 8 3
Urinær hyppighed 12 9 7 7
Svimmelhed 12 5 4
Astheni 12 6 3

Dertil kommer, følgende bivirkninger ( ≥3% incidens) blev rapporteret ved doser på 15-30 mg/dag i de kontrollerede kliniske forsøg:

Bivirkning Pilocarpine HCI Placebo (tid.)
5-10 mg t.i.d. (15-30 mg/dag)
Hovedpine N=212/11% N=152/8%
Dyspepsi 7 5
Lakrimation 6 8
Ødem 5 4
Abdominalsmerter 4 4 4
Amblyopi 4 2
Væmmelse 4 1
Paryngitis 3 8
Hypertension 3 1

Følgende hændelser blev rapporteret hos behandlede patienter med hoved- og halskræft med en forekomst på 1 % til 2 % ved doser på 7.5 til 30 mg/dag:

 • abnormalt syn,
 • konjunktivitis,
 • dysfagi,
 • epistaxis,
 • myalgier,
 • pruritus,
 • udslæt,
 • sinusitis,
 • takykardi,
 • smagsperversion,
 • tremor,
 • stemmebrud,
 • stemmebrud.

Følgende hændelser blev sjældent rapporteret hos behandlede hoved- og halskræftpatienter ( <1%): Årsagsforholdet er ukendt.

Krop som helhed: kropslugt, hypotermi, slimhindeafvigelse

Kardiovaskulær: bradykardi, EKG-afvigelse, palpitationer, synkope

Digestiv: anoreksi, øget appetit, esophagitis, gastrointestinal forstyrrelse, tungeforstyrrelse

Hæmatologisk: leukopeni, lymfadenopati

Nervøs: angst, forvirring, depression, unormale drømme, hyperkinesi, hypæstesi, nervøsitet, parethesier, taleforstyrrelser, trækninger

Respiratorisk: Angst, forvirring, depression, unormale drømme, hyperkinesi, hypæstesi, nervøsitet, parethesier, taleforstyrrelser, trækninger

øget sputum, stridor, gabning

Hud: seborrhea

Specielle sanser: døvhed, øjensmerter, glaukom

Urogenitalt: dysuri, metrorrhagi, urinforstyrrelser

I langtidsbehandling var to patienter med underliggende kardiovaskulær sygdom, hvoraf den ene fik et myokardieinfarkt og den anden en episode af synkope. Sammenhængen med lægemidlet er usikker.

Patienter med Sjögrens syndrom

I kontrollerede undersøgelser fik 376 patienter pilocarpin, hvoraf 5% var mænd og 95% var kvinder.

Racefordelingen var 84% kaukasisk, 9% asiatisk, 3% sort og 4% af anden oprindelse. Gennemsnitsalderen var 55 år.

De fleste patienter var mellem 40 og 69 år (70 %), 16 % var 70 år og derover, og 14 % var yngre end 40 år. Af disse patienter var 161/629 (89/376, der fik pilocarpin) over 65 år.

De bivirkninger, der blev rapporteret af dem over 65 år og dem, der var 65 år og yngre, var sammenlignelige bortset fra bemærkelsesværdige tendenser for urinfrekvens, diarré og svimmelhed.

 • Incidensen af urinfrekvens og diarré hos de ældre var ca. dobbelt så høj som hos de ikke-ældre.
 • Incidensen af svimmelhed var ca. tre gange så høj hos de ældre som hos de ikke-ældre.
 • Disse bivirkninger blev ikke anset for at være alvorlige.

I de 2 placebokontrollerede undersøgelser var de hyppigste bivirkninger i forbindelse med lægemiddelbrug

 • svedtendens,
 • urinfrekvens,
 • kuldegysninger og
 • vasodilatation (rødme).

