Ordet bogstaveligt er et humøradverb, der bruges til at angive, at det, der siges, har nøjagtig den betydning, som de ord, der siges, har. Det er et adverbium, idet det er et ord, der er sammensat af adverbiet “bogstavelig” og suffikset -mente.

Dette adverbium er dannet af ordet bogstavelig, der stammer fra latin. Det kommer af litteralis, litterale, et adjektiv med suffiks -alis (tilhørende) skabt på substantivet littera, litterae, hvis betydning er bogstav, skrifttegn.

Litterært

Når nogen tilføjer adverbiet litterært efter en sætning eller et ord, er det, de gør, at de fremhæver den sande betydning af den pågældende sætning eller det pågældende ord. Det vil sige, at de fremhæver den denotative betydning af ordet, dets egentlige ordbogsbetydning.

I mange dagligdags udtryk bruges sætninger som: “musene har fået sin tunge”; “der er en kat i sækken”. I disse tilfælde får de en konnotativ betydning, da de ikke betyder, at disse ting virkelig er sket, men at der i det første tilfælde er nogen, der har holdt mund, eller at der i det andet tilfælde er noget, der ikke er helt klart.

Hvis man f.eks. ville udtrykke, at der virkelig er en kat i posen, skulle man tilføje ordet bogstaveligt. På denne måde fremhæver adverbiet den egentlige betydning af udtrykket og giver ikke plads til tvivl. I dette eksempel ville du sige, at dyret er låst inde i buret, i stedet for at henvise til det udtryk, der almindeligvis bruges i forvirrende eller uklare situationer.

Det er almindeligt i daglig tale at bruge vendinger, som ikke rigtig udtrykker, hvad der bliver sagt. Men når der står noget, og ordet tilføjes bogstaveligt, er det helt klart, at der ikke er tale om en anden betydning. Det, der udtrykkes, er præcis det, der menes.

Skilleren mellem konnotativ og denotativ betydning

Mange sætninger kan bruges i både konnotativ og denotativ betydning. Den første betydning, konnotativ, bruges, når det, der siges, antyder en anden betydning end hovedbudskabet. Dette indebærer en vis subjektiv ladning, der forbinder det bogstavelige ord med et andet ord med en betydning, der er kulturelt accepteret af samfundet. Det andet tilfælde, den denotative betydning, giver ikke plads til subjektivitet eller følelser; den peger på den nøjagtige betydning.

Et meget almindeligt eksempel er udtrykket: “han er gået over gevind”. Hvis ordet ikke tilføjes bogstaveligt til denne sætning, kan det forstås, at taleren henviser til en person, der af en bestemt grund befinder sig i en vanskelig situation eller vanskelig situation, f.eks. fordi han eller hun har få penge. Hvis man derimod tilføjer adverbiet og siger: “está con el agua al cuello, literalmente”, udtrykkes det, at en person eller et subjekt virkelig er nedsænket i vand, som står ham op til halsen.

Synonymer for bogstaveligt

tekstuelt, nøjagtigt, trofast

Antonymer for bogstaveligt

figurativt, billedligt, metaforisk, frit

.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.