Den hyppigst rapporterede årsag til, at patienterne afbrød behandlingen, var svedtendens. Forventede farmakologiske virkninger af pilocarpin omfatter følgende bivirkninger i forbindelse med Salagen Tabletter:

Bivirkning Pilocarpin HCI Placebo (qid)
5 mg q.i.d. (20 mg/dag)
Svedesyge N=255/40% N=253/7%
Urinær hyppighed 10 4
Nausea 9 9
Flushing 9 2
Rhinitis 7 8
Diarré 6 7
Frysninger 4 2
Øget spytdannelse 3 0
Astheni 2 2 2

Dertil kommer, følgende bivirkninger ( ≥3% incidens) blev rapporteret ved doser på 20 mg/dag i de kontrollerede kliniske forsøg:

Bivirkning Pilocarpine HCI Placebo (qid)
5 mg q.i.d. 20 mg/dag
Hovedpine N=255/13% N=253/19%
Glukose-syndrom 9 9
Dyspepsi 7 7 7
Svimmelhed 6 7
Smerter 4
Smerter 4 2
Sinusitis 4 5
Bughindebetændelse smerter 3 4
opkastning 3 1
Paryngitis 2 5
Udslæt 2
Rask 2 3
Infektion 2 6

Følgende hændelser blev rapporteret hos Sjögrens patienter med en incidens på 1 % til 2 % ved dosering på 20 mg/dag:

 • tilfælde,
 • allergisk reaktion,
 • rygsmerter,
 • skævt syn,
 • konstipation,
 • forøget hoste,
 • ødem,
 • epistaxis,
 • ansigtsødem,
 • feber,
 • flatulens,
 • glossitis,
 • abnormaliteter i laboratorieprøver,
 • herunder kemi,
 • hæmatologi og urinanalyse,
 • myalgi,
 • palpitation,
 • pruritus,
 • somnolence,
 • stomatitis,
 • takykardi,
 • tinnitus,
 • urininkontinens,
 • urinvejsinfektion og
 • vaginitis.

Følgende hændelser blev sjældent rapporteret hos behandlede Sjögren-patienter ( <1%) ved dosering på 10-30 mg/dag: Årsagssammenhæng er ukendt.

Kroppen som helhed: brystsmerter, cyste, død, moniliasis, nakkesmerter, nakkestivitet, lysfølsomhedsreaktion

Kardiovaskulær: Angina pectoris, arytmi, EKG-afvigelse, hypotension, hypertension, intrakraniel blødning, migræne, myokardieinfarkt

Digestivt: anorexi, bilirubinæmi, cholelithiasis, colitis, mundtørhed, eructation, gastritis, gastroenteritis, gastrointestinal lidelse, gingivitis, hepatitis, unormal leverfunktionstest, melena, kvalme & opkastning, pancreatitis, parotidkirtelforstørrelse, spytkirtelforstørrelse, øget sputum, smagstab, tunge lidelse, tandlidelse

Hæmatologisk: Hæmaturi, lymfadenopati, unormale trombocytter, trombocytæmi, trombocytopeni, trombose, unormal WBC

Metabolisk og ernæringsmæssigt: perifert ødem, hypoglykæmi

Muskuloskeletalt: arthralgi, arthritis, knoglesygdom, spontan knoglefraktur, patologisk fraktur, myastheni, senelidelser, tenosynovitis

Nervøs:

: Afasi, forvirring, depression, unormale drømme, følelsesmæssig labilitet, hyperkinesi, hypæstesi, søvnløshed, kramper i benene, nervøsitet, parethesier, unormal tænkning, tremor

Respiratorisk: Bronkitis, dyspnø, hikke, laryngisme, laryngitis, pneumoni, virusinfektion, stemmeforandring

Hud: alopeci, kontaktdermatitis, tør hud, eksem, erythema nodosum, eksfoliativ dermatitis, herpes simplex, hudulcus, vesikulobullous udslæt

Specielle sanser: katarakt, konjunktivitis, tørre øjne, øresygdom, øresmerter, øjensygdom, øjenblødning, glaukom, tåreflådesygdom, nethindesygdom, smagsperversion, unormalt syn

Urogenital: brystsmerter, dysuri, mastitis, menorrhagi, metrorrhagi, ovarieforstyrrelse, pyuri, salpingitis, urethrale smerter, urinsyge, vaginal blødning, vaginal moniliasis

Følgende bivirkninger er sjældent rapporteret med okulær pilocarpin: A-V blokering, agitation, ciliær overbelastning, forvirring, vrangforestillinger, depression, dermatitis, mellemøreforstyrrelser, øjenlågsrystelser, malignt glaukom, iriscyster, makulært hul, chok og visuelle hallucinationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.